Technisch MKB snakt naar deeltijd-WW

0

Een grote wens van het technische MKB is een regeling voor deeltijd-WW. Zes van de tien leveranciers vraagt hiernaar. Dit blijkt uit een kwartaalonderzoek van de brancheorganisaties FPT-VIMAG en FME naar de gevolgen van Covid-19 voor de maakindustrie.

Ramon Dooijewaard, directeur van FPT-VIMAG, de branchevereniging voor productietechnologie en –automatisering, noemt de roep om deeltijd-WW begrijpelijk.  “De Nederlandse maakindustrie bestaat vooral uit MKB-bedrijven die maar beperkt werken met een flexibele schil. Als ze moeten snijden in het arbeidsbestand, gaat dat direct ten koste van hooggekwalificeerd en trouw personeel. Wij willen die banen en die kennis behouden.”

Liquiditeitsproblemen

FME heeft in samenwerking met aangesloten branches een onderzoek gedaan onder haar achterban om de impact van het coronavirus in kaart te brengen. Ruim 650 algemeen directeuren hebben de vragenlijst ingevuld. De middelgrote en kleine industrie (MKI) is met 85% sterk vertegenwoordigd. Uit het onderzoek blijkt dat een op de drie ondernemers binnen twaalf maanden liquiditeitsproblemen verwacht. Tweederde geeft aan maatregelen te moeten nemen op het gebied van personeel.

Belangrijke conclusie is dat 94 procent van de ondernemers last heeft van impact op de bedrijfsvoering als gevolg van vraaguitval. Een op de drie ondernemers verwacht ondanks de steunmaatregelen nog altijd binnen twaalf maanden liquiditeitsproblemen. En 68 procent van de ondervraagden overweegt HR-maatregelen te treffen, zoals een vacaturestop, afschalen flexschil en niet verlengen van tijdelijke contacten of zelfs een reorganisatie.

Dooijewaard is geschrokken van de cijfers. “Ik had gehoopt dat minder van de bedrijven in de productietechnologie liquiditeitsproblemen zouden verwachten voor de toekomst. Daarnaast valt het op dat veel van onze leden verwachten dat het dieptepunt in het tweede kwartaal van dit jaar was, maar dat ze over het algemeen nog steeds een omzetdaling verwacht voor de rest van 2020 en zelfs in 2021.”