Trumpf Active Speed control: altijd snijden met de beste snelheid

0

Het systeem Active Speed Control dat Trumpf deze week presenteert op de Euroblech, kijkt direct door de nozzle in de lasersnede, controleert deze in real-time en regelt dan zelfstandig de voedingssnelheid van de lasersnijmachine. Deze functie verhoogt de procesbetrouwbaarheid en reduceert het afval en de nabewerking.

Active Speed Control reageert onmiddellijk op veranderingen in het te bewerken materiaal. Met dit systeem kan volgens Trumpf de productiviteit van de installatie duidelijk worden opgevoerd, waarmee de kosten voor de productie van plaatuitslagen aanzienlijk dalen. Active Speed Control controleert talrijke procesparameters, zoals de positie van de laserstraal ten opzichte van de kern van de nozzle gedurende het gehele snijproces. Afwijkingen deelt het systeem mee aan de bediener, waardoor afval kan worden vermeden.

Smeltmateriaal
De snijspleet verraadt veel over de kwaliteit van de delen en de processtabiliteit. Hoe makkelijker het gesmolten materiaal uit de spleet stroomt, hoe beter de machine snijdt. Bij staal en RVS platen vanaf 4 mm dik neemt Active Speed Control deze stroom van smeltmateriaal onder de loep. Een sensor kijkt daarvoor door de nozzle en bekijkt de straal die bij het smelten van het materiaal ontstaat. Aan de hand van dit zogeheten processignaal bepaalt ze of het smeltmateriaal uitreedt zoals gepland, identificeert de snelst mogelijke voeding en stelt deze naar behoefte bij en dat vele honderden keren per seconde. Zo regelt Active Speed Control de optimale voeding ook als de materiaaldikte binnen een plaat varieert of de bovenzijde door roest of coating is verontreinigd. Zulke materiaalverschillen zorgen er vaak voor dat zich slak vormt of dat de snee scheurt. Nu moet de operator deze bijstellingen nog doen. Hij moet de centrale snijparameter voeding op het materiaal afstemmen en instellen en wordt daarbij geholpen door proefsneden. Dankzij Trumpf Active Speed Control vervallen deze tests. Dat maakt de productie makkelijker, zeker die van enkelstuks.

Warmteontwikkeling
Om verschillen in het materiaal op te heffen, reduceren gebruikers vaak de voeding van de machine. Hierdoor neemt de procesbetrouwbaarheid toe, maar het effect op het snijproces en de snijkwaliteit is vaak negatief. Een gereduceerde voeding leidt er bijvoorbeeld toe dat zich warmte in het materiaal ontwikkelt. Deze opbouw van warmte laat het materiaal ongecontroleerd smelten: de procesbetrouwbaarheid bij de bewerking neemt af. De automatische regeling van de voeding voorkomt deze versterkte warmteontwikkeling. Nog een voordeel van de toepassing: de operator kan live de beelden van de blik door de nozzle en de belangrijkste procesparameters ieder moment bekijken op de machine-interface of op een tablet. Zo heeft hij zijn installatie altijd in het zicht.

Autonome machine
Trumpf ziet Active Speed Control als een nieuwe bouwsteen voor de autonome machine. “Ons doel is dat dat de machine zichzelf helemaal instelt om optimaal te snijden, ongeacht wat voor materiaal we er ook opleggen. Nu past hij zelf de voeding aan, in de toekomst zal hij dat ook doen met zaken als de gasdruk en de focusdiameter.”