Belastingschuld blijft industriële bedrijven achtervolgen

Bij 14 procent van de industriële bedrijven stond op 28 februari dit jaar in totaal nog een belastingschuld van 1,8 miljard euro open. Deze schuld, die tijdens de lockdown is ontstaan, drukt de komende maanden fors op het resultaat.

Vooral in de auto-onderdelenindustrie en in de scheepsbouw kampen veel bedrijven met een belastingschuld.

Dit blijkt uit onderzoek van ABN AMRO dat is gebaseerd op data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en transactiedata van de bank. Het gaat bij het uitstel vooral om omzetbelasting en personeelskosten, zoals loonheffing, sociale premies en inkomstenbelasting. Het demissionaire kabinet Rutte III neemt naar verwachting deze week een besluit over de toekomst van de noodpakketten en het daarbij behorende belastinguitstel nu de uitstelregeling op 1 juli afloopt.

Industrie

ABN AMRO heeft onderzoek gedaan naar het hele bedrijfsleven. Het blijkt dat de verschillen groot zijn tussen de branches en tussen bedrijven als het gaat om bedrijfsomvang. Het percentage ondernemingen met een belastingschuld ligt in de industrie iets hoger dan het gemiddelde van ruim 10 procent voor het hele bedrijfsleven. Gemiddeld hebben industriële ondernemingen een schuld van 183.000 euro, ruim het dubbele van het gemiddelde van 80.000 euro voor het hele bedrijfsleven.

Indien de winsten de komende jaren terugkeren naar het peil van 2019, bedraagt de schuld gemiddeld ongeveer een halve jaarwinst. Gemiddeld moeten industriële ondernemingen dus naar schatting zes maanden winst inleveren om de belastingschuld af te lossen. Uitgesmeerd over 36 maandelijkse aflossingstermijnen bedraagt de schuld gemiddeld zo’n 16 procent van het bruto bedrijfsresultaat. Vanaf 2022 komt daar nog 4 procent invorderingsrente bij.

Auto-onderdelenindustrie en scheepsbouw

Vooral in de auto-onderdelenindustrie en in de scheepsbouw kampen veel bedrijven met een belastingschuld. In deze beide branches staat bij 22 procent van de bedrijven nog een bedrag open. In de auto-onderdelenindustrie gaat het gemiddeld om een bedrag van 425.000 euro, in de scheepsbouw om circa 646.000 euro. Voor leveranciers van auto-onderdelen bedraagt de schuld gemiddeld naar schatting een half jaar brutowinst.

Voor veel scheepsbouwers zal het vermoedelijk moeilijk worden de schuld af te lossen, want in deze branche wordt al jaren weinig winst gemaakt. Het risico op faillissementen lijkt daarom in deze branche aanwezig. Dat is vooral een risico voor andere schuldeisers dan de fiscus, want de fiscus is een zogenoemde preferente schuldeiser, wat wil zeggen dat bij een faillissement andere schuldeisers achteraan de rij moeten aansluiten, tenzij ze een beroep kunnen doen op een pandrecht.

Sterke terugval in orders

Uit transactiedata van ABN AMRO blijkt dat de belastingachterstanden vooral in het tweede kwartaal van 2020 zijn ontstaan, tijdens de eerste coronagolf. Veel leveranciers van auto-onderdelen in de auto-onderdelenindustrie, de basismetaalindustrie, de metaalproductenindustrie en de rubber- en kunststofindustrie kampten toen met een sterke terugval van orders, onder andere doordat de Europese auto-industrie zo’n twee maanden stil lag. Ook in andere branches trapten inkoopmanagers op de rem om voorraden en daarmee het werkkapitaal te beperken.

Veel ondernemingen in de metaalsector en in de rubber- en kunststofindustrie leveren ook aan andere industriële ondernemingen en hadden dus last van de afbouw van voorraden. Voor de gehele industrie nam de belastingafdracht af met zo’n 45 procent, terwijl de productie veel minder inzakte. Vanaf het derde kwartaal betaalden industriële ondernemingen alweer bijna net zoveel als in dezelfde periode een jaar eerder, maar de schuld die in het tweede kwartaal is ontstaan, is vermoedelijk bij veel ondernemingen in stand gebleven. In de zomer klom de industriële productie uit het dal, al geldt dat niet voor alle ondernemingen. Het herstel van de metaalproductenindustrie bleef wat achter bij dat van veel andere industriële branches, vermoedelijk doordat in het najaar de productie van machinebouwers sterk inzakte.

Onvoldoende kapitaal

Hoewel de industriële productie in 2021 sterk opveert, zijn de vooruitzichten voor zwaar getroffen ondernemingen niet per se goed. Industriële bedrijven concurreren vaak op internationale schaal en doordat de loonkosten in Nederland hoog zijn, moet de Nederlandse industrie voortdurend investeren in automatisering om de arbeidsproductiviteit te verhogen. Indien ondernemingen over onvoldoende kapitaal beschikken om de nodige investeringen te doen, leggen zij het af tegen concurrenten uit landen als Polen, waar de loonkosten veel lager zijn zodat er minder kapitaal nodig is.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat ondernemers in de metaalsector nog altijd van plan zijn in 2021 minder te investeren, ondanks het sterk verbeterde producentenvertrouwen. Daarnaast blijkt uit de conjunctuurenquête van het CBS dat het aantal bedrijven dat financiële beperkingen ervaart in deze branches hoger is dan in andere industriële branches. Hoewel het aantal faillissementen nog altijd laag is, kunnen bedrijven met grote schulden in de problemen komen op het moment dat ze moeten aflossen. Daarnaast kan een gebrek aan investeringsruimte uiteindelijk de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. Sommige ondernemers, vooral de wat oudere, zijn daarom op zoek naar een investeerder die het bedrijf wil overnemen, zo blijkt uit gesprekken die ABN AMRO voerde met ondernemers. De waarde van de onderneming wordt echter gedrukt door de toegenomen schuld en het afgenomen eigen vermogen.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Automatisering

Industrie extra kwetsbaar voor cyberaanvallen

08-06 Hoewel tijdens de coronacrisis sprake was van een explosieve toename van het aantal cyberaanvallen,…

Bedrijf en Economie

Industrie slaat weg in naar breed gedragen herstel

04-03 Terwijl in 2020 sprake was van een krimp (-5 procent), kwam het herstel in…

Bedrijf en Economie

Industriële productie krimpt met 1,5 procent in 2020

09-01 Onder invloed van de wereldwijde handelsspanningen en de kwakkelende Duitse auto-industrie was 2019 een…

Toeleveren

Succesvolle machinebouwer kan niet zonder succesvolle toeleverancier

04-11 De hechte relatie tussen bouwers van industriële machines en hun toeleveranciers staat onder druk.…

Automatisering

Aandrijftechniek moet sprong naar digitalisering maken

04-10 Volgens ABN AMRO moeten bedrijven in de aandrijftechniek nú de sprong gaan maken naar…

Plaatbewerking

Duitse investeerder stapt in Wilvo

02-07 Het Duitse investeringsfonds Steadfast Capital heeft een belang genomen in de Wilvo Groep in…

Personeel en Opleiding

Polen keren Nederlandse industrie de rug toe

13-06 Door de economische groei in Oost-Europa zijn er steeds minder drijfveren voor Oost-Europese arbeidskrachten…

Logistiek

Mitsubishi Elevator en ABN AMRO partners in circulaire bouw

26-03 Mitsubishi Elevator Europe in Veenendaal en ABN AMRO werken samen aan de verduurzaming van…

Metaalnieuws inBeeld

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

19/10/2020

Veel investeringen in de plaatbewerking

X