VOM biedt basiscursus oppervlaktebehandeling van metalen aan

0
2028

In de praktijk van het uitbesteden van oppervlaktebehandelingen blijkt dat de kennis om dat goed te doen vaak ernstig tekort schiet. Dat constateert de VOM, Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen. Daarom start in mei een nieuwe basiscursus.

‘Met de VOM weet je meer’ is de lijfspreuk van de vereniging. Dat geldt niet alleen voor technische kennis richting de leden, maar ook voor algemenere informatie die andere bedrijven vragen over oppervlaktetechnieken. In de praktijk blijkt dat kennis over welke technieken toepasbaar zijn en wat de voor- en nadelen zijn in een bepaalde situatie lang niet altijd aanwezig is bij degene die erover moet beslissen. Soms wordt domweg het bestek gevolgd zonder dat men weet waar het over gaat. Advies over een beter alternatief is dan helemaal niet aan de orde. Afhankelijk van het gebruik, de geëiste duurzaamheid en het materiaal zijn er verschillende mogelijkheden. De prijs is daarbij natuurlijk wel van belang, maar uiteindelijk ligt het er aan of het voldoet, anders worden de kosten op termijn vele malen hoger. Een cursus basiskennis oppervlaktebehandeling van metalen kan daarom veel rendement of op zijn minst klanttevredenheid opleveren. Het is altijd goed te weten waar je het over hebt.

Weten waar je het over hebt
“Als iemand vraagt naar geanodiseerd staal, weet je al dat het met de basiskennis beroerd gesteld is”, aldus de VOM. “Dat kun je iemand soms ook niet kwalijk nemen omdat ons reguliere onderwijs veel te weinig tijd besteedt aan oppervlaktetechnieken. Daarom is het hoognodig dat er een goede cursus over de basistechnieken komt. Binnen de VOM worden allerlei cursussen gegeven op verschillende vakgebieden. De hoofdlijnen daaruit hebben we nu gebundeld in één opleiding. Deze bestaat uit verschillende modules die ieder ingaan op een andere techniek.”

Praktische cursusinformatie basiskennis oppervlaktebehandeling van metalen

De onderwerpen die per les in deze cursus aan bod komen zijn:

Algemeen, corrosie en vormgeving
Voorbehandelen
Lakken en poedercoaten
Applicatietechnieken en organische deklagen
Galvano
Thermische deklagen, metaalspuiten, vlamspuiten en sherardiseren
Emailleren en vacuümtechnieken
Milieu en specificaties

De cursus start op dinsdagavond 7 mei, wordt wekelijks op dinsdag gegeven van 19.00 uur tot 22.00 uur gedurende 8 weken en wordt afgerond met een schriftelijk examen.
Bij deze cursus zijn verschillende vakdocenten bij betrokken.
De locatie is in (de omgeving van) Utrecht.
De kosten bedragen € 995,- excl. BTW en € 150,- examengeld. Vaak zijn er ook nog subsidiemogelijkheden via Stichting OOM. De VOM kan belangstellenden behulpzaam zijn bij het aanvragen daarvan.

Opgave of informatie via [email protected] of www.vom.nl.