Real-life test met AGV’s

0

Het Fieldlab Advanced Manufacturing Logistics (AML) heeft haar real-life testomgeving op de Brainport Industries Campus (BIC) gelanceerd. Hier experimenteert het Fieldlab met onder andere AGV’s (Automated Guided Vehicles) en andere robotica.

Zo moet kennis worden ontwikkeld op het gebied van productielogistiek, optimale productieplanning en voorraadoptimalisatie, niet alleen op de productievloer maar in de gehele toeleverketen van de maakindustrie. Het Fieldlab AML beoogt door de implementatie van verschillende Industry 4.0 toepassingen in de hightech klein-serie industrie de logistiek in de toeleverketen voor de maakindustrie te optimaliseren. De testomgeving bootst een vereenvoudigde logistieke keten na, bemand door robots.

De testomgeving maakt deel uit van een onderzoek naar de maximaal haalbare automatiseringsgraad en slimme multi-company planning methodes. “We bieden de toeleverketen in de maakindustrie de mogelijkheid een slag te maken in productiviteit, doorlooptijd en supply chain kosten. Door automatisering en planning te optimaliseren kan met minder logistieke middelen en investeringen een snellere levertijd en een hogere productiviteit gerealiseerd worden“, aldus Erik Vermeulen, programmamanager van het Fieldlab AML. “We bouwen kennis op over simulatie, integratie en IT-connectivity, supply chain orchestration en mobiele robots. Dit demonstreren we in de real-life testomgeving, die in het afgelopen jaar bij een van onze projectpartners is opgebouwd en we de afgelopen weken hebben verhuisd naar de Brainport Industries Campus.”