Ook Metaalunie stemt in met nieuwe cao

Ook Koninklijke Metaalunie is akkoord gegaan met de nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf, onderdeel van de cao’s in de Metaal en Techniek.

Vakbonden en andere werkgeversorganisaties bereikten eerder deze maand al een cao-akkoord, maar Metaalunie had daar nog niet mee ingestemd, omdat ze eerst overleg wilde voeren met de achterban. Dat is de afgelopen dagen gebeurd, met als resultaat dat Metaalunie nu ook akkoord is.

Langdurig rust en zekerheid

Jos Kleiboer, directeur Beleid Metaalunie, licht toe: “Hoewel het resultaat op een aantal punten afwijkt van onze uitgangspunten, hebben wij besloten het cao-resultaat positief tegemoet te treden. Er zitten goede punten in, waar we hard voor hebben gestreden. Het resultaat geeft langdurig rust en zekerheid voor onze 180.000 vakmensen en onze 15.000 bedrijven. Ook de aandacht voor de beloning van de jeugd en voor opleidingen is terecht. Want dat is belangrijk voor een sector, die nog meer vakmensen kan gebruiken.”

Noodrem

Het resultaat bevat volgens Metaalunie aandacht voor de donkere wolken aan de horizon, die er door alle prijsstijgingen op energie- en materialengebied dreigen te ontstaan. Er is als noodrem een tijdelijke uitstelmogelijkheid van de loonsverhoging opgenomen in het akkoord. “Maar ook de overheid zal een steentje moeten bijdragen, want alle lasten kunnen niet zomaar op de werkgever worden afgewenteld.” Metaalunie gaat het verloop van de onderhandelingen en de samenwerking binnen FWT bespreken met haar collega werkgeversorganisaties om in de toekomst tot een beter onderhandelingsproces te komen.

Belangrijkste punten nieuwe cao

  • Looptijd dertig maanden
    De nieuwe cao heeft een looptijd van dertig maanden en loopt af per 1 april 2024. De lonen worden per 1 juli met 42,50 euro bruto verhoogd, per 1 september 2022 met 2,75%, per 1 maart 2023 met 3,25% en per 1 januari 2024 met 0,6%. Per 1 juli 2022 is er een eenmalige uitkering van 382,50 euro bruto.
  • Verbetering voor jongeren
    In de cao is met de vakbonden het volgende afgesproken: jongeren tot 21 jaar krijgen per 1 januari 2023 een extra loonsverhoging, zodat zij in totaal minimaal 5% loonsverhoging krijgen, onder andere door de loonsverhoging van 42,50 euro. Verder gaat een werkgroep nieuwe jeugdschalen opstellen.
  • Ook verbetering voor ouderen
    De cao-partijen hebben afspraken gemaakt over een zware-beroepenregeling voor oudere medewerkers. Ouderen met een maandloon tot 3.750 euro kunnen hieraan vanaf 1 januari 2023 deelnemen. Zij krijgen de mogelijkheid maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd te stoppen met werken en een uitkering te ontvangen van maximaal 1.874 euro bruto per maand. Daarvoor komt een collectief fonds. Financiering daarvan vindt plaats via een heffing van 0,25%. Cao-partijen hebben daarnaast afgesproken om het Generatiepact voor onbepaalde tijd voort te zetten.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Werknemers Metalektro gaan er 11% op vooruit

22-09 Bij goedkeuring door de leden gaat het akkoord gelden voor 150.000 werknemers die onder…

Bedrijf en Economie

Metaalunie: kabinetsplannen zijn recept voor zware tijden voor MKB-maakbedrijven

21-09 “Het kabinet gaat de uitdagingen te lijf met een aanzienlijk pakket aan maatregelen om…

Bedrijf en Economie

Metaalunie sceptisch over nieuwe aanpak regeldruk

15-07 Dat zegt de branchevereniging voor het MKB-metaal in een reactie op een nieuw regeldrukprogramma…

Bedrijf en Economie

Metaalunie mist visie op MKB in industriebrief kabinet

13-07 Het gepresenteerde industriebeleid bevat volgens Metaalunie een aantal positieve nieuwe accenten. Het kabinet wil…

Bedrijf en Economie

Metaalunie begroet 15.000e lid

05-07 Pierre Hagenaars, directeur van het Brabantse bedrijf, nam de bijbehorende plaquette in ontvangst. Hij…

Personeel en Opleiding

CAO voor Metaalbewerkingsbedrijf definitief

13-06 De volledige cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf is hier te downloaden in pdf formaat. Salaristabellen De…

Bedrijf en Economie

Akkoord over cao Metaal en Techniek, maar (nog) zonder Metaalunie

08-04 Hierdoor dreigen bij bedrijven die zijn aangesloten bij de grootste ondernemersorganisatie voor het midden-…

Materialen

Metaalunie wil antidumpingheffing op staal snel van tafel

21-03 Orgalime geloofde al niet dat antidumpingheffingen de juiste manier waren om Europese bedrijven te…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X