DNHK: Duitse economie stabiliseert op hoog niveau

0

De Duitse economie stabiliseert zich in 2013 op een hoog niveau en zal naar verwachting van de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) met 0,3 procent groeien. Dat blijkt uit de Duitsland-prognose die de Handelskamer voor het derde kwartaal van 2013 heeft opgesteld.

“Hoewel de economische groei iets lager zal uitvallen dan eerder dit jaar werd gedacht staat de Duitse economie er nog altijd uitstekend voor”, zegt DNHK-directeur Günter Gülker. “De werkgelegenheid groeit nog steeds, wat een positief effect heeft op de binnenlandse consumptie, maar ook de exportvraag blijft stabiel, vooral in opkomende economieën.”

De Handelskamer baseert haar inschatting op een recente enquête van de Deutscher Industrie und Handelskammertag (DIHK) onder ruim 24.000 ondernemers. Hieruit blijkt dat het Duitse bedrijfsleven de actuele situatie iets minder gunstig inschat dan bij voorgaande enquêtes het geval was. Vooral in branches als de bouw en de gastronomie zijn de ondernemers iets minder positief, hoewel het merendeel de huidige stand van zaken nog altijd als bevredigend tot goed beoordeelt. De verwachte exportgroei is ten opzichte van het vorige kwartaal gedaald tot 2 procent. Toch zorgen het brede productaanbod en de uitstekende concurrentiepositie van het Duitse bedrijfsleven ervoor dat de export zich op een hoog niveau stabiliseert. De toonaangevende ifo-index voor het producentenvertrouwen daalde ten opzichte van het tweede kwartaal licht van 106,7 naar 105,9 punten. De verwachtingen voor de komende maanden zijn in vrijwel alle sectoren positief. Zo verwacht de bouwsector een inhaalslag te kunnen maken ten opzichte van de slechte ontwikkeling begin dit jaar.

“De grootste risicofactor blijft de Europese markt”, zegt Gülker: “Ook al zijn extreme scenario’s minder waarschijnlijk geworden, toch zal het nog geruime tijd duren voordat de ingezette hervormingen effect zullen hebben en het bedrijfsleven weer impulsen vanuit Europa zal krijgen.”

Perspectieven Nederlandse toeleveranciers
In haar Duitsland-prognose voor het derde kwartaal, die de DNHK samen met Germany Trade and Invest (GTAI) heeft opgesteld, heeft de Handelskamer een aantal branches uitgelicht die in de komende tijd bijzonder goede kansen bieden voor het Nederlandse bedrijfsleven. Zo draaien de Duitse automobielsector en de machinebouw momenteel op volle toeren. Voor Nederlandse toeleveranciers van hightech onderdelen en systemen biedt dit goede perspectieven, vooral in het zuiden van Duitsland. Ook de Duitse gezondheidssector behoort tot de groeimarkten en biedt veel kansen voor Nederlandse aanbieders, bijvoorbeeld op het gebied van e-health en andere slimme toepassingen.