Technologische industrie neemt even gas terug

Ondernemers in de technologische industrie hebben hun omzetverwachting voor 2015 fors neerwaarts bijgesteld en zijn minder positief over het economisch klimaat. Maar voor de iets langere termijn zijn ze positiever gestemd. Voor 2016 wordt een omzetgroei van 4,5% verwacht en voor 2017 wordt rekening gehouden met een nog iets hogere groei van 5%.  Dit blijkt uit de FME-conjunctuurenquête najaar 2015.

Ondernemers in de technologische industrie verwachten in 2015 een gemiddelde omzetgroei van 2,5%. Dit is fors lager dan in het voorjaar, toen nog een groei van 5,5% voor dit jaar werd verwacht. Ook in 2015 blijft de omzet dan ook nog onder het niveau van 2008, het laatste goede jaar voor de crisis. FME voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Het economische herstel blijft broos. Slechts een kleine meerderheid van onze bedrijven verwacht dit jaar omzetgroei te realiseren en bijna een kwart van de ondernemers voorziet een krimp van de omzet.” 

Dezentjé roept op tot samenwerking en vernieuwing voor een hogere groei in de industrie. Een krachtige industrie is volgens haar cruciaal. “Tegenvallende omzetgroei is het laatste wat we kunnen gebruiken. Het is dan ook van groot belang dat onze bedrijven samen met de overheid, het onderwijs en vakbonden werk kunnen maken van de noodzakelijke vernieuwing van onze instituties. Dan kan ondernemerschap volop de ruimte krijgen.” De FME-voorzitter vindt dat Nederland de ambitie moet tonen om te kunnen winnen: “De tijd van voor de crisis komt niet meer terug. Snelle technologische ontwikkelingen, internationale concurrentiedruk en een stevig schommelende marktvraag hebben het speelveld sterk veranderd. Als Nederland kunnen wij excelleren, maar dan moeten we wel uit de comfortzone komen. Laten we de handen ineenslaan en werk maken van onze mooie industrie.”

Tekort technici onverminderd groot
Het totale personeelsbestand in de technologische industrie (vast en flex) blijft zowel in 2015 als 2016 ongeveer gelijk. Naar verwachting neemt het aantal flexkrachten af en neemt het aantal vaste contracten toe met 1,5% dit jaar en 3,5% in 2016.

De ondernemers in de technologische industrie voorzien op de langere termijn een groot tekort aan technici, dit door de forse uitstroom van mensen die met pensioen gaan en te weinig instroom van afgestudeerden. Het tekort aan technici wordt ook gezien als een grote groei belemmeringen. Meer dan de helft (54%) van de ondervraagde ziet dit als een groot probleem.

Lees hier de FME-conjunctuurenquête najaar 2015.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

FME sluit zich aan bij IMVO-convenant Metaalsector

10-06 Al 5 jaar steunbetuiger FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, was al vijf…

Bedrijf en Economie

Metaalunie en FME positief over Hoofdlijnenakkoord

17-05 Metaalunie waardeert vooral de nadruk op het maatschappelijke belang van het MKB en de…

Bedrijf en Economie

Voorjaarsnota smaakt voor FME zoetzuur

22-04 Theo Henrar, voorzitter FME: “Daarmee smaakt de Voorjaarsnota zoetzuur. Herstel van de IKC-regeling is…

Bedrijf en Economie

Lely en Miele geven inzicht in hun circulaire route

26-02 Voor toeleveranciers is het natuurlijk uitermate interessant om te weten hoe hun klanten, de…

Bedrijf en Economie

FME presenteert nieuwe meerjarenstrategie

15-01 Met een groot team is het afgelopen jaar hard gewerkt om deze meerjarenstrategie 2024-2030…

Bedrijf en Economie

FME doet al aanbevelingen voor nieuwe kabinet

06-12 De brancheorganisatie voor de technologische industrie heeft haar aanbevelingen samengebracht in de publicatie ‘Nederland…

Bedrijf en Economie

FME: We hebben groene industriepolitiek nodig

20-09 “In de rijksbegroting voor volgend jaar zitten diverse lapmiddelen voor de korte termijn, die…

Bedrijf en Economie

FME gaat voor diversiteit

25-04 Het FME boegbeeld voor Diversiteit en Inclusie wordt Helen Kardan, Senior Manager Key Supplier…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV