Cao-partijen metalektro slaan handen ineen

De cao-partijen in de metalektro gaan samenwerken op de thema’s arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en industriebeleid om de uitdagingen van de sector op het gebied van de digitale en de energie-transitie aan te pakken.

De werkgevers willen wendbaar en goed opgeleid personeel, de werknemers goed en aantrekkelijk werk met ontwikkel- en groeimogelijkheden

Vorig jaar zomer sloten FME, namens de werkgevers, en de vakbonden pas na langdurige onderhandelingen en acties een nieuw cao-akkoord. Hoe moeizaam dat cao-traject ook liep, er werd wel afgesproken meer te gaan samenwerken. Hiervoor is nu de Strategische Agenda Metalektro opgesteld. Deze gaat de basis vormen voor jaarlijkse actie-agenda’s.

Werkgevers en werknemers zijn het erover eens dat technologische en sociale innovatie nodig is voor een goed functionerende sector. De werkgevers willen wendbaar en goed opgeleid personeel, de werknemers goed en aantrekkelijk werk met ontwikkel- en groeimogelijkheden.

Het realiseren van die wensen stuit op verschillende uitdagingen. Met een gemiddeld oudere beroepsbevolking is de uitstroom momenteel hoger dan de instroom. De hogere leeftijd brengt ook inzetbaarheidsuitdagingen met zich mee. De sector kent daarnaast bezwarende werkomstandigheden, zoals zwaar werk, werk in ploegen en andere vormen van (werk)verzwarende situaties. Qua diversiteit en inclusie is nog veel te winnen; momenteel is het aandeel vrouwen in een technisch beroep in de metalektro slechts 6%.

Maar ook andere ontwikkelingen hebben grote invloed op werknemers en bedrijven: nieuwe technologieën, specifieke klantwensen, nieuwe regelgeving en demografische en maatschappelijke trends. Om daar op in te spelen en toekomstbestendig te blijven moet duidelijk zijn wat er speelt en welke behoeftes er zijn bij zowel werknemers als bedrijven. Dat vraagt om stabiele arbeidsverhoudingen en daarvoor is meer nodig dan ‘alleen’ een georganiseerd cao-overleg, dat eens in de paar jaar plaatsvindt. Voor het bereiken van gemeenschappelijke doelen op langere termijn is een continue dialoog nodig in de sector én in de bedrijven.

FME en de bonden benadrukken dat de werknemer het verschil gaat maken. Ze noemen het in hun agenda cruciaal dat die werknemer de juiste skills heeft; harde skills op het gebied van techniek en technologie en ook zogeheten soft skills als creativiteit, probleemoplossend vermogen, multidisciplinair samenwerken en flexibiliteit. Om die skills ten volle te kunnen ontwikkelen en te benutten, is het nodig te investeren in werknemers; zowel door werkgevers als door de werknemer zelf.

In de agenda wordt al wel opgemerkt dat de Nederlandse arbeidsmarkt onvoldoende in staat is om de goed opgeleide werknemers te leveren, die de technologische industrie nodig heeft. Er zullen ook arbeidsmigranten nodig zijn.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

FME: We hebben groene industriepolitiek nodig

20-09 “In de rijksbegroting voor volgend jaar zitten diverse lapmiddelen voor de korte termijn, die…

Bedrijf en Economie

FME gaat voor diversiteit

25-04 Het FME boegbeeld voor Diversiteit en Inclusie wordt Helen Kardan, Senior Manager Key Supplier…

Personeel en Opleiding

Vrouwen positief over werken in technologische industrie

08-03 Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek ‘Meer vrouwen interesseren en behouden voor…

Personeel en Opleiding

Ook FNV stemt in met nieuwe cao Metalektro

07-11 Op 22 september werd er een onderhandelaarsakkoord voor werknemers in de grootmetaal gesloten voor…

Personeel en Opleiding

FME-leden stemmen in met cao-akkoord

17-10 In de ledenvergadering (ALV) op 13 oktober stemde een meerderheid voor het aangaan van…

Personeel en Opleiding

Werknemers Metalektro gaan er 11% op vooruit

22-09 Bij goedkeuring door de leden gaat het akkoord gelden voor 150.000 werknemers die onder…

Bedrijf en Economie

FME: Koopkracht bedrijven moet prioriteit zijn

20-09 Andere Europese landen hebben een steunpakket opgetuigd om de industrie te ondersteunen. Ook Nederland…

TechnishowNieuws

ASML-CEO Peter Wennink en FME-voorzitter Theo Henrar openen TechniShow

05-07 Peter Wennink is als hoogste baas bij het belangrijkste Nederlandse hightechbedrijf al ruim twee…

Metaalnieuws inBeeld

10/07/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Nieuw pand: Wat zijn de toekomstplannen?

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema