Grootverspaners maken verse start

Koninklijke Metaalunie is sinds 1 januari een nieuwe branchegroep rijker. Het is de Dutch Heavy Machining Association (DHMA). Deze telt bij de start zestien leden, allemaal grootverspaners die tot voor kort lid waren van de sectorgroep Groot Verspaners Nederland (GVN) van de NEVAT. Het oude GVN-bestuur onder voorzitterschap van Arno Wendrich vormt nu het bestuur van de DHMA.

“Onze organisatie wordt één op één doorgezet”, zegt Wendrich, die tevens directeur/eigenaar is van Habets in Nuth. Hij spreekt van een nieuwe, verse start bij het begin van 2020: “We zijn vele jaren naar volle tevredenheid onderdeel geweest van NEVAT. Maar we willen nu als grootverspaners stappen zetten en daarvoor hebben we een nieuw huis nodig.” Binnen de NEVAT zijn de afgelopen jaren diverse personele wisselingen geweest en ook is de organisatie van de branchevereniging van toeleveranciers (onderdeel van FME) ingekrompen. Hierdoor hadden de grootverspaners het idee dat ze voor hun toekomstplannen geen beroep meer konden doen op een solide bureau dat die plannen oppakt en realiseert. “We zijn allemaal drukke ondernemers”, aldus Wendrich. “Voor de uitvoering van onze ideeën hebben steun nodig.”

Internationale ambities
Wat zijn dan de stappen die de DHMA-leden nu onder de paraplu van de Metaalunie wel hopen te zetten? Allereerst is er bewust gekozen voor een Engelstalige naam, wat aangeeft dat de grootverspaners internationale ambities koesteren. Hiervoor is meer samenwerking nodig. Wendrich: “De wereld verandert en boven de markt zweven allerlei grote projecten. Onze leden hebben allemaal tegen de 30 à 40, een enkeling meer dan 50 medewerkers en zijn daarmee te klein om zulke projecten als individueel bedrijf uit te voeren. Maar gezamenlijk kunnen we ze wel oppakken. De ideeën daarvoor liggen er maar die zijn niet uitgewerkt.” Meer onderlinge samenwerking vereist kwalitatieve en daarmee ook kwantitatieve groei van de DHMA. De sectorgroep GVN telde ooit zo’n dertig leden, maar dat zijn er de laatste jaren beduidend minder geworden; deels door natuurlijk verloop (faillissementen, fusies, overnames) maar deels ook doordat leden zijn afgehaakt omdat ze bij de GVN niet meer vonden wat ze ervan verwachtten. Daaronder waren ook – wat Wendrich noemt – ‘kwalitatief goede leden’: “Wat je bij branchegroepen vaak ziet is dat veel leden vooral komen halen en zelf niks brengen. Het geven van een presentatie over je eigen bedrijf, je problemen delen en sparren met collega’s vereist een zekere betrokkenheid/openheid. Bedrijven die daarvoor openstaan heb je nodig om echt samen te werken.”

Code of Conduct
Om die reden is met de start van de DHMA de Code of Conduct nieuw leven ingeblazen. “We hadden wel afspraken over het delen van zaken met elkaar, maar die zijn met het vertrek van leden en de komst van nieuwe leden verwaterd. Deze nieuwe Code of Conduct verplicht leden echt dingen te delen en gaat heel diep.” De DHMA streeft ook naar samenwerking met andere branchegroepen binnen de Metaalunie en verwacht daar de nodige synergie van. Verder noemt Wendrich de Metaalunie ‘een organisatie met body, die dichtbij ondernemers staat. Hij verwacht hier zeker een groei van het ledenaantal te kunnen behalen. “Hier zit zeker potentieel. Ook alle oud-leden zijn al benaderd om weer mee te doen. Een redelijk groot aantal zegt: leuk, we worden weer lid.”

GVN gaat samen met Precision Part Platform optrekken
De sectorgroep Groot Verspaners Nederland blijft binnen NEVAT bestaan en zal samen met het Precision Parts Platform gaan optrekken. Branchemanager Anne-Jaap Deinum licht toe: “Ook in 2020 gaat NEVAT met al haar leden en sectoren aan de slag om te werken aan een krachtige toeleverende Nederlandse maakindustrie. We zien dat de OEM’ers steeds meer een verspanende oplossing willen voor hun machines. De termen ‘groot’ en ‘klein’ spelen daarin een veel minder belangrijke rol als voorheen. Het gaat de opdrachtgevers vooral om een goede prijs en kwaliteit en steeds nadrukkelijker een efficiëntere keten; samenwerking tussen bedrijven en innovatie is daarin cruciaal om de internationale concurrentie voor te blijven. En dit zal in 2020 ook zichtbaar worden binnen NEVAT waarin de sectorgroepen Groot Verspaners Nederland en het Precision Parts Platform samen zullen gaan optrekken. Juist omdat veel thema’s overlappend zijn en je daarin samen sterker in staat.”

Zware bewerkingstechnieken in grote afmetingen
De DHMA verenigt bedrijven die voor derden dan wel ten behoeve van de eigen productie, als hoofd- of nevenactiviteit zware machinale bewerkingstechnieken uitvoeren in grotere afmetingen. Onder zware machinale bewerkingstechnieken in grotere afmetingen worden verstaan onder andere centerdraaien > 5000 mm draailengte, carrouseldraaien > 2500 mm diameter, frezen/kotteren > 3000 mm, slijpen > 3000 mm en honen > 1500 mm. Ieder DHMA-bedrijf heeft zijn eigen specialisme en is actief in bijvoorbeeld scheepsbouw, halfgeleiderindustrie, papierindustrie, defensie, (zware) machinebouw, maritieme sector en/of energiesector. Klanten kunnen bij DHMA-leden terecht voor zowel nieuwbouw als voor reparatie- en onderhoud. Zij bieden full serviceoplossingen, denken graag al mee in de ontwerpfase en laten dat meedenken volgen door een goed advies over de beste technische en kostentechnische bewerkingsoplossing. De DHMA kent naast de gewone leden ook geassocieerde leden. Dit zijn bedrijven die nauw met de branche verbonden zijn, zoals leveranciers van machines, gereedschappen en gietstukken. Er wordt gewerkt aan een nieuw logo en een nieuwe website, die in de loop van januari de lucht in zal gaan.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

MetavakNieuws

Slim leren, slim produceren en slim verdienen

01-10 Het is voor het eerst dat de vakbeurs METAVAK de handen ineen slaat met…

Bedrijf en Economie

Metaalunie begroet verduurzamingsinvesteringen kabinet

22-09 Veel nieuw beleid en daaraan gekoppelde uitgaven worden helaas overgelaten aan een nieuw kabinet.…

Verspanen

Grootverspaners pakken grote uitdagingen gezamenlijk aan

20-09 De Dutch Heavy Machining Association is eind 2019 van start gegaan. De club voor…

Personeel en Opleiding

Metaalunie-voorzitter vreest moeizaam cao-traject met looneis van 5%

26-08 Vooral dat loon zal volgens Kaanen een heikel punt vormen. “Het wordt moeilijker dan…

Toeleveren

NEVAT Expertgroep Verspaning ontwikkelt horizonvisie voor fabriek van de toekomst

23-06 Door onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling kunnen thema’s, zoals ERP, planning, automatisering, koppeling van systemen,…

Materialen

Overspannen staalmarkt gevaar voor herstel en groei maakindustrie

23-06 “Metaalunie is niet principieel tegenstander van Europees ‘anti-dumping’ beleid. Het is van belang de…

Plaatbewerking

Samen zijn we sterker

16-06 Ze doen het op hun eigen manier, maar er is ook een duidelijke overeenkomst:…

MetavakNieuws

METAVAK slaat handen ineen met Metaalunie en SMITZH

15-06 SMITZH (Smart Manufacturing Industriële Toepassing Zuid-Holland) organiseert een 3-daags programma op de beursvloer verdeeld…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X