Kleine werkgever betaalt minder voor personeel in 2022

Kleine werkgevers (totale loonsom tot 882.500 euro) profiteren dit jaar van een lastenverlichting. Zo wordt een werknemer met een minimumloon en vast dienstverband 26 euro per maand goedkoper voor een kleine werkgever, terwijl een (middel)grote werkgever juist één euro meer betaalt in vergelijking met vorig jaar.

De voor werkgevers meest in het oog springende wijziging in 2022 is de premiedifferentiatie voor het Aof waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kleine en (middel)grote werkgevers.

Dat komt doordat werkgevers dit jaar worden geconfronteerd met een nieuwe variabele voor de werkgeverslasten. Een gedifferentieerde premieberekening voor de Werkhervattingskas (Whk) en Werkloosheidwet (WW) bestond al, maar vanaf nu wordt ook voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) onderscheid gemaakt.

Werkgeverlasten inzichtelijk

Dat blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP, dat jaarlijks de werkgeverslasten inzichtelijk maakt. Door de toenemende premiedifferentiatie in de premies werknemersverzekeringen kan bij deze berekeningen niet worden uitgegaan van individuele situaties per werkgever. Het geschetste beeld voor de premies werknemersverzekeringen is gebaseerd op voorbeelden.

Premiedifferentiatie Aof afhankelijk van grootte werkgever

De voor werkgevers meest in het oog springende wijziging in 2022 is de premiedifferentiatie voor het Aof waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kleine en (middel)grote werkgevers. In welke categorie een werkgever valt, hangt af van de premieloonsom over 2020. Was deze in 2020 niet meer dan 882.500 euro, dan ben je een kleine werkgever. Kleine werkgevers betalen een lagere premie (5,49%) dan overige werkgevers (7,05%).

In alle gevallen wordt deze premie nog een keer verhoogd met de verplichte bijdrage voor de kinderopvang van 0,50%. Voor kleine werkgevers betekent de differentiatie een lastenverlichting. De algemene premie Aof bedroeg vorig jaar namelijk 7,03%. Middelgrote en grote werkgevers dragen juist meer bij aan het Aof in 2022.

Overige werkgeverslasten: geen eenduidig beeld

De WW-premies blijven voor werkgevers gelijk aan die van januari 2021. Toch kan de werkgever een stijging zien in vergelijking met december 2021. Dit heeft te maken met een tijdelijke verlaging van de premie vanaf augustus 2021 als compensatie voor de toegezegde Baangerelateerde investeringskorting (BIK) die uiteindelijk niet doorging.

De premies voor de Whk zijn al jarenlang gedifferentieerd. De premie is afhankelijk van de loonsom en de instroom in de ZW en WGA. Alleen kleine werkgevers betalen een sectorale premie. Belangrijke wijziging in 2022 is dat de grens om te bepalen of een organisatie als kleine werkgever wordt ingedeeld, opgetrokken wordt tot 25 maal de gemiddelde premieloonsom. Hiermee is deze grens gelijk aan die van het Aof. Meer werkgevers vallen hierdoor onder de sectorale premies. Afhankelijk van de situatie kan dit een lastenstijging of -daling zijn. De werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet daalt in 2022 van 7% naar 6,75%.

De vijf HR-trends voor 2022

Los van de werkgeverslasten definieert ADP als HR-dienstverlener vijf belangrijke HR-trends voor 2022: hybride werken (inclusief de daarmee samenhangende kostenvergoedingen), krapte op de arbeidsmarkt, werknemerswelzijn, digitalisering en inclusiviteit & diversiteit.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Veel werkgevers betalen meer voor personeel in 2021

05-01 Veel werkgevers betalen dit jaar meer voor hun personeel in vergelijking met 2020. Dat…

Personeel en Opleiding

Eerste loonstrook 2021: tientjes extra voor alle werknemers

05-01 Deze cijfers volgen uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP, die voor de veertiende…

Bedrijf en Economie

Personeel duurder voor werkgevers metaal & techniek

03-01 Werkgevers in de sector metaal & techniek betalen in 2019 meer voor hun personeel.…

Bedrijf en Economie

Werkgeverslasten stijgen

04-01 Bedrijven in de sector metaal en techniek betalen in 2018 meer werkgeverslasten. Voor elke…

Bedrijf en Economie

Lasten metaalwerkgevers dalen licht; iets meer loon voor werknemers

05-01 De werkgeverslasten voor ondernemers in de sector metaal en techniek dalen in 2017 licht.…

Featured

Nieuwe belastingregels kosten modale metaalwerker 2 euro per maand

30-03 Door de invoering van de definitieve belastingtarieven voor 2016 per 1 april, leveren de…

Bedrijf en Economie

Werkgeverslasten stijgen

06-01 De werkgeverslasten stijgen in 2016. In het algemeen zijn werkgevers meer kwijt aan premies…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X