Verkoopprijzen stijgen in recordtempo

De Nevi PMI van november liet met 60.7 nog steeds een flinke verbetering van de bedrijfsomstandigheden zien. Maar ook was het de vijfde daling in 6 maanden, met de kleinste toename van de productie dit jaar.

De inkoopprijsinflatie bleef op een historisch hoog niveau. De stijging van de verkoopprijzen steeg voor de derde maand op een rij en bereikte hiermee een nieuwe recordhoogte.

Ook de toename van de nieuwe orders, inclusief de exportorders, was de laagste van dit jaar. Toch bleef de stijging nog boven het lange-termijngemiddelde. De productiestijging bleef achter bij het aantal nieuwe orders, met als gevolg een verdere toename van onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk. De werkgelegenheid nam voor de dertiende maand op rij fors toe, maar minder dan in oktober. De inkoopactiviteiten werden flink vergroot en hetzelfde was het geval bij de voorraad ingekochte materialen.

Stijging verkoopprijzen

De inkoopprijsinflatie bleef op een historisch hoog niveau. De stijging van de verkoopprijzen steeg voor de derde maand op een rij en bereikte hiermee een nieuwe recordhoogte. De vooruitzichten voor de productieomvang over twaalf maanden bleven positief, maar dit optimisme was wel het kleinst in 13 maanden.

Omikron-variant corona

Voor Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO, komt de iets tragere groei van zowel de productie als de orders niet als een verrassing, gezien de tragere groei van de productie in Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. “Bovendien ligt de Nederlandse industriële productie na de snelle groei sinds eind vorig jaar op een recordniveau. Veel ondernemers worstelen met tekorten aan materialen, personeel en machines. Afgezien van deze tekorten vraagt ook de liquiditeit veel aandacht van ondernemers.

Door lockdowns in havens en fabrieken in Azië lopen levertijden nog altijd op. Hoewel vaccins in hoog tempo worden toegediend, verspreiden nieuwe varianten van het coronavirus zich in hoog tempo, waaronder de omikron-variant, die waarschijnlijk zal leiden tot verdere ontregeling van toeleveringsketens. Vanwege de lange levertijden plaatsen inkopers meer orders, om tenminste iets geleverd te krijgen. Dit heeft geleid tot een sterke toename van voorraden van onderdelen en materialen.”

De vooruitzichten voor de productieomvang over twaalf maanden bleven positief, maar dit optimisme was wel het kleinst in 13 maanden.

De vooruitzichten voor de productieomvang over twaalf maanden bleven positief, maar dit optimisme was wel het kleinst in 13 maanden.

Goed op kasstroom letten

De lange levertijden hebben volgens Swart ook geleid tot historisch snel stijgende inkoopprijzen. Dit betekent dat ondernemers goed op de kasstroom moeten letten. Swart: “Sommige bedrijven hebben de voorraden met 30% zien toenemen. De voorraden nemen ook toe doordat van een product dat bijna klaar is een onderdeel ontbreekt, bijvoorbeeld bij machinebouwers. De machine kan dan niet worden uitgeleverd en met dus tijdelijk worden opgeslagen. Als de voorraden verder toenemen, zullen ondernemers zich waarschijnlijk meer richten op nauwkeuriger voorraadbeheer.

Een ander belangrijk onderwerp zijn de afzetprijzen. Ondernemers moeten de afzetprijzen snel verhogen om rode cijfers te voorkomen. Zoals verwacht namen de afzetprijzen in november nog sneller toe, voor de tweede maand op rij in recordtempo. Deze keer rapporteert 55% van de ondernemers een toename van de afzetprijzen. We verwachten nog steeds dat de afzetprijzen verder zullen toenemen doordat ondernemers onderhandelen met hun afnemers.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Hogere kosten voor snel groeiende industrie door Oekraïne-crisis

01-03 De productie nam iets minder toe dan in januari, maar de stijging was nog…

Bedrijf en Economie

Exportorders trekken aan

01-02 De voorraad gereed product bleef stabiel, na een reeks van dalingen sinds juli 2020.…

Bedrijf en Economie

Afvlakking groei zet door

03-01 De productie nam voor de 17e maand op rij toe, zij het deze maand…

Bedrijf en Economie

Verkrijgbaarheid grondstoffen blijft voor veel bedrijven probleem

01-11 Net als in het tweede kwartaal verhoogde in het derde kwartaal zes op de…

Bedrijf en Economie

Recordverhoging verkoopprijzen

01-11 De toename van de nieuwe orders uit binnen- en buitenland bleef fors, maar vlakte…

Bedrijf en Economie

Orders blijven binnenstromen

02-08 De toename van de productie nam iets af in vergelijking tot juni, maar bleef…

Bedrijf en Economie

Grootste groei orders ooit

01-06 Om tekorten en vertraagde leveringen voor te blijven, breidden de producenten hun inkoopactiviteiten in…

Bedrijf en Economie

Recordgroei zet door

03-05 De ongekende groei van de productie werd gestuwd door grote stijgingen van het aantal…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X