Eerste Europees erkende diploma’s lascoördinator B uitgereikt

0

Tijdens een feestelijke bijeenkomst zijn de eerste tien Europees erkende diploma’s van de opleiding ‘Lascoördinator niveau B en/of S’ officieel overhandigd aan de geslaagde cursisten.

Bedrijven die stalen en aluminium constructiedelen binnen de EU in het handelsverkeer brengen, zijn per 1 juli 2014 verplicht een CE verklaring op te stellen. Dat is in het kader van de Europees geharmoniseerde productnorm NEN-EN 1090-1: 2009+A1:2011. Bedrijven zijn geautoriseerd dit te doen als de FPC (Fabrication Production Control – Fabrieksprocesbeheersing) door een externe aangemelde genotificeerde instantie is gecertificeerd. De branchevereniging Samenwerkende Nederlandse Staalbouw heeft samen met de Koninklijke Metaalunie een workshop ontwikkeld, die helderheid verschaft over de FPC. Bedrijven moeten echter ook de beschikking hebben over een competente lascoördinator, gerelateerd aan de complexiteit en het materiaal van de constructiedelen die men op de markt brengt. Speciaal voor die groep biedt SNS, ondersteund door het NIL (Nederlands Instituut voor Lastechniek), naast een workshop FPC ook een opleiding lascoördinator aan. De opleiding lascoördinator op niveau B en/of S wordt bij goed gevolg beloond met een Europees erkend diploma van het (EWF) European Federation for Welding, joining and cutting.