Staalprijs explodeert

De staalprijzen zitten sinds een aantal weken fors in de lift en een verdere prijsstijging is  de komende tijd niet uit te sluiten. Dat zegt Noviostaal in de jongste editie van haar Staaljournaal.

De nood is hoog bij de diverse staalproducenten. In 2019 werden velen van hen geconfronteerd met een daling van het staalverbruik in de automobielsector. Deze daling werd begin 2020 nog eens versneld door de lockdown vanwege het coronavirus. Bovendien ging hierdoor ook het staalverbruik in andere sectoren onderuit. “Fabrieken kregen daardoor steeds minder orders, terwijl de concurrentie wel toenam”, signaleert het Staaljournaal.

“Ondanks de Europese maatregelen om de staalimport te beperken bleef deze rond de jaarwisseling nog redelijk hoog en bovendien met zeer concurrerende prijzen. Gevolg was dan ook dat de binnenlandse prijzen op de Europese markt fors onder druk kwamen.”

Sterk verbeterde vraag in China

In juli en augustus stegen de grondstofprijzen en daardoor de staalprijzen in Azië veroorzaakt door een sterk verbeterde vraag in China, dat het coronaprobleem onder controle lijkt te hebben. Dat leidde ertoe dat veel exporterende landen zich meer gingen richten op afzetgebieden in Azië, waardoor de importdruk op Europa wat afnam, als gevolg waarvan ook meer speelruimte ontstond wat aan de te lage prijzen te gaan doen.

Maar de Europese fabrieken komen volgens het Staaljournaal in een echte spagaat. Immers een dramatisch ingestorte vraag, fors gestegen grondstofprijzen voor erts – erts tikte onlangs zelfs even de $ 130 per ton aan – en schroot, maar tegelijkertijd ook de druk vanuit de diverse overheden om te investeren om staal in de toekomst energieneutraal te kunnen produceren.

“Ziedaar een kleine samenvatting van de belangrijkste aspecten waardoor inderdaad staalfabrieken met forse verliezen te kampen hebben. Gelukkig zien ze een zich snel verbeterende vraag vanuit de automobielsector en is die verbetering wat groter dan eerder verwacht werd. Toch blijft de situatie erg kritisch, want naar hun zeggen is de vraag naar staal sinds het voorjaar gedaald naar 50% van normaal en spreken de staalmakers daarom van de ergste crisis sinds decennia.”

Prijsstijgingen

Bijvoorbeeld hebben afnemers als Europese staal service centers in de eerste helft van 2020 maar liefst ruim 16% minder hoeveelheden plaat- en bandstaal afgezet. Op grond daarvan oefenen de staalfabrieken ook druk uit op de Europese Commissie om de huidige importbeperkende maatregelen nog verder aan te scherpen. Of de EU daarin mee zal gaan blijft nog de vraag.

Feit is echter al wel, dat de staalprijzen sinds een aantal weken fors in de lift zijn gegaan. Nog slechts circa 1 maand geleden kondigde ArcelorMittal aan naar een basisprijs van € 500 voor warmgewalste rollen te willen gaan, waarover in de markt toch ernstig getwijfeld werd of dat een haalbare basisprijs zou zijn. Immers de vraag was nog niet naar een pré-covid-19-niveau gekomen. Andere fabrieken hebben zich de afgelopen periode niet expliciet over een dergelijke basisprijs uitgelaten, maar wel verhogingen doorgevoerd waardoor de basisprijs voor ‘spot business’ toch al wel gestegen is naar zo’n € 470-480 per ton.

Inmiddels zou ArcelorMittal alweer denken over een nieuwe verhoging tot een basisprijs van € 530 per ton en dat een dezer dagen ook bekend gaan maken. Echter de onzekerheid in de markt hoe reëel het is prijzen nog verder te verhogen wordt ook gevoed door het gegeven, dat diverse fabrieken stilliggende hoogovens weer willen opstarten, waardoor bestaande capaciteiten vergoot worden en er dus meer materiaal op de markt beschikbaar zal komen.

Markt van vlakke producten

In de markt van vlakke producten valt op dat de prijsstijging voor kwartoplaat achter blijft bij die van coils. “Wellicht is dat te verklaren doordat voorraden bij handelaren en snijbedrijven nog relatief hoog of te hoog zijn mede omdat er kennelijk te weinig projecten in de markt zijn. Daardoor is de behoefte aan nieuw materiaal achtergebleven en hebben de producenten van kwartoplaat dus te weinig orders als gevolg waarvan de prijzen niet navenant gestegen zijn.

De producenten van coilmateriaal beweren echter goed gevulde orderboeken te hebben en schermen met lange levertijden, enkele spreken zelfs over december-levering. Op basis van al deze aspecten is naar onze mening een verdere prijsstijging in de komende tijd niet uit te sluiten”, aldus Het StaalJournaal.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Materialen

Stabiel, dalen of stijgen? Het blijft gissen naar de staalprijzen

17-02 “In de vorige maand werden we geconfronteerd met aankondigingen van diverse prijsstijgingen, die geleid…

Materialen

Toenemende zorgen over beschikbaarheid materiaal

15-01 Zo circuleert er volgens het StaalJournaal in de markt een bericht dat wanneer er…

Bedrijf en Economie

MetaalNieuws TOP 10 van 2020

28-12 Nog een paar dagen en dan kunnen we afscheid nemen van een roerig jaar.…

Materialen

Schaarste drijft staalprijzen verder op

09-12 Het kan snel gaan in de staalmarkt. Eerder dit kwartaal heerste er nog grote…

Materialen

Staalprijzen omhoog gevlogen

15-11 De onzekerheid die een aantal werken geleden in de staalmarkt nog heerste over verdere…

Materialen

Stijging staalprijzen hapert

15-10 De verwachte verhoging van de staalprijzen zette begin oktober nog niet echt door. Weliswaar…

Materialen

Staalprijzen langzaam in de lift

12-08 In de meeste Europese landen is het nog volop vakantie en draait de economie…

Materialen

Staalmarkt depressief door ingestorte autoverkoop

15-06 De effecten van de coronacrisis voor de staalindustrie worden steeds helderder, maar ook pijnlijker.…

Metaalnieuws inBeeld

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

19/10/2020

Veel investeringen in de plaatbewerking

X