FNV blij met meer ‘echte banen’ bij ASML

0

Chipmachinemaker ASML gaat minder flexkrachten inhuren en neemt meer mensen in vaste dienst. De flexibele schil brengt ASML terug van 25 naar 20 procent. Peter Reniers, bestuurder FNV Metaal: “FNV Metaal is content dat ASML zijn beroemde ‘flexpolicy’ op de schop gooit en veel meer echte banen gaat aanbieden om werknemers beter aan zich te kunnen binden.”

FNV Metaal vindt het een goede eerste stap, maar ziet in de praktijk veel hindernissen. Reniers: “Flexers zijn volledig afhankelijk van de medewerking van het detacheringsbureau waar zij nu in dienst zijn. Daar bovenop zitten ze ook vaak gevangen in een concurrentie- en relatiebeding. Zonder medewerking van het detacheringsbureau, komt zo’n flexer nooit in dienst bij ASML.”

ASML werkt voornamelijk met detacheringsbureaus bij de inhuur van flexkrachten. Deze werknemers werken vaak al vele jaren bij ASML. Reniers: “De werknemers van detacheringsbureaus hebben nog geen aanbod gehad. Maar hun werk stopt wel om plek te maken voor vaste krachten. Dat betekent dat de mensen die vaak al meer dan tien jaar werken bij ASML, straks tussen wal en schip vallen. Dat is een rare situatie. Wij roepen daarom ASML en de detacheringsbureaus op om onderling afspraken te maken, zodat medewerkers zélf de vrijheid krijgen om daar te werken, waar zij zelf het liefst in dienst zijn.”

Gelijke betaling
Daarnaast vindt FNV Metaal dat een gelijke betaling voor gelijk werk strakker gehanteerd mag worden. Reniers: “Een bedrijf als ASML moet meer verantwoordelijkheid dragen voor de medewerkers die hun diensten aan ASML ter beschikking stellen. Te beginnen door een andere norm te hanteren. In plaats van minder dan 10 procent verschil in beloning tussen vaste krachten en ingehuurden, vinden wij dat er helemaal geen verschil mag zijn. Daarnaast dient ervaring zich ook in hoger loon uit te betalen.”

Personeelsbeleid meer mensgericht
FNV Metaal maakt zich verder sterk voor een beter personeelsbeleid. Door de ongekende groei van ASML, neemt het belang van regels en procedures toe. In het personeelsbeleid draait het te vaak om ‘moeten’ en ‘mogen’, waarbij regels en procedures leidend zijn. Reniers: “Een beter personeelsbeleid gaat uit van ‘willen’ en ‘kunnen’, waarbij het draait om de kracht van talent. De HR-afdeling moet haar oren minder laten hangen naar de managers en meer luisteren naar medewerkers. ASML is een mooi bedrijf en staat in de regio bekend als een goede werkgever. Technologische vernieuwingen en economische ontwikkelingen zorgen voor een ongekende dynamiek, maar de mens is de maat der dingen.”