Technologische industrie groeit voorzichtig in onzekere markt

Tijdens FME-industrietop met minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel  heeft FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, gepleit om de onzekere periode na de Brexit tot een minimum te beperken en de kansen ervan optimaal te benutten.

“Nederland kan in deze onzekere situatie geen afwachtende houding hebben. We moeten ons beraden en met elkaar de dialoog aangaan om ervoor te zorgen dat Nederland en de EU hier zo ongeschonden mogelijk uitkomen”, aldus Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van FME.

Positieve afsluiting 2016
Tijdens de industrietop, waarbij een tiental CEO’s van toonaangevende bedrijven met de minister sprak, bood Dezentjé Hamming de conjunctuurenquête Technologische Industrie over het vierde kwartaal 2016 bij de minister aan. Deze conjunctuurenquête laat een beeld zien van voorzichtige groei in een onzekere markt. Het vertrouwen in de technologische industrie nam dit jaar langzaam toe en de verwachting is dat de technologische industrie 2016 positief af kan sluiten. Over de algehele economische ontwikkeling zijn bedrijven in de technologische industrie onzeker. Het merendeel van de ondernemers (ruim 80%) verwacht noch groei, noch krimp, of durft het simpelweg niet te voorspellen.

Minimale handelsbarrières
Deze onzekerheid was ook onderwerp van gesprek van de Industrietop met minister Ploumen over de Brexit. Bedrijven uit de technologische industrie riepen haar op haar invloed uit te oefenen en goed contact met de Nederlandse industrie te houden. Daarnaast heeft FME de minister gevraagd bij de onderhandelingen over de Brexit aan te dringen op minimale handelsbarrières, behoud van het Verenigd Koninkrijk in de Europese interne markt en behoud van vrij verkeer van mensen.

De bedrijven vroegen de minister ook het Nederlandse industrieklimaat aantrekkelijk te houden voor buitenlandse investeringen nu buitenlandse investeerders mede door de Brexit opnieuw naar investeringslocaties kijken. De ondernemers benadrukten tot slot dat Nederland, als meest geglobaliseerd land ter wereld, het meeste baat heeft bij een vernieuwd, efficiënt en slagvaardig Europa.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

FME sluit zich aan bij IMVO-convenant Metaalsector

10-06 Al 5 jaar steunbetuiger FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, was al vijf…

Bedrijf en Economie

Metaalunie en FME positief over Hoofdlijnenakkoord

17-05 Metaalunie waardeert vooral de nadruk op het maatschappelijke belang van het MKB en de…

Bedrijf en Economie

Voorjaarsnota smaakt voor FME zoetzuur

22-04 Theo Henrar, voorzitter FME: “Daarmee smaakt de Voorjaarsnota zoetzuur. Herstel van de IKC-regeling is…

Bedrijf en Economie

Lely en Miele geven inzicht in hun circulaire route

26-02 Voor toeleveranciers is het natuurlijk uitermate interessant om te weten hoe hun klanten, de…

Bedrijf en Economie

FME presenteert nieuwe meerjarenstrategie

15-01 Met een groot team is het afgelopen jaar hard gewerkt om deze meerjarenstrategie 2024-2030…

Bedrijf en Economie

FME doet al aanbevelingen voor nieuwe kabinet

06-12 De brancheorganisatie voor de technologische industrie heeft haar aanbevelingen samengebracht in de publicatie ‘Nederland…

Bedrijf en Economie

FME: We hebben groene industriepolitiek nodig

20-09 “In de rijksbegroting voor volgend jaar zitten diverse lapmiddelen voor de korte termijn, die…

Bedrijf en Economie

FME gaat voor diversiteit

25-04 Het FME boegbeeld voor Diversiteit en Inclusie wordt Helen Kardan, Senior Manager Key Supplier…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV