Forse verlaging pensioenen in de metaal per 1 april

De korting van de pensioenen bij de twee grote fondsen voor de metaalsector gaat door. Pensioenfonds PMT Metaal (190.000 gepensioneerden) verlaagt de pensioenen per 1 april met 6,3 procent. PME (ruim 150.000 gepensioneerden), haalt per 1 april 5,1 procent van de pensioenen af.

Volgens PMT Metaal en PME krijgen gepensioneerden door de maatregelen ruim 20 euro per maand minder. Mensen met een prepensioen raken zelfs zo’n 75 euro per maand kwijt.

PMT stelt dat deze maatregelen nodig zijn om het fonds financieel weer gezond te krijgen. Om verlaging te kunnen vermijden, had de dekkingsgraad dicht bij de 100% moeten staan. De dekkingsgraad eind 2012 was echter 92,4%. Op basis van de dekkingsgraad per eind 2012 lijkt in 2014 voorlopig geen aanvullende verlaging nodig. De cijfers eind 2013 zijn daarvoor echter bepalend.

Guus Wouters, directeur PMT: “Het is een uiterst pijnlijke maatregel waartoe PMT heeft moeten besluiten. Het verlagen van de pensioenen is het laatste middel dat een pensioenfonds wil inzetten. Gepensioneerden voelen dit immers direct in hun portemonnee, werknemers bouwen op langere termijn minder pensioen op en werkgevers gaan een hogere bijdrage betalen. Ik begrijp dan ook goed dat gepensioneerden, werknemers en werkgevers in de sector Metaal en Techniek bijzonder teleurgesteld zullen zijn. We hebben de pijn echter zo eerlijk mogelijk proberen te verdelen: iedereen draagt samen op een evenwichtige manier bij aan het herstel van het pensioenfonds.”

Voor 1 maart bericht
Alle gepensioneerden, deelnemers en ex-deelnemers ontvangen voor 1 maart 2013 een brief over de pensioenverlaging. Gepensioneerden ontvangen in april een nieuw uitkeringsoverzicht. Mensen die nog aan het werk zijn, ontvangen vanaf juni een geactualiseerd Uniform Pensioen Overzicht. (UPO). Vanaf 1 april zijn de verlaagde bedragen ook zichtbaar in de pensioenplanner en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Kijk op de speciale pagina over de pensioenverlaging voor meer informatie, de meest gestelde vragen en rekenvoorbeelden.

Onvoldoende reserves
In Nederland worden we gemiddeld steeds ouder. PMT zegt daarmee rekening te hebben gehouden, maar de laatste jaren is de levensverwachting nog sneller gestegen dan was voorzien. Gepensioneerden krijgen daardoor een veel langere tijd pensioen dan waarvoor in het verleden is betaald. De langere levensverwachting heeft bij PMT geleid tot een afname van circa 13% van de dekkingsgraad.

PMT heeft de afgelopen jaren goede rendementen gemaakt op de beleggingen. Daardoor is er in de sector Metaal en Techniek nu meer geld voor pensioen opzij gezet dan ooit tevoren. Maar door de financiële crisis is het toch nog niet genoeg. Door de lage rente die het gevolg is van de crisis, is PMT gedwongen om extra veel geld te reserveren voor de pensioenen van nu en straks. Dat extra geld is er op dit moment niet.

Evenwichtige belangenafweging
Om weer financieel gezond te worden, neemt PMT verschillende maatregelen. De maatregelen worden zo eerlijk mogelijk verdeeld tussen werkgevers, werknemers en gepensioneerden.

PMT heeft de volgende maatregelen al genomen:

– vanaf 2009 is de pensioenpremie jaarlijks verhoogd;
– vanaf 2009 zijn de opgebouwde pensioenen van werknemers en de uitkeringen van gepensioneerden niet meer verhoogd;
– vanaf 1 april 2013 dragen werkgevers 0,57% van de loonsom extra bij aan de kosten voor de pensioenregeling. Daardoor wordt de eigen bijdrage van werknemers lager, wat een positief effect heeft op het netto salaris van de deelnemers.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Nieuwe pensioenregeling voor de Metaal en Techniek

08-04 De nieuwe regeling bestaat uit een solidaire premieregeling, een verplichte basisregeling en vrijwillige aanvullende…

Bedrijf en Economie

Miljoenen voor innovatie door metaalpensioenfondsen

20-03 Deze investering wordt gedaan via een nieuw fonds, genaamd het ‘Strategic Partners Fund’. Het…

Personeel en Opleiding

PME verhoogt pensioenen met 3,26 procent

28-11 De premie van 27,98% blijft gelijk en de pensioenopbouw stijgt van 1,815% naar 1,875%…

Personeel en Opleiding

Financiële positie pensioenfonds PME verder versterkt

19-10 De actuele dekkingsgraad steeg van 113,5% eind juni naar 118,1% eind september. De stijgende…

Bedrijf en Economie

Dekkingsgraad van PME Pensioenfonds klimt gestaag omhoog

20-07 Een toename van het rendement in combinatie met een hogere marktrente is hiervan de…

Personeel en Opleiding

Metaalpensioenfondsen investeren nogmaals € 150 miljoen in start- en scale-ups

08-02 Er worden de komende jaren honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in Nederlandse snelgroeiende technologiebedrijven die…

Personeel en Opleiding

PME gaat voor halvering absolute CO2-uitstoot in 2030

04-01 Ook voor de beleggingscategorieën vastgoed, infrastructuur en private equity zijn reductiedoelstellingen geformuleerd. PME is…

Personeel en Opleiding

Gepensioneerde PME krijgt er gemiddeld 50 euro netto per maand bij

28-11 Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur PME, “Afgelopen jaar schoot de energierekening omhoog en werd…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV