Blokkeert coronavirus verhoging staalprijzen?

Het kan snel gaan in de economie en in de staalmarkt. Vorige maand schreef het StaalJournaal van Noviostaal nog te verwachten dat het coronavirus een remmende werking zou kunnen hebben op de stijgende prijzen, maar niemand voorzag dat de olieprijzen fors onderuit zouden gaan. Intussen echter heeft de opwaartse trend bij de staalprijzen zich ondanks de rampzalige effecten van het uitdijende coronavirus vooralsnog doorgezet.

De meeste EU-staalfabrieken hanteren basisprijzen voor warmgewalste coils van ca. € 480 tot zelfs € 525. Zij proberen daarmee te profiteren van de groeiende onzekerheid bij de afnemers over de verkrijgbaarheid van materiaal. Levertijden worden langer, maar ook de vraag of men materiaal, wat men nu wil bestellen, inderdaad zal kunnen ontvangen binnen de overeengekomen levertijd. Immers wat als zich elders in Europa zelfde taferelen gaan afspelen zoals dat in Noord-Italië het geval is? Enkele Italiaanse producenten van lange producten (staf-, beton- en draadstaal) hebben de productie volledig stilgelegd en onduidelijk is wanneer zij die weer zullen gaan opstarten. ArcelorMittal Italia (v/h ILVA) is getroffen door een staking van alle 8.000 werknemers. Die werkonderbreking duurt tot zeker 22 maart.

Ongekend onzekere tijden

Afgezien van mogelijke problemen bij de staalproductie zelf kan er volgens Noviostaal ook nog stagnatie gaan komen in de vervoerssector. “Kunnen vrachtauto’s en treinen de getroffen regio’s wel of niet beladen verlaten en lopen ze niet het risico onderweg naar hun bestemming tegen te worden gehouden? Kortom het zijn ongekend onzekere tijden. Omdat van en naar China er nauwelijks transport mogelijk is en er tot voor kort geen echt interessante prijzen voor importhoeveelheden werden aangeboden keren veel grote(re) afnemers zich tot de Europese staalfabrieken. Deze hebben echter ook te maken met allerhande productiebeperkingen.”

Correctie later dit jaar

Gevolg is dus dat levertijden langer worden en fabrieken de prijzen verder laten stijgen. Een enkele producent heeft weliswaar nog beperkte mogelijkheden om in mei of juni te leveren, maar vraagt daarvoor wel extreem veel. In vergelijking met het gemiddelde niveau van begin januari liggen de actuele prijzen voor warmgewalste rollen wel tot € 120 per ton hoger. Van de ene kant betekent dat voor de staalmakers een riante positie nadat de meesten in 2019 in de rode cijfers zijn gedoken, maar van de andere kant is het de vraag hoe lang het corona-probleem er zal zijn en wat er na afloop van de coronacrisis zal gaan gebeuren. Het Staaljournaal schrijft: “Wij kunnen het helaas ook niet inschatten, maar zijn wel van mening, dat een mogelijke dip in de actuele staalbehoefte later dit jaar weer gecorrigeerd zal gaan worden. Zo wordt in Nederland verwacht dat het aantal nieuw te bouwen woningen dit en volgend jaar fors zal gaan toenemen en daarmee zal de vraag naar staal gaan stijgen. Of dat ook in de automobielsector gaat gebeuren is echter ongewis. Een prijsstabilisatie op het huidige niveau ligt voor ons het meest voor de hand, temeer daar er sinds eind vorige en begin deze maand een prijsherstel in China plaatsgevonden heeft, waarschijnlijk veroorzaakt door aangekondigde forse investeringen in de infrastructuur aldaar. Een bedreiging voor nog hogere prijzen binnen de EU zou echter kunnen zijn de verzwakking van de US $ t.o.v. de €, waardoor importmateriaal qua prijs aantrekkelijker gaat worden. Er gaan offertes in de markt rond uit landen, die niet geraakt worden door de Europese importheffingen, maar waarvan de prijzen tot onlangs niet interessant waren. Echter door gewijzigde koersverhouding lijken ze momenteel toch aantrekkelijk te worden. Het risico van langere levertijden in combinatie met mogelijke vertraging door het Coronavirus nemen sommige inkopers dan op de koop toe. Onze conclusie: De staalmarkt begint aan een turbulente lente met tal van onzekerheden.”

Blog MetaalNieuws: Coronavirus in de maakindustrie

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Materialen

Daling staalprijzen houdt aan

16-11 Daarmee is de voorspelling die het StaalJournaal in de vorige editie al min of…

Materialen

Staalprijzen blijven dalen

17-10 Immers veel grondstoffen zijn in prijs gestegen en over het algemeen zijn energieprijzen en…

Materialen

Productiebeperkingen stimulans voor stijging staalprijzen?

19-09 Dat is volgens het StaalJournaal kort samengevat de huidige situatie op de Europese staalmarkt.…

Materialen

Staalprijzen nog steeds onder druk

17-08 Volgens het StaalJournaal ligt de oorzaak hiervoor voor een deel bij de instabiele situatie…

Materialen

Hogere staalprijzen aanstaande?

15-07 De Europese economie bevindt zich in een lastige situatie. De effecten van de Oekraïne-oorlog…

Materialen

Druk op staalprijzen lijkt blijvend

22-06 Feit is echter dat importprijzen voor coils laag zijn en nog steeds een neerwaartse…

Materialen

Groei staalverbruik neemt af

18-05 Ondanks de problemen waarmee de wereldeconomie in 2021 te maken kreeg, Covid-19 en verstoringen…

Materialen

Chaos is voorbij, maar staalmarkt blijft instabiel

13-04 Het StaalJournaal zet in haar april-editie enkele factoren op een rij, die effecten op…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen