Dormatec luchtreiniger bestrijdt besmetting via aerosolen

0

Dormatec introduceert een filtersysteem dat de verspreiding van virussen en bacteriën via aerosolen tegen gaat. Dit systeem VC-60 is geschikt voor ruimtes waar meerdere mensen samenkomen, zoals spreekkamers, kantoren en kantines.

De coronapandemie is nog lang niet voorbij en er is dus alle reden om alle mogelijke maatregelen te blijven nemen. Inmiddels is meer bekend over hoe besmettingen ontstaan. Grofweg zijn er drie overdrachtmogelijkheden qua infecteren, te weten via druppels (middels niezen, hoesten en kuchen), besmette oppervlakken (deuren, winkelwagens en overige contactoppervlakken) en aerosolen (verspreiding middels de lucht).

Zuivering voor 99,95%

Mondkapjes en het desinfecteren/reinigen van oppervlakken bieden bescherming om overdracht van virussen door druppels en besmette oppervlakten tegen te gaan. Om de verspreiding van aerosolen te voorkomen heeft Dormatec Environment Systems in De Goorn, leverancier van onder meer luchtreinigings- en filtersystemen, in samenwerking met haar Duitse fabrikant LTA een filtersysteem ontwikkeld dat aerosolen in kantoren, vergaderruimtes, kantines en overige bedrijfsruimtes voor 99,95% uit de lucht zuivert en de lucht desinfecteert. De virusconcentratie in voornamelijk gesloten ruimtes wordt met de inzet van dit filtersysteem significant gereduceerd met een gezond en prettig binnenklimaat tot gevolg. Ook mensen met een pollenallergie (hooikoorts-achtige verschijnselen) ondergaan de positieve gevolgen dan dit filtersysteem omdat pollen en kiemen door het filtersysteem effectief worden verwijderd.

Plug & play

Het system werkt als volgt: een elektrostatisch filter in combinatie met een HEPA filter zorgt voor een efficiënte afscheiding van bacteriën, virussen, pollen en overige aerosolen. De units worden reeds veelvuldig ingezet in industriële productieprocessen en het procedé is goedgekeurd en bevestigd door de Duitse Vereniging van Ingenieurs. Het VC-60 filter is een plug & play 230V luchtreiniger en kan een ruimte van circa 125 tot 300 vierkante meter effectief ontdoen van mogelijk schadelijke aerosolen.