Veilig werken bij Heras

0

Heras, totaalleverancier in perimeter protection, is er met uiteenlopende maatregelen in geslaagd om de werkomstandigheden van haar medewerkers en inhuurkrachten veiliger te maken.

Twee jaar geleden startte het van oorsprong Brabantse bedrijf intern een traject op. Dit moest ertoe leiden dat de kans op een ongeval op de werkvloer sterk zou afnemen. Vooralsnog concludeert Heras dat hiermee een succesvolle weg is ingeslagen. Deze twee jaar zijn de ruim vijfhonderd medewerkers van het bedrijf volledig van ongevallen met verzuim gevrijwaard gebleven.

Miranda Janssen, manager Health, Safety en Environment bij Heras: “Bescherming zit in het DNA van ons bedrijf, dus het is óók topprioriteit dat onze medewerkers een veilige werkomgeving hebben. De afgelopen jaren is binnen de organisatie een gedrags- en cultuuromslag teweeggebracht. Iedereen – van hoog tot laag – moet zich blijvend bewust zijn van de risico’s en daar vervolgens ook naar handelen.”

Veiligheidsbewustzijn
Heras nam allerlei maatregelen om de werkomstandigheden van de medewerkers te verbeteren. Allereerst is duidelijke regelgeving geïmplementeerd, zodat iedereen weet hoe op de werkvloer veilig te handelen. Door gevaarlijke situaties op de werkvloer te melden en dagelijks bespreekbaar te maken, groeide het veiligheidsbewustzijn binnen de hele organisatie. Op deze manier werkt Heras continu aan het voorkomen en verbeteren van onveilige situaties.

Verbeterde technologieën
Naast het blijvend werken aan een gedragsverandering bij alle medewerkers, zijn er ook meer (veiligheids-)trainingen gehouden. Daarnaast zijn verbeterde en veiligere technologieën in het productieproces geïntegreerd. Zo zijn meer Heras hekwerken en poortjes geplaatst, om machines beter af te schermen, en een betere scheiding tussen voertuigen en voetgangers op de productielocatie te realiseren. Alle bezoekers krijgen bovendien pas toegang tot de Heras-faciliteiten, nadat ze via een geautomatiseerd aanmeldproces een veiligheidsvoorlichting hebben doorlopen.

Heras nam allerlei maatregelen om de werkomstandigheden van de medewerkers te verbeteren.