‘Overheid moet slimmer produceren stimuleren’

0

De overheid moet met een stimuleringsbeleid komen waarmee de MKB-maakindustrie ondersteund wordt bij complexe en risicovolle (productie)procesinnovaties. Dit pleidooi staat in het rapport ‘Slimmer produceren moet je stimuleren’ dat Berenschot in opdracht van Koninklijke Metaalunie heeft opgesteld.

Het rapport is tijdens de Hannover Messe door Onno Ponfoort, senior managing consultant bij Berenschot, overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer van EZK en Metaalunievoorzitter Fried Kaanen.

Behoefte aan individuele ondersteuning
Met een stimuleringsbeleid van de overheid kunnen Nederlandse MKB-ondernemers beter inspelen op de digitale toekomst, zijn Nederlandse hightech- en toeleverketens op hun taak berekend en blijft de Nederlandse maakindustrie concurrentiekrachtig.  Volgens Kaanen sluiten de huidige stimuleringsmaatregelen niet aan op de behoefte aan ondersteuning bij complexe en risicovolle procesinnovaties. “Met name het gebrek aan makkelijk toe te passen individuele ondersteuning is voor de MKB-bedrijven een gemis en heeft een enorme impact op de Nederlandse economie”, stelt hij. “Want als MKB-bedrijven niet mee kunnen met de toenemende vraag naar meer flexibiliteit, snellere levertijden en digitalisering, zullen partijen in de keten op zoek gaan naar buitenlandse partners en toeleveranciers die wel mee kunnen. Ondernemers die niet proactief investeren in het state-of-the-art maken van hun productieprocessen kunnen al op korte termijn niet meer meedoen in voortbrengingsketens waarvan zij deel uitmaken. Met alle gevolgen van dien voor de Nederlandse economie”, aldus de Metaalunievoorzitter.

Slim combineren digitale processen
Smart Industry, Industrie 4.0, en de digitalisering door het ‘Internet of Things’ hebben een radicale invloed op de productiemiddelen en -processen, op de werkmethodieken en op de benodigde kennis en kunde van medewerkers volgens Ponfoort. ”De grote uitdaging voor de maakindustrie is het slim combineren van bestaande (digitale) productieprocessen. Uit ons onderzoek onder Metaalunieleden blijkt dat, vooral voor het MKB, het volgen en implementeren van deze ontwikkeling lastig is. Het is complex, het is risicovol en het vergt zeer grote investeringen”, aldus de Berenschot consultant.

Drie onderdelen
Metaalunie pleit voor een stimuleringsbeleid met een integrale aanpak en drie concrete onderdelen, specifiek gericht op Smart Manufacturing. De voorgestelde aanpak sluit aan bij de implementatieagenda Smart Industry en bestaat uit:

  • Smart Manufacturing Assessment. Dit levert de ondernemer inzicht op in zijn eigen positie en zicht op de voor hem relevante procesinnovaties.
  • Stimuleringsmaatregelen. Deze beperken het risico voor de ondernemer.
  • Smart Manufacturing Kenniscentrum. Dit biedt ondernemers proactief toegang tot kennis, netwerken en best practices.