Kennisniveau verspaning moet omhoog

0

Het verhogen van kennis en de innovatiesnelheid in de verspanende sector. Dat is het doel van het project Interreg NWE Machining 4.0. De kick-off hiervoor was deze maand in Ierland en vanuit Nederland is STODT in Hengelo er bij betrokken.

 

De verspaningssector in Noord-West Europa omvat 6800 MKB-bedrijven met 135.000 werknemers, die een omzet genereren van 24 miljard euro. Deze sector heeft de afgelopen vijf jaar te weinig geïnnoveerd, resulterend in een lagere omzet (4%) en werkgelegenheid (5%) en het verdwijnen van de bewerking van grote series naar lagelonenlanden. Het project heeft tot doel het kennisniveau van onder meer machinale bewerkingen van MKB-bedrijven te vergroten en deze om te zetten in meer innovatieve ondernemingen door kennis over innovatieve technologieën over te dragen, hands-on experimenteren te stimuleren en het transformatieproces te ondersteunen. Hiervoor is een budget beschikbaar van 4,25 miljoen euro, waarvan 2,55 miljoen euro uit Europese fondsen komt.

Online webportaal
Het project, dat loopt tot en met 2021, bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst een online webportaal dat MKB-bedrijven vrije toegang geeft tot innovatieve verspaningstechnieken. Daarnaast wordt een transnationaal netwerk van fieldlabs opgezet, bestaande uit zeven regionale fieldlabs die verspanende bedrijven open toegang geven tot moderne uitrusting en inspirerende voorbeelden. Twaalf bewerkingstoepassingen – gebaseerd op de typische uitdagingen het MKB-verspaning – worden samen met de bewerkende MKB-bedrijven ontwikkeld om de brede Industrie 4.0 visie te vertalen in tastbare toepassingen met veel potentieel voor bewerken.

Financiële steun
Voorts wordt een voucher schema opgezet om verspanende bedrijven die hun productiesystemen willen veranderen, financieel te ondersteunen. Er zijn 50 vouchers à 12.000 euro beschikbaar. En tenslotte worden 50 verspanende bedrijven intensief ondersteund en gecoacht om hun transformatieplan te definiëren en te starten met het integreren van innovatieve technologieën in hun productiesysteem.
STODT spreekt van een belangrijk project ter ondersteuning van de verspanende MKB-bedrijven. Bij de technische bedrijfsopleider wordt één van de twaalf fieldlabs opgericht, waarbij STODT twee applicaties ontwikkelt binnen de thema’s digitalisering en automatisering van productiesystemen en het ondersteunen van de operator met innovatieve technologieën. Er zullen workshops worden georganiseerd over deze onderwerpen. Bedrijven die belangstelling hebben om gebruik te maken van het project, kunnen contact opnemen met projectmanager Bob Selker van STODT (tel. 088 011 23 45, e-mail [email protected]).