Geringe toename nieuwe orders remt groei

0
120

De NEVI PMI is in januari terug gevallen naar 55.1, het laagste niveau in 28 maanden. Dit wijst op een lichte vertraging van het groeitempo van de Nederlandse productiesector.

Een belangrijke reden voor de minder grote groei was de kleinste toename van de nieuwe orders sinds september 2016 en van de exportorders sinds juli 2016. De voorraad gereed product steeg voor de vierde maand op rij, de langste periode sinds het begin van dit onderzoek, en de achterstanden daalden voor de derde keer in vier maanden.

De kleinste uitbreiding van de inkoopactiviteiten in meer dan tweeënhalf jaar leidde tot de geringste verlenging van de levertijden sinds december 2016. De groei van de personeelsbestanden was aanzienlijk, maar wel de kleinste sinds mei 2017.

De inkoopprijsinflatie was opnieuw fors en iets hoger dan vorige maand, wat deels het gevolg was van een stijging van het btw-tarief. De verhoging van de verkoopprijzen was de op een na grootste in bijna acht jaar. De Toekomstige productie index liet het op een na laagste cijfer zien in achtentwintig maanden.

Brexit en handelsoorlog VS-China
Bart Vos, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit van Tilburg, zegt in een reactie op de nieuwste cijfers:  “Het afgelopen jaar is er sprake geweest van een geleidelijke daling, met af en toe een lichte opleving, in de NEVI PMI: van 63.4 in februari 2018 naar 55.7 in januari 2019. Op zich geen reden tot paniek natuurlijk, een score van boven de 50.0 duidt immers nog steeds op economische groei. Er is echter wel sprake van vertraging in het groeitempo van de Nederlandse productiesector. Bovendien kan een verdere (bescheiden) toename van de voorraad gereed product erop duiden dat deze groeivertraging door zal zetten.”

Vos zegt van nature geen doemdenker te zijn, maar ziet op het wereldtoneel toch wel enkele donkere wolken aan de horizon. “Ik wil er hier twee kort aanstippen, beide volgens mij op langere termijn van invloed op de ontwikkeling van de NEVI PMI. Ten eerste is er natuurlijk de Brexit, politiek gezien een buitengewoon complex en explosief dossier. Voor ons vakgebied kan een ‘no deal’ oplossing grote gevolgen hebben voor de handel tussen Nederlandse en Britse bedrijven. De Britse PMI scoorde overigens in december 2018 nog steeds boven de 50 (54.1), maar de Britse respondenten gaven wel aan onzeker te zijn over de gevolgen van Brexit en de ontwikkeling van wisselkoersen.”

“Ten tweede is er de al geruime tijd sluimerende dreiging van een verder escalerende handelsoorlog tussen de VS en China. Ver van ons bed? Zeker niet voor een handelsnatie als Nederland, de verwevenheid in mondiale ketens is immers de afgelopen decennia fors toegenomen. China is een belangrijke factor in onze Nederlandse import en wat dat betreft moet een Chinese PMI van onder de 50 (49.4 in december 2018) toch wel enige zorgen baren. De deelindex voor nieuwe Chinese exportorders lag met 46.6 zelfs nog iets lager. Voor de wereldeconomie is het dan ook te hopen dat topoverleg tussen China en de VS de komende weken succesvol is om zodoende verdere escalatie te voorkomen.”