Volop belangstelling voor Smart Machining aanpak Almi

0

Operators die met Google Glass de werkopdracht digitaal bekijken. Het was onlangs te zien tijdens het Almi-Event, waar Machinefabriek Almi in Vriezenveen een inkijkje gaf in haar Smart Machining concept. Dit is de praktische aanpak voor massaproductie in kleine series. En dan voornamelijk als gecombineerde bewerkingen: robotlassen, een freesbewerking met aansluitend assemblage.

Met ruim achthonderd bezoekers kijken directie en medewerkers terug op een geslaagd evenement. Gedurende drie dagen was er gerichte interesse in het Smart Machining concept. Zowel relaties als belangstellenden hebben in de praktijk kunnen kennis maken met uiteenlopende vernieuwingen. Naast het gebruik van Google Glass ook met Shop Floor Control, de volgende stap in de richting van papierloze productie. “Er gaat in de toekomst veel veranderen op het gebied van engineering, productie, logistiek en inkoop in de metaalindustrie. Almi heeft in deze drie dagen aangetoond hierin een voortrekkersrol te vervullen”, aldus plant manager Frank Landhuis.

Praktijkbenadering
Met Smart Machining speelt Almi in op actuele trends in de maakindustrie. Naast meer variatie in producten worden er dikwijls kleinere series besteld. Dit vereist flexibiliteit in de productieaansturing, processtandaardisatie en beperking van omsteltijden. Dit is de kern van Smart Machining. Het optimaliseren van de kwaliteit van bewerkingen voor een goede leverperformance, juist ook bij kleinere series. Almi werkt samen met een vijftal partnerbedrijven die zowel technisch als organisatorisch deze processen ondersteunen. Deze vijf bedrijven presenteerden zich tijdens het Almi-Event ook op de werkvloer. Zo was er sprake van een directe vertaalslag naar de productieomgeving. Bezoekers hebben deze praktijkaanpak gewaardeerd getuige de vele positieve reacties na afloop.

Toekomst
Almi streeft naar het continu vergroten van de concurrentiekracht door zowel binnen de eigen organisatie als ook in de productieketen steeds ‘leaner’ te worden. Dan ontstaat er toegevoegde waarde voor bedrijven in de machinebouw gericht op kwaliteit, proces- en kostenbeheersing in de keten. Smart Machining sluit bovendien aan op een trend in de maakindustrie. Veel machinefabrieken ontwikkelen zich als kop-staart bedrijf. Ze streven naar samenwerking met een ketenpartner die flexibel en met constante kwaliteit kan reageren op fluctuaties in hun eigen orderportefeuille.