PMT ziet de kracht van collectief beleggen

0
416

PMT ziet in het eerste kwartaal de dekkingsgraad stijgen van 97,2 eind 2016 naar 99,6%. Belangrijkste oorzaken van deze stijging zijn enerzijds de rentestijging die per saldo in het eerste kwartaal plaats vond, maar anderzijds ook de koersstijgingen van aandelen en hoogrentende beleggingen.

De vastrentende beleggingen in de matchingportefeuille daalden door de rentestijging weliswaar in waarde, maar de pensioenverplichtingen daalden daardoor nog sterker in waarde. PMT behaalde in het eerste kwartaal een beleggingsrendement van 0,9% en op lange termijn heeft PMT een beleggingsrendement van rond de 7%. Collectief –samen- beleggen geeft iedere deelnemer veel meer mogelijkheid om beleggingen optimaal te spreiden, om goed in te spelen op veranderingen in de markt en om kosten te besparen. Dit vertaalt zich op de lange termijn in een hoger rendement.

“PMT is en blijft daarom voorstander van collectief beleggen” aldus de bestuursvoorzitters, Benne van Popta en Jan Berghuis.

GEEN REACTIES

Nieuw op MetaalPlein