Volgende generatie plaatwerkondernemers klaargestoomd

0

NEVAT heeft in samenwerking met Mesa family business consultants een Next Generation programma ontwikkeld voor jonge generaties die hun familiebedrijf (gaan) overnemen. Een eerste groep jonge plaatwerkondernemers van NEVAT GPI NEXT heeft onlangs zo’n programma afgerond.

Het overnemen en doorbouwen van het familiebedrijf is een uitdaging; het behouden ervan is een minstens zo grote opgave. Binnen succesvolle familiebedrijven gaat ondernemerschap samen met betrokken eigenaren en harmonieuze familiaire verhoudingen. Daarbij is de professionele – en ook persoonlijke – ontwikkeling van de volgende generatie een ‘must’. Want hoe doe je dat nu in de praktijk van alledag als (beoogd) opvolger?

Om de volgende generatie te helpen met het beantwoorden van vragen over het voortzetten, behouden en uitbouwen van het familiebedrijf voor de toekomst, is het Next Generation programma ontwikkeld. Hierin staat het samen ontwikkelen, ondernemen en ontmoeten centraal. NEVAT heeft het ontwikkeld in samenwerking met Mesa, een expert in het begeleiden van ondernemende families met een familiebedrijf in onderlinge wissel- en samenwerking. Haar doel is families te begeleiden en de continuïteit van het bedrijf te borgen, onder andere bij een naderende generatiewisseling.

Als eerste hebben leden van het NEVAT GPI NEXT platform dit programma gevolgd. GPI is de Groep Plaatverwerkende Industrie van NEVAT, de branche-organisatie van toeleveranciers. GPI Next bestaat uit Young Potentials die zich aan het ontwikkelen zijn tot beoogde directieleden. Het ontwikkelingsprogramma omvatte drie interactieve bijeenkomsten in de periode van februari tot juni. De volgende thema’s stonden daarin centraal: familiebedrijf en familie; eigendom en zeggenschap en belonen/functioneren en persoonlijke ontwikkeling. Francois Carstens, partner/mede-eigenaar van Mesa leidde de sessies. Frank Kornelis van Thalens PPS vertelt hierover: “Tijdens de sessies met Francois geef je zowel zakelijk als privé je kern-normen en waarden bloot, doordat je met een groep gelijkgezinde (aspirant)ondernemers aan tafel zit is een vertrouwensband van vitaal belang. Openheid en onderling vertrouwen zijn twee kernwoorden die de GPI NEXT groep als gegoten passen. Francois Carstens is door zijn kennis en ervaring een genot om mee te werken en van te leren.”

Breder trekken naar andere sectorgroepen
Edwin Dekker van NEVAT GPI blijft de groep verder ondersteunen. Samen met Corné van Opdorp (NEVAT-voorzitter) en Anne-Jaap Deinum (NEVAT branchemanager) wordt bekeken hoe dit initiatief breder kan worden getrokken naar andere NEVAT-sectorgroepen.