Trumpf boekt meer omzet maar ziet orderinname teruglopen

0

Trumpf heeft de omzet in het boekjaar 2018-2019, dat op 30 juni is geëindigd, afgesloten met 6,1 procent meer omzet, maar zag de orderintake door de verslechterende conjunctuur teruglopen. Ook maakte de concernleiding bij de presentatie van de jaarcijfers bekend dat Trumpf eind 2020 wereldwijd CO2-neutraal wil produceren.

De omzet van de Duitse producent van machines voor plaatbewerking en lasertechniek is uitgekomen op 3,78 miljard euro. De orderintake liep terug met 3,1 procent naar 3,68 miljard euro. De winst voor aftrek van rente en belastingen daalde met bijna 35 procent tot 349,3 miljoen euro.

EUV voor ASML
De omzetgroei is vooral te danken aan de uitbouw van EUV-activiteit. Dit zijn speciale lasers die Trumpf levert aan de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. Hiermee worden met behulp van extreem ultraviolette straling oppervlakken van chips voor de computerindustrie belicht. De omzet uit deze activiteit steeg met 48 procent naar 0,36 miljard euro. Daarmee heeft EUV inmiddels een noemenswaardig aandeel in de concernomzet bereikt.

Werktuigmachines en lasertechniek
Daarentegen konden de onderdelen werktuigmachines en lasertechniek niet aanknopen bij de sterke resultaten van vorig jaar. Bij de werktuigmachines steeg de omzet maar met 1,2 procent (2,39 miljard euro), bij de lasertechniek was er sprake van een omzetdaling van 2,1 procent tot 1,38 miljard. De oorzaken hiervoor zijn de teruglopende marktontwikkeling in Azië (vooral China en Korea) en de terughoudende investeringen in de automobielindustrie.

Nicola Leibinger-Kammüller, voorzitter van raad van bestuur van Trumpf: “Als onderneming in investeringsgoederen merken wij conjuncturele pieken en dalen traditioneel altijd heel duidelijk. Veel klanten zijn onzeker geworden door de handelsperikelen tussen de VS en China maar ook door de structuurverandering in de automobielindustrie en draaien daardoor  investeringen terug.”

Evenals vorig jaar was het thuisland Duitsland – waar de omzet praktisch stabiliseerde – de belangrijkste markt voor Trumpf. Daarna volgt de VS, waar Trumpf de omzet met 23,2 procent zag groeien. Nederland is inmiddels de derde markt dankzij de goede EUV-business, nog voor China, waar de omzet daalde.

Klimaatneutraal produceren
Verder maakte Trumpf bekend dat het eind 2020 wereldwijd klimaatneutraal wil produceren en daarom meer zal investeren in klimaatbescherming. Het bedrijf stoot nu volgens eigen opgaven wereldwijd ongeveer 90.000 ton CO2 per jaar uit. Daarvan is 80 procent stroom-gerelateerd. Hier zet Trumpf haar beleid door van het afsluiten van groene stroom contracten en het verwerven van certificaten voor de compensatie van emissies uit de verbranding van brandstoffen, stookolie en aardgas. Een zelfde benadering wordt toegepast in markten waar de beschikbaarheid van vernieuwbare energiebronnen in de stroommix is gelimiteerd. Alle locaties van Trumpf in Duitsland dekken nu al hun stroombehoefte voor 100 procent door groene stroom contracten. Wereldwijd ligt dit aandeel op 60 procent. Trumpf zal naast het sluiten van het groene-stroom-gat van 40 procent wereldwijd en het verwerven van certificaten tot juni 2021 ongeveer 6,4 miljoen euro steken in de verbetering van energie-efficiency. Bijvoorbeeld door het opwekken van eigen stroom met warmtekrachtkoppeling of zonnepanelen. Hieronder valt ook procesoptimalisatie, het opwekken en verdelen van koelenergie, verlichtingssystemen en systemen voor het opwekken, hergebruiken en verdelen van warmte. Op middellange termijn wil Trumpf de compensatie via certificaten duidelijk reduceren.