Corona brengt digitalisering industrie in stroomversnelling

0

Door corona komt digitalisering bij veel industriële bedrijven in een stroomversnelling. In een Thema update Industry over digitalisering zet ING de laatste ontwikkelingen op dit gebied op een rijtje. Ook geeft het bankconcern tips om de kansen van digitalisering te benutten.

Smart Industry is de verregaande digitalisering van apparaten, productiemiddelen, producten, mensen en organisaties. Met gebruik van de allernieuwste productietechnologie. Hier komen de werelden van IT en OT (operational technology) elkaar tegen. Bij consumenten-producten sturen klanten de keten al massaal digitaal aan. In business tot business markten is in de gehele productieketen weliswaar al veel gedigitaliseerd maar benutten we nog lang niet de volledige potentie die digitalisering biedt. De overheid en brancheorganisaties zetten daarom vol in op digitalisering via de Smart Industry Agenda.

Om toekomstige economische groei, werkgelegenheid én een duurzame industrie te waarborgen is het van groot belang om versneld te investeren in digitalisering én nieuwe productietechnologie; dé drivers voor de ontwikkeling van een slimme, flexibele en concurrerende industriesector.

Digitalisering: snel, foutloos, nieuwe verdienmodellen

Digitalisering in de industrie verhoogt de efficiency in de hele operatie. Maar naast kortere doorlooptijden, foutreductie en kwaliteitsverbetering geeft digitalisering en ICT de mogelijkheid nieuwe verdienmodellen op te zetten, innovatieve producten te ontwikkelen en vernieuwende servicemodellen te introduceren.

Digitalisering & Data

Zodra digitalisering binnen bedrijven serieus vorm krijgt, wordt het delen van data met de keten structureel van toegevoegde waarde. Zo zorgt digitalisering

a) in de ontwikkelingsfase voor een versnelling in ontwerp, prototyping en testing,

b) in de productiefase door koppeling van machines en productiesystemen voor doorlooptijd verkorting,

c) in de orderfase zorgen platformen en portals ervoor dat onduidelijkheden in tekeningen verdwijnen en informatie aansluit op het productieproces en

d) in de gebruikersfase dat met benutting van gebruiksdata de dienstverlening aan klanten geoptimaliseerd en uitgebreid wordt, waarmee nieuwe verdienmodellen geïntroduceerd worden.

Transitie naar een smart industry

In een volledige smart toeleverketen draait het in essentie om de volgende ontwikkelingsblokken:

 1. Slim en foutloos produceren
 2. Flexibele (maatwerk)productie in kleine series
 3. Slimme, digitaal verbonden producten
 4. Slimme, extra (service)diensten bij fysiek product
 5. Digitale smart factory waar afdelingen en machines verbonden zijn en data sturend is
 6. Bedrijven die digitaal verbonden zijn in de keten (snel, foutloos)
 7. Duurzaam produceren (energie, materiaal-hergebruik)
 8. Slimmer werken door technologie die personeel ondersteunt.

Formuleer een digitale visie en strategie en zet nu de volgende de stap in een succesvolle transitie. Er is al veel kennis en ervaring in de markt aanwezig, gebruik deze om te versnellen.

Verzilveren van kansen die digitalisering & data biedt

De doeleinden waarvoor data ingezet kan worden te weten het proces, het business model of bedrijfsoverstijgend werken, vormen tevens de fasen, die een bedrijf kan doormaken in de data-transitie om kansen te verzilveren.

 1. Procesoptimalisatie: Hier legt een bedrijf de focus op het proces. Procesdata biedt een diepgaand inzicht waar de sterke- en knelpunten zitten in de organisatie en keten. Hiermee kan men heel gericht processen optimaliseren wat een voorwaarde is voor het optimaal benutten van nieuwe productietechnologieën.
 2. Data-gedreven strategie en innovatie van het business model. Data wordt ingezet voor specialisatie en ontwikkeling van maatwerkdiensten voor klanten(als predictive maintenance – servitization). Zorg voor een visie en een innovatieklimaat in de onderneming.
 3. Digitale ketens met een gezamenlijk data-ecosysteem: Randvoorwaarde is de openheid om data te delen. Als er geen data wordt gedeeld is er geen enkele vorm van horizontale en verticale samenwerking in ketens mogelijk laat staan platformisering. Dit vraagt van management en marktpartijen een heldere strategie én ontwikkelingstraject voor digitalisering.

Ontwikkel ICT competenties continue

De digitale economie geeft veel kansen, maar zonder investeren in de juiste (technische en IT) competenties, kennis en vaardigheden kun je niet innoveren in een wereld van data en AI (machine learning) en raak je op achterstand. Niet voor niets hameren werkgeversorganisaties op investeren in een leven lang leren; start daarom met werknemers continue bij te scholen, vooral in digitale kennis en vaardigheden en data science.

Voorbeelden uit de smart industry agenda

Van de productie van meetinstrumenten tot datamanagement, Tijd en geld besparen met flexibel produceren, De waardeketen verbonden: digitale ketens, informatie stromen intern digitaal verbonden, Slimme diensten: servitization tot ‘Slimme producten’ communiceren.