Inspectie SZW bezoekt 700 metaalbedrijven

De Inspectie SZW bezoekt tot en met 31 januari 2017 circa 700 metaalbedrijven die de afgelopen 10 jaar nog geen inspectie hebben gehad. Het zullen hoofdzakelijk bedrijven zijn in de metaalproductenindustrie, de assemblage van machines de transportmiddelenindustrie.

Gebleken is dat bedrijven waar de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) voor het eerst komt of al lang niet meer is geweest, in veel gevallen een flinke achterstand hebben op het gebied van arbeidsomstandigheden. De inspecteurs letten in het bijzonder op de volgende onderwerpen: veilig werken met machines; een veilige inrichting van de arbeidsplaats; maatregelen om blootstelling aan lasrook te voorkomen; het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (onder andere gehoorbescherming).

RIE Metaalbewerking
Ook kijkt de Inspectie hoe de arbozorg is geborgd. Is er een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie? De RIE Metaalbewerking is een praktisch instrument om te kunnen voldoen aan de wettelijke RIE-verplichting en daar waar nodig en mogelijk de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de arborisico’s te verminderen.

Is er aandacht besteed aan voorlichting onderricht en instructies over gezond en veilig werken, in het bijzonder voor arbeidskrachten die net nieuw zijn in het bedrijf of die er maar tijdelijk werken zoals stagiaires, uitzendkrachten of zzp’ers? Is het toezicht in het bedrijf op gezond en veilig werken wel goed geregeld?

Risico’s
Werknemers in de metaalsector hebben te maken met verschillende serieuze arbeidsrisico’s. Risico’s die samenhangen met machineveiligheid, met het werken met allerlei arbeidsmiddelen en ook gezondheidsrisico’s, zoals blootsteling aan lasrook, metaaldampen of oplosmiddelen. Zo heeft de sector nog steeds een van de hoogste ongevalcijfers in Nederland. Met een goede risicobeheersing valt dan ook in veel bedrijven nog veel winst te behalen. In Nederland is het de verantwoordelijkheid van de werkgever dat iedere werknemer veilig en gezond kan werken. Het is wettelijk verplicht dat werkgevers kennis hebben van de risico’s die hun werknemers lopen. Zij moeten maatregelen treffen om de risico’s te verkleinen of te voorkomen. Als de inspecteur overtredingen constateert, kan hij of zij een sanctie opleggen. Ook tegen werknemers kan een boeterapport worden opgemaakt.

Meer weten over het handhavingsbeleid van de Inspectie SZW? Zie www.inspectieszw.nl, zoek op ‘Handhavingsinstrumenten’.

Op www.zelfinspectie.nl kunnen bedrijven zelf nagaan of zij hun arbobeleid op orde hebben.

Informatie over de belangrijkste arbeidsrisico’s in de metaal, informatieve filmpjes en de aanpak van de Inspectie SZW is te vinden op www.inspectieszw.nl/metaal.

Kijk ook naar de ‘RIE-metaalbewerking’ en www.5xbeter.nl.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

MetaalNieuws Extra IM

Ontwikkelingen om veilig te werken in de metaalindustrie

27-12 Maar ook op gebied van een veilig werkklimaat staat de branche nooit stil. Wat…

Personeel en Opleiding

Herziene editie Handboek Risicobeheersing

20-04 Bij Kerckebosch Uitgeverij is de derde herziene editie van het Handboek Risicobeheersing verschenen. Het…

Metaalnieuws inBeeld

19/10/2023

Besten Machines prominent aanwezig op de METAVAK 2023

17/10/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Personeelstekort, automatisering en digitalisering

10/07/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Nieuw pand: Wat zijn de toekomstplannen?

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?