Benut de nieuwe kansen die sensoren bieden

De nieuwe Teqnow publicatie ‘Sensoren’ geeft praktische basiskennis over sensoren. Het boekje is voor Teqnow-deelnemers gratis beschikbaar en wordt uitgereikt tijdens de bijeenkomst over sensoren die Teqnow 20 september organiseert.

Sensoren zijn de zintuigen van een machine of apparaat, die het mogelijk maken om gegevens van deze machines en apparaten (via internet) op andere locaties beschikbaar te krijgen. De gegevens die sensoren genereren kunnen via data-analyses omgezet worden in informatie, die nieuwe diensten of nieuwe verdienmodellen mogelijk maken. Deze verbondenheid van machines en apparaten biedt kansen om nieuwe functionaliteiten en nieuwe diensten aan te bieden.

Praktische basiskennis
Om als ondernemer goed en zinvol gebruik te kunnen maken van deze nieuwe mogelijkheden is een gedegen basiskennis over sensoren cruciaal. De nieuwe Teqnow publicatie ‘Sensoren’ geeft die praktische basiskennis. Een publicatie die volgens Teqnow-adviseur en auteur van het boekje Jo van de Put, onmisbaar is voor alle ondernemers in de MKB-maakindustrie. “Iedereen krijgt met deze ontwikkelingen te maken, of je nu machinebouwer bent en dergelijke technieken zelf gaat toepassen, of dat je machinegebruiker bent en dat de machines waar je mee werkt hiermee zijn uitgerust”, vindt hij.

Nieuwe diensten
Volgens Van de Put hebben de ontwikkelingen van chips (wet van Moore) het mogelijk gemaakt om sensoren steeds kleiner en goedkoper te produceren. “Hierdoor is er ruimte ontstaan om sensoren niet alleen toe te passen voor de noodzakelijke waarnemingen, maar ook voor het waarnemen van situaties die gegevens verzamelen waaruit nieuwe diensten kunnen ontstaan.”

Toepassingsgebieden
In deze publicatie wordt behandeld wat een sensor eigenlijk is, welke natuurkundige of scheikundige verschijnselen je met een sensor waar kunt nemen, welke toepassingsgebieden van sensoren er zijn en worden veel voorkomende sensorprincipes besproken. Ook wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van sensoren voor machinebouwers en voor machinegebruikers (vaak toeleveranciers). Tot slot wordt aandacht besteed aan de cyberveiligheidsaspecten van sensoren. “Deze publicatie heeft niet als doel om volledig te zijn, maar om de lezer te informeren over de mogelijkheden en randvoorwaarden waar men rekening mee moet houden”, aldus Van de Put.

Het boekje ‘Sensoren’ is voor Teqnow-deelnemers gratis beschikbaar en wordt uitgereikt tijdens de bijeenkomst over sensoren die Teqnow 20 september organiseert. Metaalunieleden kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden via www.teqnow.nl  Wanneer u na de bijeenkomst interesse heeft voor het boekje kunt u een mail sturen naar info@teqnow.nl.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Productiviteit verhogen met data uit je bedrijf: wat werkt?

05-02 In de afgelopen weken heeft Teqnow gewerkt aan de voorbereiding van deze nieuwe bijeenkomst.…

3D

Geïntegreerde sensoren: De volgende stap in AM

11-10 Trends zoals Industrie 4.0 en het Internet of Things maken het nauwkeurig registreren van…

Personeel en Opleiding

Teqnow trekt de regio in met Productiviteitskringen

23-08 Teqnow, het kenniscentrum van Metaalunie dat ondernemers in de industrie helpt succesvoller te zijn…

Toeleveren

Kennisprogramma Maakindustrie Expo breidt uit

08-03 Ook komt er op de eerste beursdag een avondprogramma met TNO en is er…

Verbinden

Productief en spatvrij lassen met lage warmte-inbreng

24-01 Bij het robotiseren van een lasproces kunnen niet alleen de werkzaamheden door een robot…

Toeleveren

Teqnow organiseert webinar: Het geheim van de smid

01-06 In het praktische webinar van Teqnow vertelt Yp Kroon van Octrooicentrum Nederland alles over…

Automatisering

Minder fouten en lagere kosten dankzij SCSN

20-04 Geautomatiseerd berichtenverkeer van MKB-maakbedrijven met klanten en leveranciers draagt bij aan efficiëntere digitalisering en…

Toeleveren

Omvangrijk kennisprogramma op MIX Noordoost

07-03 “Het is belangrijk om bij te blijven in deze snel veranderende wereld. Er speelt…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV