Heller wint Duitse duurzaamheidsprijs voor coaten motoren

0

Machinefabrikant Heller heeft samen met Daimler de Duitse innovatieprijs voor duurzaamheid gewonnen. In de categorie ‘Procesinnovaties voor klimaatbescherming‘ kregen ze de prijs voor een voor serieproductie geschikte methode om door middel van thermisch spuiten cilinderboringen in motoren van personenauto’s te coaten. Heller wordt in Nederland vertegenwoordigd door machineleverancier Oude Reimer in Hilversum.

Reductie van het brandstofverbruik en daarmee de CO2-emmissie, wordt in de automobielindustrie meestal bereikt door gewichtreducties en de overstap naar kleinere auto’s. De efficiency van een verbrandingsmotor kan echter ook worden opgevoerd door vermindering van het wrijvingsverlies. Zo zet Daimler al sinds 2006 onder de benaming ‘Nanoslide‘ een zelf ontwikkelde thermische spuittechniek in voor het coaten van cilinderboringen in aluminum motoren voor personenauto’s. Vanwege de positieve ervaringen met deze vorm van coaten heeft Daimler deze techniek doorontwikkeld voor grootschalige seriematige productie.
Daarbij moest deze methode niet alleen in de procesketen van de motorenproductie worden geïntegreerd, maar ook een hoge proceskwaliteit en betrouwbaarheid garanderen. De opdracht alle processtappen te industrialiseren heeft Heller op zich genomen. De machinebouwer is al jaren ontwikkelingspartner van Daimler bij de motorenbouw. Onder de benaming Heller CBC (CylinderBoreCoating) is het gelukt de techniek door te ontwikkelen voor proceszekere serieproductie wereldwijd.Topman Manfred Maier van de Heller groep zegt hierover: “Wij zien dit gebied als een van de belangrijkste toekomstthema‘s voor verbrandingsmotoren. De eerste installaties voor serieproductie zijn inmiddels opgezet in Duitsland en Japan. Op onze eigen productielocatie in Nürtingen beschikken we over een in het Heller CBC TechnologyCenter geplaatste installatie, die voor klantprojecten kan worden ingezet en waarmee we de stand van zaken van deze ontwikkeling kunnen demonstreren.“

Klik hier voor meer informatie over de nieuwe techniek.

Website Oude Reimer