Systeemarchitect VDL eerste fellow aan Universiteit Twente

0

Jaap Brand (41), systeemarchitect bij VDL ETG Technology & Development in Almelo, is aangesteld als fellow bij de leerstoel Precision Engineering van Universiteit Twente (UT). Hij is de eerste officiële fellow die start aan de UT.

Brand gaat zich bezighouden met onderzoek naar constructieprincipes voor het nauwkeurig bewegen en positioneren. Constructieprincipes is een leerschool die aangeeft hoe een bepaald probleem, of een bepaald ontwerp, met betrekking tot precisie het beste kan worden gerealiseerd. De hightech-systeemindustrie, en VDL ETG in het bijzonder, is er groot mee geworden.

Samenwerking VDL en UT
Precision Engineering is de leerstoel van professor Dannis Brouwer (faculteit Engineering Technology). Hij zegt: “Het is belangrijk de constructieprincipes verder uit te bouwen om de leidende positie op het gebied van mechatronica die we in Nederland hebben vast te houden én uit te bouwen.” Brand zal deze lijn verder proberen te verwetenschappelijken met promovendi, PDEngs en afstudeerders. Daarnaast gaat hij de bredere samenwerking tussen Universiteit Twente en VDL Groep versterken. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om op termijn tot een strategische samenwerking te komen. In eerste instantie gaat Brand een halve dag in de week aan de slag aan de universiteit.

Grenzen verleggen
Als systeemarchitect bij VDL ETG Technology & Development houdt Brand zich onder meer bezig met het ontwikkelen van nieuwe machines voor klanten van VDL. Daarnaast werkt hij aan de doorontwikkeling van de competenties van de vacuümtechnologie. Jaap Brand: “Diverse activiteiten van VDL raken aan de randen van het onmogelijke. We hebben er vertrouwen in dat wij in een nauwe samenwerking met Universiteit Twente grenzen weten te verleggen. Daarnaast willen we de vertaling van de wetenschap naar de industrie verbeteren zodat we aan de slag kunnen met de maatschappelijke uitdagingen die zich aandienen.”