Veel plaatwerkwensen zijn al vervulbaar

0

Voor het optimaliseren van hun productie hebben plaatbewerkers nog heel wat wensen aan het adres van de leveranciers van software, machines en materialen. Maar een deel van hun wensenlijstje kan al worden opgelost met de producten en diensten die reeds beschikbaar zijn. Dat bleek op de bijeenkomst Plaatwerk anno 2018, die Wintheon, Wicam, LVD en MCB eind mei samen organiseerden bij Van der Valk in Zwolle.

Een vergelijkbare bijeenkomst werd in 2016 voor het eerst op bescheiden schaal georganiseerd door Wintheon en Wicam. Nu waren ook LVD en MCB bij de organisatie betrokken. Samen trokken zij meer dan honderd bezoekers, allemaal nieuwsgierig naar de huidige stand van zaken en de nieuwe ontwikkelingen. Maar waarschijnlijk vooral nieuwgierig naar de presentatie over de nieuwe, verregaand geautomatiseerde plaatwerkfabriek die Broshuis in Kampen realiseert. Wat dat betreft werden de bezoekers niet teleurgesteld.

In zijn presentatie aan het einde van de bijeenkomst vertelde Robin Kroon van Broshuis Parts Production open en eerlijk over de nieuwe fabriek en ging daarover volop de discussie aan met de zaal. De plaatwerkfabriek die nu in aanbouw is bij de trailerbrouwer, is illustratief voor wat er momenteel mogelijk op het gebied van geautomatiseerde plaatwerkproductie (lees op onze website een uitgebreid artikel hierover).

Meer standaardisatie
Twee jaar geleden konden de bezoekers aangeven wat ze van Wicam en Wintheon verlangden. Dat leverde verschillende suggesties voor de twee software-experts op: de calculatie van zetwerk en de terugkoppeling van de maakbaarheid en de prijs naar de engineer. Maar vooral: minder klantspecifieke oplossingen en meer standaardisatie. Van die wensen is anno 2018 al aardig wat gerealiseerd volgens Henri Kooiker van Wintheon. Hij noemde als voorbeeld de standaardisatie van de werkurenregistratie. Die heeft Wintheon specifiek ontwikkeld voor en in samenwerking met De Cromvoirtse en is nu als standaardproduct beschikbaar. Ook in de terugkoppeling naar de engineer is al veel mogelijk. Vragen als: is het product maakbaar of kan het goedkoper, kunnen eenvoudig en snel softwarematig worden afgehandeld.

E-commerce MCB
Dus ontwikkelingen zijn er zeker, al gaat het allemaal niet vanzelf. Vaak is er ook weerstand vanuit de conservatieve metaalmarkt. Adriaan van Kalkeren, manager e-commerce bij MCB, kan zich nog precies herinneren hoe zijn collega’s reageerden toen hij begon met het verwezenlijken van de digitale plannen van de staalhandel in Valkenswaard, zoals bestellen via EDI of in een webshop en het aanbieden van webservices: “Dat willen onze klanten niet, wat ga je eigenlijk doen?” Maar e-commerce is een onderdeel van de overall bedrijfsstrategie van MCB, dat zich duidelijke doelen heeft gesteld: 60 procent van de verkooptransacties en 70 procent van de inkooptransacties moet langs digitale weg gaan. Wel heldere doelen, maar MCB koppelt deze bewust nog niet aan jaartallen. “Eerst maar eens zien hoe het gaat lopen”, aldus Van Kalkeren. De huidige stand van zaken is dat 10 procent van de verkooptransacties (waarbij MCB Nederland op 16,5 procent zit) en 30 procent van de inkooptransacties digitaal gaat. “We zien hier veel losse initiatieven waar iedereen zijn eigen standaarden en technieken heeft”, aldus Van Kalkeren, die aankondigde dat MCB het voortouw wil nemen om te komen tot meer standaardisatie. “Dan kunnen we als markt grote stappen maken.”

Nederland loopt voorop
Bij MCB mogen de digitale ontwikkelingen dan misschien minder snel gaan dan gehoopt of verwacht, qua automatisering loopt plaatbewerkend Nederland internationaal voorop. “We lopen 5 à 7 jaar voor”, aldus Bart Verhoeven op basis van zijn ervaringen bij Wicam, dat in veel landen actief is. Hij ging nader in op het voorbeeld van Broshuis. Daar is het uitgangspunt: maximaal produceren met minimale effort. De gekozen oplossingsrichting daarbij is maximaal automatiseren. Verhoeven: “Je bereikt daarbij het beste resultaat door het beste uit alle betrokken partijen te halen en optimaal samen te werken. Ook de klant zelf, in dit geval Broshuis, moet meedoen; hij moet niet alleen bestellen, maar als een betrokken partner meedenken en meewerken aan de optimale oplossing.”

Veel is al mogelijk
Net als in 2016 konden de bezoekers bij de organisatoren weer aangeven wat zij voor de nabije toekomst verlangen. Opvallend daarbij: er is al veel mogelijk, maar dat is blijkbaar nog niet bekend. Richting Wintheon luidde een wens bijvoorbeeld: repeterende uitbestedingen automatisch inkopen. Dat kan al. Het automatisch uploaden van inkoopprijzen en levertijden (en de meest gunstige hoofdleverancier maken) kan volgens Henri Kooiker van Wintheon ook al voor 80 procent. Wicam kreeg een verzoek met betrekking tot de identificatie van gereedschappen. “Daarvoor hebben we al aardig wat tools”, aldus Bart Verhoeven, die tevens aankondigde dat het herkennen van tappen, boren en afschuiningen vanaf de komende Euroblech in Wicam zal zitten.
Een wens richting machinebouwer LVD aangaande automatische toolselectie bij het kanten leidde tot een spontane kreet vanuit de zaal: “Dat werkt al!” Bij MCB automatisch de voorraad inzien en vervolgens bestellen kan al in het webportaal. Automatisch een melding krijgen bij te late levering van materiaal noemde MCB een begrijpelijke wens. “Dat is een onderdeel van de track & trace oplossingen waaraan we werken.”
Wie Plaatwerk anno 2018 heeft gemist, kan op 20 september in de herkansing. Dan organiseren de vier initiatiefnemers het opnieuw, ditmaal bij MCB in Valkenswaard.