Stodt start cursus Technische bedrijfskunde voor de maakindustrie

0

Hoe maak je een projectvoorstel? Hoe stel je een productieplanning op? Hoe kun je processen verbeteren? En ook: welke skills heb je zelf nodig om effectief te kunnen samenwerken in een projectteam? Dit zijn allemaal aspecten die aan de orde komen in de gloednieuwe cursus Technische bedrijfskunde voor de maakindustrie, die komend najaar van start gaat bij Stodt. Eerst in Hengelo, later ook bij de nevenvestiging in Best.

Stodt wordt in de maakindustrie vooral gewaardeerd om haar opleidingen in technische vakken, zoals engineering, mechatronica en verspaning. Maar technische medewerkers in een productiebedrijf groeien vaak door. Vanuit hun functie in de productie of bij de technische dienst, komen ze bijvoorbeeld terecht in een leidinggevende functie of op de werkvoorbereiding. Daar komt bij dat in de huidige maakindustrie de verantwoordelijkheid steeds meer omlaag schuift binnen het bedrijf. Hierdoor worden andere vaardigheden gevraagd, ook van mensen op operationeel niveau. Meer inzicht in de bedrijfsprocessen is daarbij noodzakelijk.

Mbo-plus niveau
Speciaal voor deze medewerkers heeft Stodt nu de nieuwe cursus Technische bedrijfskunde voor de maakindustrie opgezet. “Deze voorziet in een behoefte”, is de overtuiging van docent Alfred Schut. “Medewerkers die meer inzicht willen krijgen in de bedrijfsprocessen zouden technische bedrijfskunde op hbo-niveau kunnen gaan doen, maar zo’n opleiding duurt meerdere jaren. Deze nieuwe cursus is meer mbo-plus niveau en duurt een jaar. Dat maakt hem bereikbaarder voor mensen die de stap naar hbo te groot vinden. Deze cursus zit dicht tegen het hbo-niveau aan en is goed te doen voor mensen met een havo- of mbo 4 niveau en enkele jaren ervaring in de praktijk.”

Vier modules
Technische bedrijfskunde voor de maakindustrie bestaat uit een viertal modules: Projectmanagement, Operationele productiebesturing, Operational Excellence, Industrie 4.0/Innovatie. Daarnaast wordt er gedurende de opleiding actief gewerkt aan Persoonlijke effectiviteit, ontwikkeling & communicatie. In de eerste module leren de deelnemers projectmatig werken: een projectvoorstel maken en een projectplan opstellen. Maar ook het bepalen van risico’s en het voorstellen van risico-reducerende maatregelen komen aan bod, evenals het monitoren en bijsturen van een project. Bij de module Operationele productiebesturing gaat het vooral om de beheersing van factoren als tijd, kwaliteit en kosten. Dat is waar het in een productiebedrijf eigenlijk voortdurend om draait. De cursisten leren technieken om deze factoren te beïnvloeden en hoe ze hieraan zelf een actieve bijdrage kunnen leveren.

Specifieke bedrijfssituatie verbeteren
Een deelnemer kan de hele cursus met alle modules volgen, maar ook één of enkele modules, waarbij elke module wordt afgesloten met een eindopdracht. In beide gevallen is er sprake van een praktische insteek en een duidelijke link naar het eigen bedrijf. Volgt iemand alle modules, dan wordt in overleg met zijn bedrijf een casus benoemd, een specifieke situatie in het bedrijf die men wil verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld zijn – erg actueel in de huidige tijd van afnemende seriegroottes en meer variatie in producten – het reduceren van omsteltijden. Alfred Schut: “Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat een bedrijf heeft geïnvesteerd in software voor gereedschapsmanagement en constateert dat de medewerkers de gereedschappen niet scannen. Waarom doen ze dat niet? De cursist leert dan waar dat gedrag vandaan komt en hoe je dit kunt veranderen. Ook de implementatie van een ERP-pakket kan een bedrijfscasus zijn. Het gaat er om hiervan te leren, maar ook om in de praktijk een echt resultaat te bereiken. Zo snijdt mes aan twee kanten en verdien je de cursus gauw terug.”

Stodt

Veel interactie
Stodt streeft per cursus naar groepen van ongeveer tien deelnemers met een divers niveau. “We gaan uit van veel interactie en aandacht voor groepsopdrachten”, aldus Alfred Schut. “Een goede mix in de groep werkt daarbij goed. Deelnemers leren van elkaar en gaan beseffen dat ze zelf niet alles hoeven te weten maar ook de kennis van collega’s kunnen gebruiken. Daarbij ontdekken ze ook het belang van communiceren. Uiteraard reiken we tijdens de cursus tools aan om goed te communiceren, zowel voor je eigen gedrag als voor het herkennen van het gedrag bij anderen.”
De cursus is volgens Schut zowel voor medewerkers van grotere als van kleine MKB-maakbedrijven geschikt. “Juist ook voor kleine bedrijven. Want daarin zit vaak veel verbeteringspotentieel. En hoe succesvoller zo’n bedrijf wordt, hoe belangrijker het is om dit potentieel te benutten.” Docent Alfred Schut heeft zelf ervaring met het werken in een technische functie en tegelijkertijd het niveau verhogen middels opleidingen. “Mijn ervaring is dat het vooral van belang is om mensen op het juiste niveau op te pakken en verder te brengen. Dat gaan we met deze nieuwe cursus doen.” Op de website van Stodt is uitgebreide inhoudelijke informatie over de cursus te vinden. Ook kan men hier meer informatie aanvragen en zich aanmelden.