PME belegt niet meer in steenkool

0

PME, het Pensioenfonds van de Metalektro, belegt niet meer in producenten van steenkolen. Daarmee zet PME een nieuwe stap in haar duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid.

De hoge C02-uitstoot van steenkool en de maatschappelijke noodzaak om de energievoorziening duurzamer te maken, betekenen dat mijnbouwbedrijven die zich louter op steenkool richten geen toekomstbestendige bedrijfsvoering meer hebben en daarom niet meer passen in de beleggingsportefeuille van PME.

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: “PME richt zich al lange tijd nadrukkelijk op duurzaam beleggen. Daarom vragen we van bedrijven waarin we beleggen om actief bij te dragen aan minder CO2-uitstoot en een schonere energievoorziening. Voor (mijnbouw)bedrijven die zich alleen richten op de productie van steenkool is geen plaats meer in het beleggingsbeleid van PME.”

PME verwacht, onder andere op basis van het Klimaatakkoord van Parijs, dat steenkolen op termijn niet meer gebruikt zullen worden voor de productie van energie. Daarmee worden beleggingen in steenkoolproducenten ‘stranded assets’, waar PME niet in wil beleggen. PME maakt geen onderscheid tussen metallurgische kolen (benut voor opwekking van warmte voor de productie van staal) en thermische kolen (benut voor elektriciteitsopwekking).

Uitsluiting van bedrijven
PME wil in 2021 de CO2 voetafdruk van alle beleggingen met 25% hebben verminderd. Daarom voert PME een actieve dialoog met bedrijven in energiesector. Bijzondere aandacht heeft de top 10 van bedrijven met een hoge CO2-uitstoot en hoge andere klimaat gerelateerde risico’s. PME vraagt van alle bedrijven waarin zij belegt om actief bij te dragen aan de energietransitie. Bedrijven die niet open staan voor een dialoog met PME of die onvoldoende voortgang boeken in hun beleid om CO2 te verminderen, komen op de uitsluitingslijst terecht.

Positieve impact
PME scherpt het verantwoord beleggingsbeleid voortdurend aan om een grotere positieve impact te hebben. Zo moet 10 procent van de portefeuille over alle beleggingscategorieën in 2021 bijdragen aan het bereiken van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Naast producenten van steenkool belegt PME bijvoorbeeld ook niet in teerzandolie en tabak. De nieuwe lijst van uitgesloten bedrijven en sectoren is gepubliceerd op website van PME