Producenten van halffabricaten boeken grootste groei

0

De Nederlandse industrie groeit al 58 maanden achtereen en liet in februari zelfs een groeiversnelling zien. De NEVI PMI kwam uit op de nieuwe recordwaarde van 63.4. Hiermee bereikte de index voor de derde keer in vier maanden een hoogtepunt.

De productie steeg voor de 58e maand op rij, waarbij de grootste groei werd genoteerd door de producenten van halffabricaten. De nieuwe orders namen toe in de grootste mate sinds november vorig jaar. De export orders bleven iets achter bij de orders uit het binnenland, maar namen nog steeds duidelijk toe. De groei van de werkgelegenheid evenaarde het record van januari. Dit droeg bij aan de kleinste – zij het nog steeds forse – toename van de achterstanden in vijf maanden. De levertijden namen in ongekende mate toe en de uitbreiding van de inkoopactiviteiten was de grootste sinds april 2011. De inkoopprijzen bleven fors stijgen, zij het in de kleinste mate sinds september. De verkoopprijzen lieten de op een na grootste toename sinds mei 2011 zien. De verwachtingen voor de toekomstige productieomvang bleven op een recordniveau.

Klanten gaan eerder bestellen
Dat er na 58 maanden groei zelfs nog sprake is van een groeiversnelling, is na zo’n lange groeiperiode nog niet vaak vertoond. Hoe kan dat?  Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement TU Eindhoven zegt hierover: “Uit de cijfers blijkt de grote en toenemende vraag naar Nederlandse producten zowel vanuit het binnenland als vanuit het buitenland. Deze heeft voor een deel te maken met de goede economische omstandigheden in Europa. Maar voor een deel lijkt de toenemende vraag verklaard te worden door de sterk oplopende levertijden van producenten. Die leiden ertoe dat klanten eerder gaan bestellen. En daar komt bij dat er als gevolg van de oplopende inkoopprijzen van materialen en componenten sprake lijkt te zijn van speculatie. Inkopers halen hun inkoopopdrachten naar voren om latere prijsverhogingen te voorkomen.

Wat is de betekenis hiervan?
Niet minder dan dat wanneer de groei gaat ombuigen, in dat geval een sterke terugval kan worden verwacht. Bedrijven doen er goed aan voldoende buffers voor deze situatie in te bouwen en de nodige flexibiliteit in hun contracten met leveranciers en werknemers in te bouwen. Voorlopig profiteren we van de huidige situatie. Er is volop werk; voor gekwalificeerde medewerkers liggen de banen gezien de hoge werkgelegenheidsindex (62.6) voor het oprapen. De komende maanden zal hierin weinig verandering komen.”