BMWT-keuringen groeien door

0

BMWT-Keur heeft een succesvol jaar achter de rug. Het aantal periodieke veiligheidskeuringen is in 2018 met maar liefst 7,2% gegroeid ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat betekent dat BMWT-Keur voor het eerst de grens van 300.000 keuringen heeft doorbroken: 307.015 keuringen in 2018 tegen 286.500 keuringen in 2017. De groei, die zichtbaar is in alle productcategorieën, is een weerspiegeling van een aantrekkende economie. De productcategorieën ‘magazijninrichtingen’, ‘hijsmachines’ en ‘burger- & utiliteitsbouw’ vertonen zelfs dubbele groeicijfers.

De BMWT is de belangenbehartiger van leveranciers van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel. De BMWT is gespecialiseerd op het gebied van veilig, deskundig en duurzaam werken. Zo borgt BMWT-Keur de kwaliteit van periodieke veiligheidskeuringen die door deelnemende bedrijven worden uitgevoerd. Het BMWT-Keur biedt de werkgever de bevestiging dat hun werkmaterieel goed onderhouden is en in goede staat verkeert. Bovendien ontzorgen de periodieke keuringen de werkgever ten aanzien van zijn verplichtingen voor de Arbowet.

Veiligheidscultuur
BMWT-directeur Jan Hommes noemt meerdere redenen voor de groei. Door de goede economische ontwikkeling van de afgelopen jaren zijn er meer machines in de markt. “Daarnaast zien we dat steeds meer bedrijven de noodzaak van ‘veilig werken met veilige machines’ inzien”, aldus Hommes. “De periodieke veiligheidskeuring onder BMWT-Keur wordt steeds meer een vanzelfsprekendheid. Onder het kwaliteitslabel BMWT-Train hebben bijna 6.000 kandidaten in 2018 met succes een bedieningstraining gevolgd. Naast veilige machines is goed opgeleid personeel een belangrijke voorwaarde voor veilig werken. Maar we zijn er nog niet”, wijst Hommes op het stijgende aantal arbeidsongevallen. Vorige maand lieten cijfers van de Inspectie SZW zien dat het aantal meldingen van arbeidsongevallen met vier procent is gestegen van 4212 in 2017 naar 4368 in 2018. Het aantal dodelijke slachtoffers is in dezelfde periode gestegen van 54 naar 71. De meeste slachtoffers waren te betreuren in de sectoren bouw en vervoer en opslag. Inspecteur-generaal Marc Kuipers riep werkgevers op om meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken.