Staalprijzen redelijk stabiel; Noviostaal verwacht komende maand pas beweging

De staalindustrie merkt dat de automobielproductie is gedaald, maar de staalprijzen zijn redelijk stabiel en zullen pas in de loop van de komende maand beweging laten zien, zo verwacht Noviostaal.

“Nog steeds zijn veel fabrieken terughoudend met hun prijsvoorstellen voor het 4e kwartaal. Enkele staalmakers echter hebben aangekondigd de prijzen te zullen verhogen, maar hoe de prijsontwikkeling in zijn algemeen zal zijn valt op dit moment nog niet te voorspellen”, zegt de staalleverancier uit Wijchen in haar maandelijkse Staaljournaal.

Productiebeperking
De vraag naar nieuwe personenauto’s binnen de Europese Unie blijft nog steeds zwak, als gevolg waarvan de productie ervan stagneert. In de Bondsrepubliek bijvoorbeeld is het aantal gefabriceerde personenwagens in vergelijking met dezelfde periode 2018 met 12% gedaald. In aantallen uitgedrukt betekent dit een afname van circa 275.000 tot 300.000 wagens. De gedaalde productie heeft natuurlijk ook gevolgen voor de toeleveranciers waarvan al berichten circuleren over productiebeperking en daarmee verband houdende reductie in het aantal werknemers. “Kort gezegd kan rustig gesteld worden, dat de automobielindustrie in redelijk zwaar weer vertoeft, waarbij het bovendien de vraag is hoe en wanneer het zich gaat herstellen”, zo valt te lezen in het Staaljournaal. “Er hangt immers nog steeds de dreiging boven de markt van importheffingen, die de Amerikaanse regering zou kunnen instellen, terwijl ook de afzet in China nog steeds afneemt. De malaise in deze branche kan wellicht zich gaan uitstrekken naar andere branches in de metaalindustrie, want als er minder auto’s verkocht worden zal ook de behoefte aan onderhoud en reparaties gaan afnemen.”

Coils, bandstaal en platen
De staalindustrie merkt ook dat de automobielproductie gedaald is door het verminderd aantal afroepen, het verlengen van overeengekomen levertijden en de terughoudendheid bij het afsluiten van nieuwe contracten. Voor vlakke producten als coils, bandstaal en platen telt de automobielbranche in grootte als afnemer nummer 2 met een omvang van 16-18%. De staalmakers merken ten gevolge van de afgenomen vraag van de automobielsector ook meer onderlinge concurrentie en hebben daarnaast te maken met concurrerend importmateriaal waardoor het op korte termijn niet mogelijk lijkt een prijsherstel te realiseren. De Duitse fabriek Salzgitter bijvoorbeeld ziet haar winst over het eerste halfjaar in vergelijking met dat van 2018 bijna halveren. Deze daling van de brutowinst wordt deels veroorzaakt door een verminderde omzet en gedaalde verkoopprijzen, maar ook door gestegen kosten van grondstoffen. Andere fabrieken laten eenzelfde ontwikkeling zien.

Europese productieovercapaciteit
En dus komt volgens Noviostaal een oud thema weer op tafel, namelijk de bestaande productieovercapaciteit binnen de EU. De vraag naar en het aanbod van staal binnen Europa waren de afgelopen jaren beter in balans, maar nu de vraag inzakt komt dit pijnlijke probleem weer helder in beeld. Diverse fabrieken zoeken daarom hun heil bij de EU-Commissie en hopen op stringentere importheffingen om de concurrentie van geïmporteerd staal te laten verminderen. Die EU-Commissie heeft inmiddels inderdaad wat aanpassingen op de importcontingenten aangekondigd. Zo wordt er een quote voor de import van warmgewalste rollen staal ingevoerd per 1 december aanstaande. Anderzijds echter zal van de producenten toch ook verwacht worden eindelijk eens wat aan die al jarenlang bestaande overcapaciteit te gaan doen. De productiecapaciteit voor ruwstaal binnen Europa bedraagt circa 210-215 miljoen ton, echter de laatste jaren bedroeg de afname circa 160-170 miljoen ton. In het afgelopen halfjaar daalde de EU-productie circa 2,5% naar 84,7 miljoen ton. Bijvoorbeeld in Duitsland nam de productie in diezelfde periode van 2019 met 5% af en over 12 maanden gerekend zelfs met 6%. Wereldwijd echter steeg in de periode januari-juni 2019 de productie met circa 4,5%, waarbij China koploper is met een plus van circa 10%.

VS versus China en Iran
De handelsoorlog tussen China en de VS en de politieke kwestie tussen Iran en de VS in combinatie met de onzekere wijze waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal gaan verlaten drukken niet alleen hun stempel op de staalmarkt, maar leiden ook tot grotere onzekerheid op andere grondstofmarkten, die allemaal conjunctureel gevoelig zijn. De meeste grondstoffen, zoals ijzererts, lieten bijvoorbeeld dan ook prompt een lichte prijsstijging zien toen de Amerikaanse regering bekend maakte de invoering van extra importheffingen op Chinese goederen per september uit te stellen tot een later tijdstip dit jaar.

Vrees Britse recessie
In het Verenigd Koninkrijk wordt belangstellend uitgekeken naar de ontwikkelingen rond het failliete British Steel, waarvoor een Turkse investeringsmaatschappij, dat tevens eigenaar is van de Turkse staalfabriek Erdemir, grote belangstelling heeft en zelfs al een intentieovereenkomst voor overname aangegaan is. De vrees bestaat dat de Britse economie in een recessie dreigt te geraken en dat wordt onder andere al gemerkt door de diverse fabrieken van Liberty Steel. Door de gedaalde afname van staal op haar thuismarkt draait een aantal productie-eenheden van deze groep op een aanzienlijk mindere capaciteit. Ook andere economieën binnen de EU vertonen signalen die er op wijzen dat de groei afvlakt. Duitsland liet in het afgelopen kwartaal zelfs negatieve cijfers zien en experts vrezen voor dit lopende kwartaal eenzelfde resultaat, wat zou betekenen dat ook de Bondsrepubliek in een recessie beland zal zijn.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Materialen

Staalimporten dempen prijsstijgingen

12-07 De koopgraagte van veel staalhandelaren, service centers en verbruikers is in juni behoorlijk afgenomen,…

Materialen

Overspannen staalmarkt gevaar voor herstel en groei maakindustrie

23-06 “Metaalunie is niet principieel tegenstander van Europees ‘anti-dumping’ beleid. Het is van belang de…

Materialen

Verlenging importheffingen is tegenvaller voor staalverbruikers

16-06 Tot verrassing van velen maakte de EU-Commissie medio juni bekend de sinds 2018 geldende…

Materialen

Juridisch advies kan helpen bij stijgende prijzen en schaarste materialen

07-06 “Door geopolitieke spanningen, coronaeffecten in de keten en antidumpingmaatregelen zijn materialen van buiten Europa…

Materialen

Rampzalige schaarste aan staalproducten houdt aan

17-05 In de afgelopen 4 weken verhoogde ArcelorMittal als marktleider de basisprijzen voor warmgewalste rollen…

Materialen

Staalprijzen stijgen verder, tenzij…

16-04 “Het tekort aan materiaal in combinatie met extreem lange levertijden en de waanzinnig hoog…

Materialen

Waarom stijgen de staalprijzen zo explosief?

07-04 In een extra editie van het StaalJournaal heeft NovioStaal een grafiek geplaatst, waarin een…

Materialen

Staalprijzen weer hoger, schaarste blijft

15-03 Hield het StaalJournaal in de vorige editie vanwege de onzekere ontwikkelingen op de staalmarkt…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X