FME start Artificial Intelligence Platform

Werkgeversorganisatie FME is een Platform Artificial Intelligence (AI) platform gestart voor toepassers en ontwikkelaars van Artificial Intelligence binnen de technologische industrie. Via dit Platform wil FME bedrijven binnen de technologische industrie die AI ontwikkelen en toepassen of dat overwegen met elkaar verbinden.

Artificial Intelligence is volgens FME een sleuteltechnologie, die de wereld net zo ingrijpend gaat veranderen als de industriële revolutie dat in de 18e en 19e eeuw heeft gedaan. De werkgeversorganisatie geeft aan dat er grote stappen worden gezet bij de evolutie van lerende algoritmes en het probleemoplossend vermogen van AI en het daarmee steeds beter toepasbaar wordt binnen bedrijfsprocessen. Mede door het groeiende gebruik van AI in het bedrijfsleven, het ontstaan van verschillende maatschappelijke initiatieven en netwerken rond AI en de nieuwe Digitaliseringsstrategie die het Kabinet onlangs introduceerde, heeft FME nu een Artificial Intelligence Platform gelanceerd.

Cursus
Samen met haar leden wil FME zich inzetten voor bredere toepassing van AI binnen de technologische industrie. Mede daarom heeft FME ook al onlangs samen met enkele partners de Nationale AI-cursus gelanceerd. De Nationale AI Cursus is een initiatief van AI for Good, ICAI en Elephant Road en wordt mede mogelijk gemaakt door diverse partners, waaronder verschillende universiteiten en onder meer Brainport Eindhoven en opleidingscentrum Zadkine. Met deze gratis cursus wordt uitgelegd wat Artificial Intelligence is, waar het gebruikt wordt en wat de verdere mogelijkheden zijn. “Kunstmatige intelligentie is al lang geen toekomstmuziek meer”, aldus Jim Stolze, directeur van Aigency en initiatiefnemer van de cursus. “Het zit verweven in alle aspecten van het dagelijks leven. Van (bijna) zelfrijdende auto’s tot en met de newsfeed van Facebook. Alles wat we van een stekker hebben voorzien, kan op den duur een zelflerend systeem worden.” De initiatiefnemers willen 1% van de Nederlandse bevolking met de online cursus bereiken in 2019. “Door AI te gebruiken kunnen we producten en productieprocessen slimmer en efficiënter maken”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé. “Ik raad alle medewerkers in de technologische industrie aan om deze cursus te doen en vervolgens aan de slag te gaan om deze kennis te begrijpen en toe te passen. Dit sluit aan bij de ambitie van UpgradeNL, waarmee we iedereen techwijs willen maken. Zo zorgen we er samen voor dat Nederland de innovatieve koploper wordt.”

Uitdagingen en kansen voor de technologische industrie
In het verlengde daarvan heeft FME het Artificial Intelligence Platform gelanceerd, waarmee de werkgeversorganisatie de leden graag met elkaar wil verbinden en waarbij de focus wordt zowel op de toepassers als de ontwikkelaars is gericht. Een brede AI-agenda voor de technologische industrie, dient kansen te identificeren en richting te geven om die kansen te verzilveren. FME doelt hiermee onder meer om het ontwikkelen van producten en het verbeteren van productieprocessen door middel van Advanced Manufacturing, Smart Products, Servitization en Digital Factory. Daarnaast wijst de werkgeversorganisatie op toepassen van AI bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld met smart cities, binnen de zorg en binnen de agri-foodsector. Uit het FME Ondernemersonderzoek 2018 blijkt tevens dat het een belangrijk thema is onder de FME-leden: 44% van de respondenten is al bezig met AI of verwacht dat binnen 3 jaar te zijn, voor machine learning is dat 55%. Wel moet daarbij een aantal knelpunten worden aangepakt. Zo geeft FME aan dat Nederland een tekort heeft aan geschoolde werknemers en moet een inhaalslag gemaakt worden om bij de cutting edge van AI-onderzoek te komen. Om dit te bereiken ziet de werkgeversorganisatie de noodzaak in samenwerking en uiteindelijk wil FME toewerken naar concrete activiteiten die haar leden en relevante stakeholders kunnen uitvoeren, om zo de mogelijkheden van AI binnen de technologische industrie maximaal te benutten.

Kerngroep
Om dit te bewerkstelligen is een kerngroep samengesteld met daarin FME-leden NXP, IBM, ABB, DAF, Tata Steel, KPN, Philips en ASML, die samen met FME en TNO een strategische agenda voor het Platform zullen opstellen. Daarna kunnen bedrijven binnen de technologische industrie zich bij het Platform aansluiten.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Duurzaam inkopen wint aan belang

15-07 In het komende jaar blijft het beheersen van supply chain risico’s en kostenbeheersing/reductie de…

Automatisering

Aan de slag met digitale werkinstructies

08-07 In veel productieprocessen, waaronder assemblage, blijft de inzet van mensen nodig. Deze mensen moeten…

Bedrijf en Economie

FME verlangt inzet op innovatie van nieuwe kabinet

03-07 Met deze agenda, getiteld ‘Naar een sterker, slimmer en groener Nederland’, roept FME het…

Materialen

Proefplatenstation Tata Steel versnelt ontwikkeling nieuwe staalsoorten

01-07 De uitbreiding is de meest recente in een serie investeringen en versterkt de positie…

Bedrijf en Economie

FME sluit zich aan bij IMVO-convenant Metaalsector

10-06 Al 5 jaar steunbetuiger FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, was al vijf…

Materialen

Danieli en Tenova gaan basic engineering doen voor Groen Staal-plan Tata Steel

27-05 Danieli is een wereldwijde leverancier van technologie voor de ijzerproductie. Tenova is een pionier…

Bedrijf en Economie

Metaalunie en FME positief over Hoofdlijnenakkoord

17-05 Metaalunie waardeert vooral de nadruk op het maatschappelijke belang van het MKB en de…

Bedrijf en Economie

Voorjaarsnota smaakt voor FME zoetzuur

22-04 Theo Henrar, voorzitter FME: “Daarmee smaakt de Voorjaarsnota zoetzuur. Herstel van de IKC-regeling is…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV