Ontwikkeling staalprijzen onzeker

Begin deze maand publiceerde ArcelorMittal (AM) het bericht dat per direct de staalprijzen binnen de Europese Unie met €30 per ton verhoogd worden. Diverse andere fabrieken hebben inmiddels het voorbeeld van AM gevolgd en prijsstijgingen aangekondigd. Enkele staalverbruikers zagen deze prijsstijgingen aankomen, maar anderen echter weer niet. In Het Staaljournaal concludeert Noviostaal echter dat er nog veel ongewis is over de prijsstelling van staal en de verwachtingen.

 

Noviostaal benoemt in zijn Staaljournaal dat sommige staalverbruikers verrast reageerden op de prijsverhogingen, daar waar anderen een prijsstijging wel hadden verwacht. Het betreft hier overigens prijsaanpassingen voor dagprijzen (spotmarkt) en prijzen voor nog niet afgeronde besprekingen voor bijvoorbeeld kwartaal- en halfjaarcontracten.

Verrassing
De afnemers, die zich volgens het Staaljournaal over deze prijsstijging verrast vertoonden, wijzen op de toch wat afgezwakte economische groei en op de ingezakte automobielproductie, waardoor ook de vraag naar staal gedaald is. Bijvoorbeeld de uitlevering van gewalst staal in Italië in 2018 nam af, doordat de automobielproductie daalde met circa 8-10%. Als gevolg van die productiedaling zijn de voorraden bij de handelaren en servicecenters (SSC’s) aanzienlijk toegenomen. De dagprijzen in Italië kwamen daardoor onder druk te staan, omdat de distributeurs en SSC’s probeerden hun voorraden snel af te bouwen. Het Staaljournaal wijst bovendien ook nog op het goedkope Turkse importstaal, dat de Spaanse en Italiaanse markt overspoeld heeft. Tegelijkertijd stellen vele afnemers ook vast, dat de Europese staalmakers momenteel hoeveelheden uitleveren, die meestal fors groter zijn dan de gespecificeerde tonnages zoals vermeld in de oorspronkelijke bestellingen. Ook wordt gezegd, dat de meeste fabrieken zich aan de bevestigde levertijden houden. Dit lijkt er volgens hen op te duiden dat de fabrieken niet al te ruim in hun orders zitten.

Ontwikkeling nog onhelder
Noviostaal zegt in het Staaljournaal dat de afnemers, die deze prijsverhoging echter wel zagen aankomen, onder andere op de grote problemen die ertsproducent Vale ondervindt wijzen. Haar Braziliaanse mijn (genaamd “Brucute”) heeft een jaarlijkse productie van circa 30 miljoen ton, die nu vanwege de rampzalige dambreuk volledig stil ligt. Als gevolg hiervan is ijzererts aanzienlijk schaarser geworden. De dagprijs van onder andere 62%-ijzererts is in korte tijd dan ook fors gestegen en nadert zelfs de $100 per ton. Gevolg hiervan is dat de productie van staal duurder geworden is. Ook stelt het Staaljournaal van Noviostaal dat de Duitse automobielproductie sinds medio januari weer wat aangetrokken is. Voeg daarbij de verwachting, dat de behoefte aan staal in China zal aantrekken, omdat de vakanties wegens het Chinese Nieuwjaar beëindigd zijn en tegelijkertijd het feit dat de huidige importprijzen vanuit onder andere Turkije stijgen, dan is voor die redenatie ook wel wat te zeggen. De EU-autoproducenten hebben het echter voor elkaar gekregen dat de Europese Commissie de importquote van verzinkt staal ten behoeve van de automobielindustrie verruimd heeft. Per 2 februari heeft de Europese Commissie de ingevoerde tijdelijke importheffingen als definitief bepaald, waarbij de quotes in omvang neerwaarts werden bijgesteld. Nu men echter tot deze verruiming is overgegaan (het betreft totaal ca. 600.000 ton) zal die hoeveelheid logischerwijs niet binnen de EU ingekocht gaan worden, maar bijvoorbeeld in Azië. De staalfabrikanten denken daarnaast dat de definitief ingevoerde importheffingen met deze quotes toch te ruim zijn vastgesteld. Deze quotes mogen namelijk per jaar met 5 procent toenemen, terwijl de groei van de staalbehoefte binnen de EU de komende jaren geschat wordt op circa 1% per jaar. Over dat bezwaar heeft de Europese Commissie nog geen uitlatingen gedaan. Het is deze opsomming van argumenten die het Het Staaljournaal lastig maakt een goede prognose over de prijsontwikkeling te maken. Noviostaal zegt dat velen insiders denken dat de marktsituatie eind deze of begin volgende maand wat helderder zal zijn.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Materialen

Meningen over herstel staalmarkt zijn verdeeld

15-05 Zo concludeert Eurofer, de vereniging van Europese staalproducenten, dat de voortdurende economische onzekerheid de…

Materialen

Onzekerheid heerst op staalmarkt

17-04 “Het zijn vooral deze twee tegengestelde feiten die de marktsituatie bepalen en de staalprijzen onder…

Materialen

Lente nog niet in zicht op staalmarkt

18-03 Hoewel staalprijzen traditioneel vaak stijgen bij de start van de lente, is dit nu…

Materialen

Stijging staalprijzen onwaarschijnlijk

19-02 Als redenen hiervoor noemt het StaalJournaal de dreiging van mogelijk meer en naar alle…

Materialen

Staalprijzen verder in de lift?

17-01 De vraag naar staal in Europa is nog altijd zwak. Enigszins opmerkelijk is volgens…

Materialen

Staalprijzen: houdt de stijgende trend aan?

20-12 Het StaalJournaal constateert in haar laatste editie van dit jaar dat de EU-staalproducenten een…

Materialen

Staalprijzen op keerpunt

20-11 Dit jaar heeft China, ‘s werelds grootste staalproducent, een afname in haar productie laten…

Materialen

Vraag en aanbod op staalmarkt uit balans

18-10 De prijs van steenkool is fors gestegen, terwijl andere grondstoffen geen grote schommelingen vertonen.…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV