Verbetering financiële positie PME zet door

PME sluit het jaar 2021 af met een dekkingsgraad van 107,9%. De verbetering van de  financiële positie van het pensionfonds voor de metaal- en technologische industrie zet door.

In het nieuwe pensioenstelsel is de hoogte van pensioenen niet meer afhankelijk van de dekkings­graad en hoeven pensioenfondsen ook minder buffers aan te houden.

De dekkings­graad steeg over het gehele jaar genomen met meer dan 10%: 2020 werd nog afgesloten met een dekkings­graad van 97,6%. Het belegd vermogen steeg in 2021 van € 61,6 miljard naar € 64,0 miljard. PME behaalde in 2021 een rendement van 3,5%. De pensioenverplichtingen daalden in 2021 van € 63,1 miljard naar € 59,3 miljard.

Stijging stabiel

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: “Onze financiële situatie is in 2021 verbeterd. Ook in het vierde kwartaal bleek de stijging stabiel, waardoor onze dekkingsgraad eind 2021 op 107,9% uitkwam. Het was het positieve rendement van de beleggingen op de aandelen, onroerend goed en alternatieve beleggingen dat de dekkingsgraad liet stijgen in het vierde kwartaal.  We staan er nu financieel beter voor dan de afgelopen jaren, waarin verlaging van pensioenen dreigde.”

Teleurstelling gepensioneerden

Door versoepeling van de regels hoefde PME de afgelopen jaren de pensioenen niet te verlagen, maar deze zijn ook al jaren niet meer verhoogd. De inflatie liep de afgelopen maanden op. Ook is onzekerheid ontstaan bij gepensioneerden over de jaarlijkse stijging van de AOW, omdat het kabinet de stijging van de AOW en het minimumloon dreigt te ontkoppelen en hierover veel discussie ontstaat. “Voor onze gepensioneerden is de AOW meestal het belangrijkste deel van het maandelijks inkomen, dat aangevuld wordt met een pensioen­uitkering van PME. Wij begrijpen de teleurstelling van de gepensioneerden en de steeds luider wordende roep om indexatie dan ook heel goed”, aldus Uijen.

Regels voor verhogen pensioen

In het nieuwe pensioenstelsel is de hoogte van pensioenen niet meer afhankelijk van de dekkings­graad en hoeven pensioenfondsen ook minder buffers aan te houden. Nu is het nog zo dat pensioen­fondsen pas bij een beleidsdekkingsgraad van 110% mogen indexeren. Het kabinet is voornemens om deze regels te versoepelen, waardoor pensioenfondsen in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel al bij een beleidsdekkingsgraad van 105% kunnen indexeren. De beleidsdekkingsgraad van PME was eind 2021 103,2%.

Nieuwe pensioenstelsel

Uijen: “Wij steunen het voornemen van het kabinet om de regels in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel  te versoepelen, zodat we dan eerder kunnen besluiten over het al dan niet verhogen van de pensioenen. Maar eerlijk gezegd, we moeten dan verder kijken dan alleen naar de dekkingsgraad van dat moment. We dienen ook rekening te houden met andere elementen, zoals het moment van de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel, de wijze van invaren van alle pensioenen in het nieuwe stelsel, het aanhouden van gewenste reserves en mogelijke compensatiemaatregelen.

De komende tijd intensiveren we de gesprekken met sociale partners en bepalen we de koers richting het nieuwe pensioenstelsel. Als de financiële markten ons de komende maanden goed gezind blijven, kunnen we binnen afzienbare tijd opnieuw de balans opmaken en goed overwogen besluiten nemen over verhoging van de pensioenen in de nabije toekomst.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Ook PMT pensioenen tussentijds omhoog

11-07 Voor de gepensioneerden betekent dit een verhoging van de maandelijkse pensioenuitkering. Voor deelnemers betekent…

Personeel en Opleiding

PME verhoogt pensioenen met 1,29%

22-06 De verhoging is volgens het pensioenfonds in de metaal en technologische industrie  een eerste…

Bedrijf en Economie

Verbetering financiële positie PME zet door

21-04 Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: “Onze dekkingsgraad is in het eerste kwartaal van 2022…

Bedrijf en Economie

PME verkoopt alle beleggingen in Rusland

06-03 PME bezit nog een beperkt aantal Russische aandelenposities die per 1 maart jl. een…

Bedrijf en Economie

Dekkingsgraden metaalpensioenfondsen verder gestegen

22-07 PMT (Pensioenfonds Metaal & Techniek) zag de dekkingsgraad stijgen van 98,8% naar 101,5%. Dit…

Personeel en Opleiding

Dekkingsgraad PME pensioenfonds boven de 100%

22-04 PME behaalde over het eerste kwartaal van 2021 een beleggingsrendement van -3%. Het belegd…

Bedrijf en Economie

PME en PMT verlagen pensioenen in 2021 niet

20-01 De dekkingsgraad van PME (metalektro) steeg van 93,7% naar 97,2%, die van PMT (Metaal…

Personeel en Opleiding

Veel werkgevers betalen meer voor personeel in 2021

05-01 Veel werkgevers betalen dit jaar meer voor hun personeel in vergelijking met 2020. Dat…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X