Onderzoek naar corrosie onder isolatie

0

Corrosie onder isolatie is één van de meest bekende en omvangrijke faalmechanismen in de procesindustrie. World Class Maintenance (WCM) heeft een intersectorale werkgroep opgericht die hier de komende jaren intensief onderzoek naar gaat doen.

 

Hoewel corrosie onder isolatie zorgt voor een hoge kostenpost en risico’s meebrengt voor de omgeving, is er op dit raakvlak van meerdere disciplines veel onbekend. Uiteraard heeft elk bedrijf zijn eigen (onderhouds)strategie, maar van kennisuitwisseling is (te) weinig sprake. Door meer gebruik te maken van de sector overschrijdende wetenschappelijke inzichten en door een intensieve uitwisseling van best practises, kan er enorm op de onderhoudskosten worden bespaard en kunnen omgevingsrisico’s worden verminderd.

Standtijd verlengen
Daarom zal nu intersectoraal onderzoek worden gedaan naar dit faalmechanisme. Het wordt niet alleen beter in kaart gebracht, ook wordt er gekeken naar technologieën die de standtijd kunnen verlengen, methodes die het menselijk gedrag kunnen beïnvloeden zodat de installatie langer in tact blijft, onderhoudsmodellen die het falen kunnen voorspellen, niet-destructieve meetmethoden en rapportagesystemen die inspecties en reparaties vastleggen voor de gehele levensduur van een installatie.

Maintenance NEXT
Om de bekendheid met het onderwerp te vergroten zullen drie van de betrokken organisaties aanwezig zijn op de vakbeurs Maintenance NEXT, die van 9 tot en met 11 april wordt gehouden in Ahoy Rotterdam. Dat zijn het Nederlands Centrum voor Technische Isolatie (NCTI), de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB) en Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (Vereniging ION). Doel is om het netwerk van belanghebbenden zoals bijvoorbeeld asset owners en contractors beter in kaart te brengen en te betrekken in de ontwikkelingen. Behalve dat men daar in gesprek kan gaan met vertegenwoordigers van de drie branchegroepen, zal het onderwerp ook tijdens één van de ronde tafels worden besproken.
Het standnummer van VIB, Vereniging ION en NCTI op Maintenance NEXT is 2.421.