Solutions Magazine brengt machine-, digitale- en sociale innovatie in de verspaning in beeld

0

Je kunt geen beurs of evenement voor de verspanende industrie bezoeken, of het is Industrie 4.0 en digitalisering wat de klok slaat. Daarmee alléén kom je er echter niet. Innovatie op machinegebied, automatisering, gereedschappen, koelsmeermiddelen én sociale innovatie zijn net zo goed onmisbaar om als verspanend bedrijf succesvol te blijven. De komende editie van Solutions Magazine laat zien hoe digitalisering en machine- en sociale innovatie elkaar versterken.

In september verschijnt de tweede editie van Solutions Magazine, het zusje van het Jaarboek Verspanen. In Solutions Magazine worden praktische voorbeelden getoond hoe bedrijven met state-of-the-art oplossingen inspelen op de veranderende omstandigheden in de maakindustrie.

Maak proces inzichtelijk
Dat gebeurt met automatisering. Daarbij gaat het om méér dan alleen robots en andere systemen voor automatische belading. Bij alle automatiseringsoplossingen is procesoptimalisatie een must, zegt Huib Wennekes, technisch directeur van Dormac CNC Solutions in een interview in de nieuwe editie. Dat je ook enkelstuks productie kunt automatiseren, toont WILA. De afgelopen jaren heeft de fabrikant van kantpersgereedschappen samen met Chiron en enkele andere partners een volledig geautomatiseerde productiecel gebouwd waarin zes Chiron Mill 6000 High Performance bewerkingscentra 24 uur per dag enkelstuks verspanen, bediend door slechts twee operators per shift.  Solutions Magazine besteedt verder aandacht aan Matec, dat op de komende AMB 2018 een doorontwikkeling van de ‘Fahständer’ machine toont.  De nieuwe HV-machines frezen per minuut 10.000 kubieke centimeter aluminium, met een hoge nauwkeurigheid en dynamiek.

Méér bedrijfsuren, méér tevreden medewerkers
Zeker nu de meeste bedrijven amper aan goede vakmensen kunnen komen, is sociale innovatie een middel om zowel de productiviteit te verbeteren alsook de tevredenheid van de medewerkers te verhogen. John Kerkhoffs, adviseur bij Koninklijke Metaalunie, schetst in Solutions Magazine hoe bedrijven hun bedrijfsuren fors kunnen vergroten door met het Verschoven Werktijden Systeem te gaan werken. Bedrijven moeten wel anders gaan werken, meent Thomas Hedenborg, CEO van Fastems. Ze moeten agile worden. Fastems is hier zelf mee bezig. Het vergt wel een andere mindset. Ook Patrick De Vos, die bij Seco Tools de nieuwe gereedschappentak leidt, vindt het tijd dat verspanende bedrijven hun werkwijzen aanpassen aan de nieuwe realiteit, die van high mix low volume. Dit voorjaar heeft Patrick De Vos voor het eerst in Europa de masterclass Next Step gegeven voor een aantal Nederlandse en Belgische bedrijven. Het doel is om de deelnemers handvatten aan te reiken waarmee ze de balans vinden tussen optimale inzet van moderne verspaningstechnologie, maar wel binnen de bedrijfseconomische kaders van high mix low volume. Patrtick De Vos: “Want de toekomst is aan de bedrijven die snel reageren.”

Solutions Magazine verschijnt in week 37 in een oplage van 5.000 exemplaren.
Wilt u de nieuwe editie van Solutions Magazine ontvangen, stuur dan snel een mailtje met uw adresgegegevens naar h.draaijer@54umedia.nl.