Zeven meettechnici voor VDL ETG in 3 maanden tijd

0

Na een intensief traject van 3 maanden mochten zeven medewerkers van VDL Enabling Technologies Group (ETG) hun getuigschriften in ontvangst nemen. Ze hebben zich in een zeer korte tijd ontwikkeld tot meettechnicus. Dit is normaal een loopbaantraject van meerdere jaren.

Frank Bruls, Manager opleidingen bij Mikrocentrum: “VDL ETG gaf ons de uitdaging om binnen een zeer korte tijd mensen op te leiden op het gebied van 3D meettechniek, geometrische meettechniek, tekeninglezen en vorm- en plaatstoleranties. Samen hebben we een ambitieus plan opgesteld om dit te realiseren; normaliter duurt het namelijk een aantal jaar om deze cursussen te voltooien. Uiteindelijk resulteerde dit in een traject van 3 maanden met in totaal vijftien bijeenkomsten, allemaal begeleid door één docent: Edo Kremer, een echte vakspecialist met een grote passie voor meten. Alle cursisten hebben met veel enthousiasme dit traject met zeer goede cijfers afgerond. Een enorme prestatie.”

Meettechnici zijn schaars
“Het vinden van vakbekwame meettechnici is niet eenvoudig”, zegt Gerard Hermkens, Quality & EHS Manager bij VDL Enabling Technologies Group. “Daarom ontstond het idee om zelf deze experts op te leiden. Een hele uitdaging waarvoor we Mikrocentrum in de arm hebben genomen. De lessen gaan bij aanvang terug naar de basis; tekeningen lezen en het werken met passer en een geodriehoek. Dat is een andere wereld dan waar wij ons in bevinden. We werken met machines waar complexe, kritische meet-technische uitdagingen getackeld moeten worden. Het is juist deze basis die zorgt dat we tot het gewenste niveau komen en dat is een enorme uitdaging voor de cursisten. Ik ben trots dat het gelukt is en deze groep nu als vakmensen praten en samenwerken met de 3D meetexperts bij onze organisatie. Samen zorgen we dat we de techniek kunnen leveren waar onze klanten om vragen.”

Alle facetten van meten
Een van de cursisten, Joris van Lieshout, Logistiek Engineer bij VDL ETG vult Gerard aan: “We leerden tijdens deze cursus het complete plaatje: van wat een tekening doet, wat er op een tekening hoort te staan en waarom, tot aan hoe tekeningen te interpreteren en welke maat op welke manier te meten. De cursus gaf een goed beeld van potentiële fouten en hoe deze te signaleren. Niet alleen de punten vanuit de theorie, maar ook vanuit de praktijk kwamen aan bod. Denk bijvoorbeeld aan wat te doen wanneer er geen referentievlakken op tekening staan, hoe in die situatie vanuit het product te denken en hoe aan de hand daarvan metingen uit te voeren. Daarbij leerden we waarom een meting wordt uitgevoerd: is het bijvoorbeeld om een machine bij te stellen of om een product goed te keuren? De cursus geeft een goed beeld van alle verschillende facetten en de doeleinden. Dit is waardevol voor iedereen die ooit met metingen te maken krijgt. Kortom: ik vond het een hele waardevolle cursus.”