Plaatwerkketen werkt aan betere datadeling

Hoe kan de deling van data in de plaatwerkketen worden verbeterd? Dat is de kernvraag van een project dat de Federatie Metaalplaat (FDP), Tata Steel, MCB en een aantal toeleveranciers samen hebben opgezet onder regie van TNO. Het doel van dit digitaliseringsproject is de keten als geheel concurrerender te maken.

 

Er wordt tussen de verschillende schakels in de keten (fabrikanten, groothandels, metaalbewerkers en producteigenaren) veel gecommuniceerd en daarbij gaan massa’s data over en weer. De schatting is dat door gebruik te maken van slimme gedigitaliseerde communicatie een veilige, efficiënte uitwisseling van data tussen industriële partners tot wel 20 procent kan schelen in kosten, fouten en/of tijd. Slimme ICT-oplossingen (‘geheel digitaal werkende schakels’) maken het immers gemakkelijker om veilig, betrouwbaar en snel data als product- of ontwerpdata en offerte- en ordergegevens te delen, zonder dat dit wordt belemmerd door de verschillende gebruikte systemen in de bedrijven, waar veel communicatie bovendien nu nog handmatig (per telefoon of mail) wordt uitgevoerd. Naast deze voordelen wordt de transparantie op beschikbaarheid en prijs door de keten heen ook mogelijk.

Enquête
De initiatiefnemers van het project in de plaatwerksector hebben allereerst een enquête uitgezet in de plaatverwerkende industrie om de huidige situatie te verkennen: hoe is het momenteel met de connectivity in de sector gesteld? In de enquête worden vragen gesteld als: welke IT-systemen zijn al in gebruik, heeft men zelf al een webportal of een online platform voor het uitwisselen van order- en productinformatie met externe partners, worden er al digitaal gegevens extern uitgewisseld met klanten en toeleveranciers. Ook wordt er gevraagd welke problemen men ondervindt bij het uitwisselen van data en wat de impact daarvan is. En verder willen de projectpartners graag van de bedrijven in de sector weten of ze bereid zijn te participeren in initiatieven voor het efficiënt delen van data in de keten en welke elementen daarbij dan hun belangrijkste drijfveer zijn: tijdsbesparingen door automatisering, kwaliteitsverbeteringen van het eindproduct, kostenbesparingen, verkorting van levertijden, meer grip op het proces, het verkrijgen van meer en gedetailleerde informatie van ketenpartners et cetera.

Branchebrede adoptie
Zo willen de projectpartners inventariseren hoever iedereen al is met ketendigitalisering, waar en welke knelpunten ze ondervinden en wat zij zien als kansen. De enquête moet duidelijk maken welke open communicatiestandaarden daarvoor moeten worden afgesproken en hoe er kan worden gekomen tot een schaalbaar model en een infrastructuur, die grootschalig in de branche kunnen worden geadopteerd. “Binnen dit project werken de schakels uit de keten samen om zicht te krijgen waar de knelpunten liggen en waar de voornaamste verbeteringen gerealiseerd moeten worden”, verduidelijkt Frederik Lodeizen namens FDP.

Model based engineering
Dit project loopt naast en in lijn met het Fieldlab ‘The Smart Connected Supplier Network’ (SCSN) dat de hightech maakindustrie ondersteunt bij het digitaliseren van de keten. Dit project loopt inmiddels enkele jaren en richt zich vooral op het orderberichtenverkeer tussen klant en leverancier. Tevens loopt het project parallel aan het initiatief ‘Standaardisatie informatie-overdracht van werktekening’. Dit is de follow up op de DSX-richtlijn van FDP. Hierin werken belangrijke OEM’ers samen om te komen tot een eenduidige gemeenschappelijke uitwisseling van Technical Product Data in de keten via STEP AP 242 format. Op deze wijze wordt Model based engineering versneld mogelijk gemaakt.

Draagvlak creëren
De Federatie Metaalplaat en de overige betrokken partijen willen op 26 juni een Benelux plaatwerkevent organiseren waar bovenstaande thematiek, inclusief software-oplossingen , besproken en getoond kunnen worden. Hiervoor zullen ook organisaties als FME, Metaalunie, Teqnow en NEVAT worden benaderd, om zo veel mogelijk draagvlak te creëren.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Plaatbewerking

Samen zijn we sterker

16-06 Ze doen het op hun eigen manier, maar er is ook een duidelijke overeenkomst:…

MetavakNieuws

METAVAK slaat handen ineen met Metaalunie en SMITZH

15-06 SMITZH (Smart Manufacturing Industriële Toepassing Zuid-Holland) organiseert een 3-daags programma op de beursvloer verdeeld…

Bedrijf en Economie

FNV presenteert vergroeningsrapport Tata Steel

10-06 Tijdens een manifestatie op het Plein voor de Tweede Kamer spreken meerdere Tweede Kamerleden,…

Bedrijf en Economie

Nieuw kabinet moet zorgen voor MKB-vriendelijke energietransitie

03-06 Door de onevenredig grote stijging van de energierekening en de beperkte toegang tot subsidies,…

Bedrijf en Economie

MC Driessen wint Metaalunie Smart Manufacturing Award

01-06 Dat gebeurde door juryvoorzitter en voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof. Hij zei over Metaalcenter…

Plaatbewerking

MetaalNieuws: Special Plaat- en buisbewerking

31-05 Wilt u uw noviteiten in deze speciale editie delen in een oplage van bijna…

Bedrijf en Economie

Basismetaal en gieterijen bundelen krachten in Metaal Nederland

21-05 Voorheen werkten bedrijven binnen de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) en de Algemene Vereniging…

Verspanen

NEVAT Expertgroep Verspaning ontwikkelt horizonvisie voor fabriek van de toekomst

18-05 Door onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling kunnen thema’s zoals ERP, planning, automatisering, koppeling van systemen,…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X