Voorjaarsnota smaakt voor FME zoetzuur

Voor grote elektriciteitsverbruikers is het goed nieuws dat het kabinet in de vorige week gepresenteerde voorjaarsnota de Indirecte Kosten Compensatie (IKC) in 2024 met €186 miljoen herstelt. Maar de Nederlandse technologische industrie zal ook meebetalen aan de verhoging van de Energiebelasting op gas met €211 miljoen. Dat is volgens FME ongunstig voor het investeringsklimaat voor bedrijven die de technologische oplossingen voor verduurzaming leveren.

Als het kabinet in 2025 de belasting op gas verhoogt, maar het bedrijf kan niet switchen naar elektriciteit, is er sprake van een onvermijdbare lastenverzwaring.

Theo Henrar, voorzitter FME: “Daarmee smaakt de Voorjaarsnota zoetzuur. Herstel van de IKC-regeling is een goede stap voor bedrijven die elektrificeren, maar er is een meerjarige regeling nodig want investeerders hebben zekerheid nodig. De industrie heeft behoefte aan drie zaken: gelijke Europese elektriciteitskosten, algemene financiering van netwerkkosten en het oplossen van netcongestie omdat bedrijven anders niet van het gas af kunnen. Als het kabinet in 2025 de belasting op gas verhoogt, maar het bedrijf kan door netcongestie niet switchen naar elektriciteit, is er sprake van een onvermijdbare lastenverzwaring.”

Ook de Nederlandse CO2-heffing vanaf 2028 bovenop de Europese CO2-belasting helpt volgens de brancheorganisatie voor de technologische industrie niet mee als het gaat om technische vernieuwing in Nederland. “Deze extra CO2-belasting beschadigt het Nederlandse investeringsklimaat ten opzichte van andere landen. Daarmee verliezen we innovatieve bedrijven die de brug vormen naar een duurzame samenleving en dat zou zonde zijn.”

FME wijst op een rapport van bureau E-Bridge in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waaruit blijkt dat de elektriciteitskosten voor Nederlandse grootverbruikers maar liefst 41% tot 66% hoger zijn dan in België, Duitsland en Frankrijk.

Het eerste probleem is netcongestie. Hierdoor kan een bedrijf niet overschakelen van gas naar duurzame stroom. Als het kabinet in 2025 de belasting op gas verhoogt, maar het bedrijf kan niet switchen naar elektriciteit, is er sprake van een onvermijdbare lastenverzwaring. Het kabinet zal netcongestie ook moeten oplossen om het MKB en de industrie weer te laten groeien.

Hoge elektriciteitskosten

Netbeheerder TenneT meldt voor 2024 tariefstijgingen van 81% voor het hoogspanningsnet en 128% voor het extra hoogspanningsnet. In 2023 was de stijging 89%. FME ziet graag dat een nieuw kabinet hiervoor een oplossing vindt die vanaf 1 januari 2025 van kracht wordt door de netwerkkosten grotendeels collectief te financieren.

Het derde probleem is dat het afschaffen van de IKC-regeling en Volumecorrectieregeling (VCR) voor grootverbruikers leidt tot grote prijsverschillen met België, Duitsland en Frankrijk die oplopen tot 66%. Zonder gelijk speelveld kiezen investeerders voor bedrijven in landen met de meest gunstige condities. Voor een goed Nederlands investeringsklimaat is volledig herstel van de IKC en modernisering van de VCR-regeling noodzakelijk. De reparatie van de IKC in 2024 moet daarom een meerjarig vervolg krijgen. En FME pleit voor een IKC-regeling die gelijk is aan de Duitse IKC-regeling die loopt tot 2030. Anders kan er zelfs sprake zijn van desinvestering.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Metaalunie en FME positief over Hoofdlijnenakkoord

17-05 Metaalunie waardeert vooral de nadruk op het maatschappelijke belang van het MKB en de…

Bedrijf en Economie

Lely en Miele geven inzicht in hun circulaire route

26-02 Voor toeleveranciers is het natuurlijk uitermate interessant om te weten hoe hun klanten, de…

Bedrijf en Economie

FME presenteert nieuwe meerjarenstrategie

15-01 Met een groot team is het afgelopen jaar hard gewerkt om deze meerjarenstrategie 2024-2030…

Bedrijf en Economie

FME doet al aanbevelingen voor nieuwe kabinet

06-12 De brancheorganisatie voor de technologische industrie heeft haar aanbevelingen samengebracht in de publicatie ‘Nederland…

Bedrijf en Economie

FME: We hebben groene industriepolitiek nodig

20-09 “In de rijksbegroting voor volgend jaar zitten diverse lapmiddelen voor de korte termijn, die…

Bedrijf en Economie

FME gaat voor diversiteit

25-04 Het FME boegbeeld voor Diversiteit en Inclusie wordt Helen Kardan, Senior Manager Key Supplier…

Bedrijf en Economie

FME: Koopkracht bedrijven moet prioriteit zijn

20-09 Andere Europese landen hebben een steunpakket opgetuigd om de industrie te ondersteunen. Ook Nederland…

TechnishowNieuws

ASML-CEO Peter Wennink en FME-voorzitter Theo Henrar openen TechniShow

05-07 Peter Wennink is als hoogste baas bij het belangrijkste Nederlandse hightechbedrijf al ruim twee…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV