Technologische industrie neemt even gas terug

0

Ondernemers in de technologische industrie hebben hun omzetverwachting voor 2015 fors neerwaarts bijgesteld en zijn minder positief over het economisch klimaat. Maar voor de iets langere termijn zijn ze positiever gestemd. Voor 2016 wordt een omzetgroei van 4,5% verwacht en voor 2017 wordt rekening gehouden met een nog iets hogere groei van 5%.  Dit blijkt uit de FME-conjunctuurenquête najaar 2015.

Ondernemers in de technologische industrie verwachten in 2015 een gemiddelde omzetgroei van 2,5%. Dit is fors lager dan in het voorjaar, toen nog een groei van 5,5% voor dit jaar werd verwacht. Ook in 2015 blijft de omzet dan ook nog onder het niveau van 2008, het laatste goede jaar voor de crisis. FME voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Het economische herstel blijft broos. Slechts een kleine meerderheid van onze bedrijven verwacht dit jaar omzetgroei te realiseren en bijna een kwart van de ondernemers voorziet een krimp van de omzet.” 

Dezentjé roept op tot samenwerking en vernieuwing voor een hogere groei in de industrie. Een krachtige industrie is volgens haar cruciaal. “Tegenvallende omzetgroei is het laatste wat we kunnen gebruiken. Het is dan ook van groot belang dat onze bedrijven samen met de overheid, het onderwijs en vakbonden werk kunnen maken van de noodzakelijke vernieuwing van onze instituties. Dan kan ondernemerschap volop de ruimte krijgen.” De FME-voorzitter vindt dat Nederland de ambitie moet tonen om te kunnen winnen: “De tijd van voor de crisis komt niet meer terug. Snelle technologische ontwikkelingen, internationale concurrentiedruk en een stevig schommelende marktvraag hebben het speelveld sterk veranderd. Als Nederland kunnen wij excelleren, maar dan moeten we wel uit de comfortzone komen. Laten we de handen ineenslaan en werk maken van onze mooie industrie.”

Tekort technici onverminderd groot
Het totale personeelsbestand in de technologische industrie (vast en flex) blijft zowel in 2015 als 2016 ongeveer gelijk. Naar verwachting neemt het aantal flexkrachten af en neemt het aantal vaste contracten toe met 1,5% dit jaar en 3,5% in 2016.

De ondernemers in de technologische industrie voorzien op de langere termijn een groot tekort aan technici, dit door de forse uitstroom van mensen die met pensioen gaan en te weinig instroom van afgestudeerden. Het tekort aan technici wordt ook gezien als een grote groei belemmeringen. Meer dan de helft (54%) van de ondervraagde ziet dit als een groot probleem.

Lees hier de FME-conjunctuurenquête najaar 2015.