Brancheverenigingen DMFI en NBT fuseren

De leden van de brancheverenigingen Dutch Machinery for the Food Industry en Nederlandse Bakkerij Techniek hebben de intentie uitgesproken om als één branchegroep verder te gaan. De branchegroep, die verder gaat onder de naam DMFI, komt op voor de belangen van de aangesloten leden in de machinebouw voor de voedingsmiddelenindustrie.

Door de fusie wordt een breed scala aan bedrijven vertegenwoordigd, waaronder machinebouwers en -leveranciers, OEM-ers, skid-bouwers, lasbedrijven, procesinstallateurs in alle sectoren van bakkerij, zuivel, AGF, vlees, vis, dranken zoals sappen, limonades en bier. Door het samengaan ontstaat volgens de voorzitters van DMFI en NBT een organisatie ‘die met nog meer kracht de collectieve belangen behartigt en meer gebundelde kennis en capaciteit heeft om haar leden bij te staan’.

Bundeling van belangen
Ondanks de schaalvergroting blijft er naar eigen zeggen volle aandacht voor branche specifieke zaken, zoals opleidingen, instroombevordering, normen en wetgeving, voedselveiligheid, samenwerking en collectieve promotie. Bij de nieuwe branchevereniging zijn 36 bedrijven aangesloten. “Er ontstaat één effectieve en zichtbare sectororganisatie voor alle foodbelangen”, zegt DMFI-voorzitter Egber Smits. “Door de bundeling van de gemeenschappelijke belangen van de leden beschikt de vereniging over meer autoriteit en inbreng. En door de grote spreiding binnen de diverse voedingsmiddelensectoren geniet de vereniging een breed draagvlak binnen de branche wat een sterke organisatie mogelijk maakt.”

Verbinden
Om de samenwerking kracht bij te zetten werd de ledenvergadering georganiseerd bij E&P Opleiding en Advies te Scherpenzeel. Het verbinden stond daarbij centraal. Na de ledenvergadering gaf Cees van Dijk, IWT / Kwaliteitsmanager QA/QC bij E&P een presentatie over hun visie op het opleiden van hoogwaardige lassers voor de voedingsmiddelenindustrie. Hij stak daarbij de hand uit naar de aanwezigen om gezamenlijk de instroom van jonge vakmensen te bevorderen. En om de onderlinge samenwerking tussen DMFI en NBT te bevorderen namen de leden in de laspraktijk-ruimte zelf de lastoorts ter hand. In een onderlinge competitie konden ze hun laskunsten laten zien. Deze wedstrijd was de aftrap voor een jaarlijks terugkomend evenement voor de verkiezing van de beste voedingsmiddelenlasser, die DMFI met de diverse lasscholen wil gaan organiseren.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Nog geen zicht op nieuwe cao-onderhandelingen

10-06 “Achter de schermen wordt wel hard gewerkt aan het vlot trekken van de onderhandelingen…

Bedrijf en Economie

Metaalunie en FME positief over Hoofdlijnenakkoord

17-05 Metaalunie waardeert vooral de nadruk op het maatschappelijke belang van het MKB en de…

Bedrijf en Economie

Nieuwe campagne benadrukt belang metaaltechnologie

16-04 Uit recent onderzoek door onderzoeksbureau DVJ Insights blijkt namelijk dat slechts 18% van de…

Personeel en Opleiding

Metaalunie is blij dat Techkwadraat kan starten

20-03 Platform Talent voor Technologie (PTvT) is penvoerder van het voorstel en Koninklijke Metaalunie heeft…

Bedrijf en Economie

Lely en Miele geven inzicht in hun circulaire route

26-02 Voor toeleveranciers is het natuurlijk uitermate interessant om te weten hoe hun klanten, de…

Bedrijf en Economie

Minder spanning op arbeidsmarkt in MKB-maakindustrie

18-01 Bij de MKB-maakbedrijven die aan deze barometer hebben deelgenomen werken gemiddeld 21 medewerkers, 92%…

Bedrijf en Economie

Zakendoen in Duitsland: Hoe doe je dat?

15-01 Koninklijke Metaalunie organiseert in samenwerking met haar Duitse partner Niederlanden Nachrichten een inspiratiebijeenkomst waar…

Personeel en Opleiding

Voorbereiding cao-onderhandelingen in volle gang

27-11 Koninklijke Metaalunie houdt deze maand voor haar leden een reeks bijeenkomsten over cao-onderwerpen. Na…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV