Cao Metalektro lijkt ver weg; FME doet loonaanbeveling

0

Er lijkt nog geen enkel zicht op een akkoord over een nieuwe cao Metalektro. Zeker niet nu de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers zijn verslechterd door berichtgeving van ondernemersorganisatie FME over de onderhandelingen. De bonden betichten FME ervan vertrouwelijkheid te hebben geschonden en feiten te hebben verdraaid.

Vorige week meldde FME via een persbericht met de kop ‘Bemiddeling cao Metalektro mislukt’ dat bemiddelaars hebben geprobeerd de onderhandelingen voor de cao Metalektro vlot te trekken. “Helaas is dat niet gelukt. De bemiddelaars constateerden dat de verschillen onoverbrugbaar zijn en hebben de bemiddeling beëindigd.”

Bonden verbijsterd
Dit bericht wekte de woede van de gezamenlijke vakbonden FNV Metaal, CNV Vakmensen, VHP2 en De Unie. Zij stelden met verbijstering de berichten die verspreid zijn door werkgeversorganisatie FME over de onderhandelingen te hebben gelezen. De vakbonden hebben met klem afstand genomen van het verspreide bericht. “In de afgelopen tijd is er procesbegeleiding geweest om alsnog te kunnen komen tot een nieuwe cao Metalektro. Er zijn afspraken gemaakt om over dat proces niet naar buiten te treden. De FME heeft besloten deze vertrouwelijkheid te schenden, en heeft de feiten van dit proces verdraaid”, aldus de bonden in een gezamenlijke verklaring.

Petra Bolster van FNV Metaal voegt daar aan toe: “Er is procesbegeleiding geweest, maar geen inhoudelijke bemiddeling. Wij houden ons aan de afspraak om daarover niet naar buiten te treden. Wel kan ik melden dat de vakbonden in hun aanpak en inhoudelijke benadering eensgezind zijn. Het lijkt erop dat onder druk van alle succesvolle stakingen de FME aan het bezwijken is. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Het is duidelijk dat de druk flink hoog is, maar leugens verspreiden helpt het proces en de 150.000 werknemers echt niet vooruit.”

Mooi loonbod
FME laat weten dat het bereid was een zeer goede deal te sluiten met een mooi loonbod voor 8% voor 33 maanden, de afspraak om tenminste tweeduizend flexcontracten naar vaste contracten om te zetten en een generatiepact te sluiten. Ook zegt FME zeer ruim te hebben ingezet op opleiden en ontwikkelen om de kennis en vaardigheden van werknemers op peil te houden, zodat zij verzekerd blijven van werk.
Volgens FME hebben de vakbonden niet tot een cao-akkoord willen komen. “Ze hebben afgelopen maart slechts hun eisen bij FME op tafel gelegd en zijn nooit serieus ingegaan op de diverse voorstellen, waardoor er feitelijk geen sprake is geweest van onderhandelen”, zegt hoofdonderhandelaar Ab van der Touw.

Loonaanbeveling
Omdat er geen zicht is op een cao-akkoord, zal FME een loonaanbeveling richting de bedrijven doen. “Zodat medewerkers niet de dupe worden van deze situatie.”

Al maandenlang wordt er gestaakt door metaalwerkers door het hele land. De vakbonden eisen een toekomstbestendige en eerlijke cao Metalektro, met onder andere een jaarlijkse loonstijging van 3,5% met een bodem van duizend euro en goede voorstellen om werk en privé te kunnen combineren. Onderdeel van de eisen is ook een generatiepact, zodat jongeren weer een vaste baan krijgen in de sector, terwijl ouderen gezond de eindstreep kunnen halen en hun kennis kunnen overdragen. Ook moet er een einde komen aan de volgens de bonden doorgeslagen flexibilisering en moeten de beloning en arbeidsvoorwaarden van vaste en tijdelijke medewerkers gelijk zijn.