Ontwikkeling staalprijzen onzeker

Begin deze maand publiceerde ArcelorMittal (AM) het bericht dat per direct de staalprijzen binnen de Europese Unie met €30 per ton verhoogd worden. Diverse andere fabrieken hebben inmiddels het voorbeeld van AM gevolgd en prijsstijgingen aangekondigd. Enkele staalverbruikers zagen deze prijsstijgingen aankomen, maar anderen echter weer niet. In Het Staaljournaal concludeert Noviostaal echter dat er nog veel ongewis is over de prijsstelling van staal en de verwachtingen.

 

Noviostaal benoemt in zijn Staaljournaal dat sommige staalverbruikers verrast reageerden op de prijsverhogingen, daar waar anderen een prijsstijging wel hadden verwacht. Het betreft hier overigens prijsaanpassingen voor dagprijzen (spotmarkt) en prijzen voor nog niet afgeronde besprekingen voor bijvoorbeeld kwartaal- en halfjaarcontracten.

Verrassing
De afnemers, die zich volgens het Staaljournaal over deze prijsstijging verrast vertoonden, wijzen op de toch wat afgezwakte economische groei en op de ingezakte automobielproductie, waardoor ook de vraag naar staal gedaald is. Bijvoorbeeld de uitlevering van gewalst staal in Italië in 2018 nam af, doordat de automobielproductie daalde met circa 8-10%. Als gevolg van die productiedaling zijn de voorraden bij de handelaren en servicecenters (SSC’s) aanzienlijk toegenomen. De dagprijzen in Italië kwamen daardoor onder druk te staan, omdat de distributeurs en SSC’s probeerden hun voorraden snel af te bouwen. Het Staaljournaal wijst bovendien ook nog op het goedkope Turkse importstaal, dat de Spaanse en Italiaanse markt overspoeld heeft. Tegelijkertijd stellen vele afnemers ook vast, dat de Europese staalmakers momenteel hoeveelheden uitleveren, die meestal fors groter zijn dan de gespecificeerde tonnages zoals vermeld in de oorspronkelijke bestellingen. Ook wordt gezegd, dat de meeste fabrieken zich aan de bevestigde levertijden houden. Dit lijkt er volgens hen op te duiden dat de fabrieken niet al te ruim in hun orders zitten.

Ontwikkeling nog onhelder
Noviostaal zegt in het Staaljournaal dat de afnemers, die deze prijsverhoging echter wel zagen aankomen, onder andere op de grote problemen die ertsproducent Vale ondervindt wijzen. Haar Braziliaanse mijn (genaamd “Brucute”) heeft een jaarlijkse productie van circa 30 miljoen ton, die nu vanwege de rampzalige dambreuk volledig stil ligt. Als gevolg hiervan is ijzererts aanzienlijk schaarser geworden. De dagprijs van onder andere 62%-ijzererts is in korte tijd dan ook fors gestegen en nadert zelfs de $100 per ton. Gevolg hiervan is dat de productie van staal duurder geworden is. Ook stelt het Staaljournaal van Noviostaal dat de Duitse automobielproductie sinds medio januari weer wat aangetrokken is. Voeg daarbij de verwachting, dat de behoefte aan staal in China zal aantrekken, omdat de vakanties wegens het Chinese Nieuwjaar beëindigd zijn en tegelijkertijd het feit dat de huidige importprijzen vanuit onder andere Turkije stijgen, dan is voor die redenatie ook wel wat te zeggen. De EU-autoproducenten hebben het echter voor elkaar gekregen dat de Europese Commissie de importquote van verzinkt staal ten behoeve van de automobielindustrie verruimd heeft. Per 2 februari heeft de Europese Commissie de ingevoerde tijdelijke importheffingen als definitief bepaald, waarbij de quotes in omvang neerwaarts werden bijgesteld. Nu men echter tot deze verruiming is overgegaan (het betreft totaal ca. 600.000 ton) zal die hoeveelheid logischerwijs niet binnen de EU ingekocht gaan worden, maar bijvoorbeeld in Azië. De staalfabrikanten denken daarnaast dat de definitief ingevoerde importheffingen met deze quotes toch te ruim zijn vastgesteld. Deze quotes mogen namelijk per jaar met 5 procent toenemen, terwijl de groei van de staalbehoefte binnen de EU de komende jaren geschat wordt op circa 1% per jaar. Over dat bezwaar heeft de Europese Commissie nog geen uitlatingen gedaan. Het is deze opsomming van argumenten die het Het Staaljournaal lastig maakt een goede prognose over de prijsontwikkeling te maken. Noviostaal zegt dat velen insiders denken dat de marktsituatie eind deze of begin volgende maand wat helderder zal zijn.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Materialen

Altair introduceert cloudgebaseerde bron voor materiaalinformatie

11-10 Voor het ontwikkelen van duurzame, efficiënte en lichtgewicht innovaties is nauwkeurige data van beschikbare…

Materialen

Meningen lopen uiteen over ontwikkeling staalprijzen

20-09 De importhoeveelheden zijn volgens de september-editie van het StaalJournaal zelfs zoveel toegenomen dat er…

Materialen

Staalmarkt in vakantiemodus

18-08 De augustus-editie van het maandelijkse StaalJournaal somt ze in willekeurige volgorde op. Allereerst zijn…

MetaalNieuws Extra IM

Vijf tips voor het gebruiken van metaal in je tuin

03-08 Hierbij past een moderne zwarte overkapping uiteraard ook echt perfect, wat alsnog gemaakt is…

Materialen

Staalimporten dempen prijsstijgingen

12-07 De koopgraagte van veel staalhandelaren, service centers en verbruikers is in juni behoorlijk afgenomen,…

Materialen

Verlenging importheffingen is tegenvaller voor staalverbruikers

16-06 Tot verrassing van velen maakte de EU-Commissie medio juni bekend de sinds 2018 geldende…

Columns

Gaat het weer een beetje meneer van den Hurk?

17-05 Als iets in onze sector het laatste half jaar een ijzingwekkende connectie heeft met…

Materialen

Rampzalige schaarste aan staalproducten houdt aan

17-05 In de afgelopen 4 weken verhoogde ArcelorMittal als marktleider de basisprijzen voor warmgewalste rollen…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X