Ellimetal speelt het hard met LCV Stellieten

0

Ellimetal, leverancier van oplossingen voor industriële processen & opslag, contracteerde LCV voor lasercladding van metalen secties van een stijger, damplijn en luchtgrid. Gekozen werd voor lasercladding in plaats van hardoplas om abrasieve slijtageweerstand naar een hoger niveau te tillen.

Het gerobotiseerd lasercladden brengt de coating efficiënt aan op de grote gebogen metalen onderdelen. Ellimetal waardeert het claddingproces van LCV, dat zorgt voor 20% hogere stelliet 6 hardheid (tot 50 HRC). De lagere verdunning bij de lasercladding technologie leidt tot een dunnere en meer functionele claddinglaag. Het gecontroleerde smeltproces garandeert een hogere uniformiteit, zowel zichtbaar als in dikte. Ellimetal werkt samen met LCV om de beperkingen van lasercladding verder te verleggen.

Stijger, damplijn en luchtgrid onderdelen
Ellimetal is fabrikant van drukvaten, silo’s en gespecialiseerde procesapparatuur. De ingenieurs bepalen de dimensies en de sterkte van de structuren. Ze houden rekening met de operationele temperaturen, drukken en windkrachten. Bij het werken met processen die onderhevig zijn aan erosie, worden doorgaans kobalt-gebaseerde stellieten gebruikt om abrasieve slijtage te verminderen.

Voor een project met een industriële vuurvaste reactor, vroeg Ellimetal aan LCV om lasercladding toe te passen op metalen onderdelen die blootgesteld zijn aan abrasieve slijtage (bijvoorbeeld reactor stijger, damplijn en luchtgrid). In een vuurvaste opstelling worden de metalen onderdelen die bepaalde taken vervullen in de reactor weggehouden van de ultrahoge temperaturen elders in de reactor. De onderdelen werden gebracht naar LCV waar een lasercladding robot de abrasieve slijtage werende coating heeft aanbracht.

De lasercladding technologie van LCV combineert een optimale poederformule met dynamische smeltbadcontrole. Met behulp van een robotkop die met uniforme snelheid en werkafstand beweegt, wordt lasercladding continu toegepast met een klein smeltbad dat snel afkoelt. Dit resulteert in een veel lagere verdunning, waardoor een ultrafijne microstructuur van de LCV Stellite 6 coating tot stand komt met superieure abrasieve slijtageweerstand.

Samenwerking breidt mogelijkheden verder uit
Ellimetal erkent dat de hardheid van de Stelliet 6 coating (50 HRC) hoger is in vergelijking met conventionele hardoplas (39 HRC). De vergelijking toont ook dat het gecladde oppervlak veel dunner en uniformer is. Dat is geen verrassing omdat hardoplas een semi-geautomatiseerd process is dat een laag voorziet van ruwweg 3 mm inclusief verdunning.

Ellimetal is blij met de samenwerking met LCV. In een open communicatie worden over specifieke technische uitdagingen (hogere kans op microscheurtjes) overlegd en samen nieuwe verbeteringen uitgevoerd en geëvalueerd. Ellimetal concludeert dat lasercladding en hardoplas vergelijkbaar zijn in onderhoudskosten en -tijdsbesteding, en ziet potentieel in het voorstellen van lasercladding aan zijn klanten.