Benut de nieuwe kansen die sensoren bieden

De nieuwe Teqnow publicatie ‘Sensoren’ geeft praktische basiskennis over sensoren. Het boekje is voor Teqnow-deelnemers gratis beschikbaar en wordt uitgereikt tijdens de bijeenkomst over sensoren die Teqnow 20 september organiseert.

Sensoren zijn de zintuigen van een machine of apparaat, die het mogelijk maken om gegevens van deze machines en apparaten (via internet) op andere locaties beschikbaar te krijgen. De gegevens die sensoren genereren kunnen via data-analyses omgezet worden in informatie, die nieuwe diensten of nieuwe verdienmodellen mogelijk maken. Deze verbondenheid van machines en apparaten biedt kansen om nieuwe functionaliteiten en nieuwe diensten aan te bieden.

Praktische basiskennis
Om als ondernemer goed en zinvol gebruik te kunnen maken van deze nieuwe mogelijkheden is een gedegen basiskennis over sensoren cruciaal. De nieuwe Teqnow publicatie ‘Sensoren’ geeft die praktische basiskennis. Een publicatie die volgens Teqnow-adviseur en auteur van het boekje Jo van de Put, onmisbaar is voor alle ondernemers in de MKB-maakindustrie. “Iedereen krijgt met deze ontwikkelingen te maken, of je nu machinebouwer bent en dergelijke technieken zelf gaat toepassen, of dat je machinegebruiker bent en dat de machines waar je mee werkt hiermee zijn uitgerust”, vindt hij.

Nieuwe diensten
Volgens Van de Put hebben de ontwikkelingen van chips (wet van Moore) het mogelijk gemaakt om sensoren steeds kleiner en goedkoper te produceren. “Hierdoor is er ruimte ontstaan om sensoren niet alleen toe te passen voor de noodzakelijke waarnemingen, maar ook voor het waarnemen van situaties die gegevens verzamelen waaruit nieuwe diensten kunnen ontstaan.”

Toepassingsgebieden
In deze publicatie wordt behandeld wat een sensor eigenlijk is, welke natuurkundige of scheikundige verschijnselen je met een sensor waar kunt nemen, welke toepassingsgebieden van sensoren er zijn en worden veel voorkomende sensorprincipes besproken. Ook wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van sensoren voor machinebouwers en voor machinegebruikers (vaak toeleveranciers). Tot slot wordt aandacht besteed aan de cyberveiligheidsaspecten van sensoren. “Deze publicatie heeft niet als doel om volledig te zijn, maar om de lezer te informeren over de mogelijkheden en randvoorwaarden waar men rekening mee moet houden”, aldus Van de Put.

Het boekje ‘Sensoren’ is voor Teqnow-deelnemers gratis beschikbaar en wordt uitgereikt tijdens de bijeenkomst over sensoren die Teqnow 20 september organiseert. Metaalunieleden kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden via www.teqnow.nl  Wanneer u na de bijeenkomst interesse heeft voor het boekje kunt u een mail sturen naar info@teqnow.nl.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Toeleveren

Sensoren houden industriële installaties veilig en actueel

06-12 Binnen de huidige industriemarkt zijn verouderde installaties (‘ageing assets’)  een steeds actueler thema. Omdat…

Bedrijf en Economie

Mkb op weg naar geautomatiseerde ketencommunicatie

30-11 De marktverkenning had tot doel inzicht te krijgen in hoe bereikbaar het Smart Connected…

Bedrijf en Economie

Teqnow organiseert Week van de Productiviteit

15-09 Tijdens de week worden alle aspecten van productiviteit op een uitgebreide manier toegelicht, waardoor…

Automatisering

Teqnow-publicatie legt voor- en nadelen MBD uit

30-08 Het voordeel van MBD is dat in de gehele keten altijd de juiste productinformatie…

Automatisering

Praktisch boekje Teqnow over toegevoegde waarde kunstmatige intelligentie

07-07 In een nieuwe Teqnow-publicatie wordt de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie voor het industriële…

Toeleveren

Teqnow biedt wekelijks interactieve webinars aan

06-04 Teqnow organiseert vanaf dinsdagochtend 21 april wekelijks, op elke dinsdagochtend (vanaf 10.00 uur), een…

Automatisering

Bijeenkomst Digitaal koppelen van bedrijfsprocessen

03-02 Hoe kom je als productiebedrijf tot een juiste keuze van de software die je…

Automatisering

Optische sensoren

09-12 HBM, specialist in test- en meettechnologie, heeft onder de naam newLight een nieuwe lijn…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X