Forse verlaging pensioenen in de metaal per 1 april

De korting van de pensioenen bij de twee grote fondsen voor de metaalsector gaat door. Pensioenfonds PMT Metaal (190.000 gepensioneerden) verlaagt de pensioenen per 1 april met 6,3 procent. PME (ruim 150.000 gepensioneerden), haalt per 1 april 5,1 procent van de pensioenen af.

Volgens PMT Metaal en PME krijgen gepensioneerden door de maatregelen ruim 20 euro per maand minder. Mensen met een prepensioen raken zelfs zo’n 75 euro per maand kwijt.

PMT stelt dat deze maatregelen nodig zijn om het fonds financieel weer gezond te krijgen. Om verlaging te kunnen vermijden, had de dekkingsgraad dicht bij de 100% moeten staan. De dekkingsgraad eind 2012 was echter 92,4%. Op basis van de dekkingsgraad per eind 2012 lijkt in 2014 voorlopig geen aanvullende verlaging nodig. De cijfers eind 2013 zijn daarvoor echter bepalend.

Guus Wouters, directeur PMT: “Het is een uiterst pijnlijke maatregel waartoe PMT heeft moeten besluiten. Het verlagen van de pensioenen is het laatste middel dat een pensioenfonds wil inzetten. Gepensioneerden voelen dit immers direct in hun portemonnee, werknemers bouwen op langere termijn minder pensioen op en werkgevers gaan een hogere bijdrage betalen. Ik begrijp dan ook goed dat gepensioneerden, werknemers en werkgevers in de sector Metaal en Techniek bijzonder teleurgesteld zullen zijn. We hebben de pijn echter zo eerlijk mogelijk proberen te verdelen: iedereen draagt samen op een evenwichtige manier bij aan het herstel van het pensioenfonds.”

Voor 1 maart bericht
Alle gepensioneerden, deelnemers en ex-deelnemers ontvangen voor 1 maart 2013 een brief over de pensioenverlaging. Gepensioneerden ontvangen in april een nieuw uitkeringsoverzicht. Mensen die nog aan het werk zijn, ontvangen vanaf juni een geactualiseerd Uniform Pensioen Overzicht. (UPO). Vanaf 1 april zijn de verlaagde bedragen ook zichtbaar in de pensioenplanner en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Kijk op de speciale pagina over de pensioenverlaging voor meer informatie, de meest gestelde vragen en rekenvoorbeelden.

Onvoldoende reserves
In Nederland worden we gemiddeld steeds ouder. PMT zegt daarmee rekening te hebben gehouden, maar de laatste jaren is de levensverwachting nog sneller gestegen dan was voorzien. Gepensioneerden krijgen daardoor een veel langere tijd pensioen dan waarvoor in het verleden is betaald. De langere levensverwachting heeft bij PMT geleid tot een afname van circa 13% van de dekkingsgraad.

PMT heeft de afgelopen jaren goede rendementen gemaakt op de beleggingen. Daardoor is er in de sector Metaal en Techniek nu meer geld voor pensioen opzij gezet dan ooit tevoren. Maar door de financiële crisis is het toch nog niet genoeg. Door de lage rente die het gevolg is van de crisis, is PMT gedwongen om extra veel geld te reserveren voor de pensioenen van nu en straks. Dat extra geld is er op dit moment niet.

Evenwichtige belangenafweging
Om weer financieel gezond te worden, neemt PMT verschillende maatregelen. De maatregelen worden zo eerlijk mogelijk verdeeld tussen werkgevers, werknemers en gepensioneerden.

PMT heeft de volgende maatregelen al genomen:

– vanaf 2009 is de pensioenpremie jaarlijks verhoogd;
– vanaf 2009 zijn de opgebouwde pensioenen van werknemers en de uitkeringen van gepensioneerden niet meer verhoogd;
– vanaf 1 april 2013 dragen werkgevers 0,57% van de loonsom extra bij aan de kosten voor de pensioenregeling. Daardoor wordt de eigen bijdrage van werknemers lager, wat een positief effect heeft op het netto salaris van de deelnemers.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

PME gaat voor halvering absolute CO2-uitstoot in 2030

04-01 Ook voor de beleggingscategorieën vastgoed, infrastructuur en private equity zijn reductiedoelstellingen geformuleerd. PME is…

Personeel en Opleiding

Gepensioneerde PME krijgt er gemiddeld 50 euro netto per maand bij

28-11 Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur PME, “Afgelopen jaar schoot de energierekening omhoog en werd…

Personeel en Opleiding

PMT verhoogt pensioenen met 4,2%

16-11 Voor de gepensioneerden betekent dit een verhoging van de pensioenuitkering en voor de niet…

Bedrijf en Economie

Pensioenfonds PMT belegt niet meer in 19 fossiele energiebedrijven

09-11 PMT gaat verder in gesprek met de 23 energiebedrijven die mogelijk mee kunnen bewegen…

Bedrijf en Economie

Ook PMT pensioenen tussentijds omhoog

11-07 Voor de gepensioneerden betekent dit een verhoging van de maandelijkse pensioenuitkering. Voor deelnemers betekent…

Personeel en Opleiding

PME verhoogt pensioenen met 1,29%

22-06 De verhoging is volgens het pensioenfonds in de metaal en technologische industrie  een eerste…

Bedrijf en Economie

Verbetering financiële positie PME zet door

21-04 Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: “Onze dekkingsgraad is in het eerste kwartaal van 2022…

Personeel en Opleiding

Verbetering financiële positie PME zet door

27-01 De dekkings­graad steeg over het gehele jaar genomen met meer dan 10%: 2020 werd…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen