Expertise Centrum Precisietechniek werkt aan groei instroom

0

In de RDM kantine in Rotterdam is onlangs de oprichting van het Expertise Centrum Precisietechniek (ECP) gevierd. Deze vereniging is het initiatief van enkele metaalbedrijven, consultant Arjan van Wijngaarden, Koninklijke Metaalunie en OOM en heeft als doel de continuïteit van de precisietechniek in Zuid-Holland te waarborgen.

De vereniging wil de instroom van vakmensen laten groeien door de precisietechniek te promoten in het voortgezet onderwijs en onder zij-instromers. Maar ook door aantrekkelijke beroepsopleidingen aan te bieden die beter aansluiten op de praktijk. Dat zal gebeuren in samenwerking met het onderwijs, de regionale overheid en bedrijven, die beschikken over moderne machines en actuele vakkennis. Door de opleidingen modulair vorm te geven, kunnen ook zittende werknemers en zij-instromers zich er bij- of omscholen. Daarbij gaat het ECP expertise verzamelen om onderwijsvernieuwingen toe te passen en kennisdeling te organiseren onder de lid-bedrijven.

De volgende verspanende metaalbedrijven zijn bij het initiatief betrokken: Boers & Co, FMI Machining, FMI Instrumed, Icamat technology, Klift Metaalbewerking, Madern, Matrix Metaalbewerking en Peekstok Machining. Samen met consultant Arjan van Wijngaarden, Metaalunie en OOM besloten zij vorig jaar om gezamenlijk een aantal problemen in de precisietechniek in de regio bij de kop te pakken. Zo is het aantal jongeren dat wordt opgeleid veel te klein om de uitstroom van vakmensen wegens pensioen in de komende jaren op te kunnen vangen, en kiezen steeds minder jongeren voor de beroepsopleidingen, waardoor deze dreigen te verdwijnen. Daarbij geldt voor de zittende medewerkers dat zij computergestuurd en procesgericht moeten leren werken, omdat het vak door de automatisering en digitalisering snel verandert.

Inmiddels heeft het ECP acht lidbedrijven verwelkomd en is het bezig de eerste plannen te realiseren. Met een gezamenlijke wervingscampagne zal een eigentijds beeld van de sector en de bijbehorende beroepen worden neergezet. Daarnaast wordt er een digitale leeromgeving ontwikkeld met onderwijsmodules over de nieuwste technologische ontwikkelingen voor zittend personeel, docenten en leerlingen in het beroepsonderwijs.